ıllılı.ıl.lı.. Yaz Yağmuru Forum ..ıl.lı.ıllılı


.•° | www.Yazyagmuru.biz | www.Yazyagmuru.net © °•.


 
PortaLPortaL  AnasayfaAnasayfa  Son Gönderilen MesajlarSon Gönderilen Mesajlar  Üye ListesiÜye Listesi  AramaArama  GaleriGaleri  TakvimTakvim  SSSSSS  Kayıt OlKayıt Ol  Giriş yapGiriş yap  
Similar topics
 • » Hayatınıza Anlam Katan Sözler
 • » Nazi Simgesinin anlamı
 • » Bulmaca Sözlüğü -T
 • » AHMET YENİLMEZ ŞİİRLERİ
 • » Avustralya Bayrağı
 • » ASLAN İŞARETİ MİTOLOJİSİ
 • » Anzati'nin Konuğu Yazar: RevaN
 • » Allah'ın 99 ismi ve anlamı
 • » Tarık&Dila Diyamın
 • Paylaş | 
   

   Kişiliğin Anlamı ve Tanımı

  Önceki başlık Sonraki başlık Aşağa gitmek 
  Sayfaya git : 1, 2  Sonraki
  YazarMesaj
  YaZYaGmUrU
  Kayıt tarihi Kayıt tarihi: 17/09/07
  Cinsiyet Cinsiyet: Kadın
  Zodyak Zodyak: Boğa Sıçan
  Mesaj Sayısı Mesaj Sayısı: 7272
  Yaş Yaş: 30
  Kişisel ileti Kişisel ileti: . . .
  Ruh Hali Ruh Hali:
  Takım Takım:

  MesajKonu: Kişiliğin Anlamı ve Tanımı   10.01.10 11:55

  I – KİŞİLİK
  A. KİŞİLİĞİN ANLAMI VE TANIMI
  Kişilik tanımlarına başlamadan önce şunu belirtmek gerekir ki, bu
  tanımlar arasında ortak noktalar olmakla beraber her birinin üzerinde
  birleştikleri bir kişilik tanımı yoktur. Bu tanımlar daha ziyade
  teorisyenlerin kendi görüş açılarına ve hareket ettikleri teoriye bağlı
  olarak yapılmıştır. Bunu çeşitli kişilik teorilerinin ortaya çıkması
  kanıtlamaktadır.

  Amerikan psikoloğu G. Allport 1937 de literatürü tetkik edip 50 farklı tarif çıkartmış ve bunları kategorilere ayırmıştır.
  G. Allport’ta göre kişilik tanımları;
  1. Dahil edici (Inclusive) tanımlamalar: Dahil edici tanımlar
  kişiliği, az çok bağımsız özelliklerinin veya davranış birimlerinin bir
  toplamı olarak görürler. Onlara göre kişilik gelişme sürecinden doğan
  bir yapıdan çok bir sonuçtur. Örneğin: “Kişilik, insanoğlunun doğuştan
  gelen tüm biyolojik eğilimleri, dürtüleri, yatkınlıkları, fiziksel arzu
  ve iç güdülerinin ve sonradan tecrübe ile kazanılan yatkınlık ve
  eğilimlerinin bir toplamıdır”.

  2. Bütünleyici (Intergrative) tanımlamalar: Bütünleyici tanımlar,
  kişinin davranışını meydana getiren etkenlerin düzensel yönüne ağırlık
  vermişlerdir. Örneğin: “Kişilik, bireyin gelişimi sürecindeki her
  safhada sahip olduğu bilişsel organizasyonudur. İnsan karakterinin
  algılama kabiliyeti, mizaç, yetenek, ahlak gibi her türlü yönünü ve
  yaşam boyunca sonradan kazanılan her türlü davranış şeklini kapsar”.

  Tüm sosyal grupların üyeleri aynı şekilde düşünseler, aynı şekilde
  davransalar ve aynı şeyi hissetselerdi kişilik diye bir şey olmazdı.
  Örneğin: “Kişilik, bir bütün halinde faaliyet gösteren, bütünleşmiş
  alışkanlıklar, yatkınlıklar ve düşünceler sistemidir ki belli bir
  gruptan bir kişinin aynı gruptan herhangi diğer bir kişiden ayırt
  edilebilmesini kolaylaştırır, farklılığı ortaya koyar.

  “Kişilik, bireyin karşılaştığı durumlara gösterdiği karakteristik
  tepkilerde görünen yapısal ve dinamik özelliklerin tümüdür. Diğer bir
  söyleyişle, kişilik bireyin kalıcı özelliklerini temsil eder ki bu da
  onları diğer bireylerden ayıran şeydir”.

  Bireyin davranışları karmaşıktır. Kişiliği tam olarak anlayabilmek
  için insanın davranışlarının karmaşıklığını da göz önüne almak gerekir.
  Çoğu zaman her bir davranış parçasını şekillendiren sayısız etken
  vardır ki bunlar bireyden bireye değişirler, aynı davranışın değişik
  bireylerde değişik kökenleri ve nedenleri olabilir. Bu karmaşıklığın
  varoluş sebeplerinden biri de davranışın sadece kişilikten değil,
  karşılaşılan durumlarla ilişki kurmaktan doğabilmesidir.

  Davranış her zaman görünen şey değildir. Bir davranış parçacığı
  (davranım) ve nedenleri arasında hiçbir zaman belirli ilişkiler yoktur.
  Zira iki insan tarafından belli bir zamanda ya da aynı insan tarafından
  değişik zamanlarda yapılan aynı davranışın değişik nedenleri olabilir.
  Kişinin davranışının ne anlam taşıdığını anlamak için onun hakkında ve
  davranışın ortaya konduğu durum konusunda bilgi sahibi olmak gerekir.

  İnsanlar çoğu kere davranışlarını şekillendiren etkenlerin farkında
  değillerdir. İnsanlar bazen neden kendi ifade ettikleri arzularına ters
  düşecek biçimde hareket ettiklerini izah edemezler.

  Kişilik bir insanın bütün ilgilerinin, tutumlarının,
  yeteneklerinin, konuşma tarzının, dış görünüşünün ve çevresine uyum
  biçiminin özelliklerini içeren bir terimdir. Bununla beraber, dikkate
  değer bir husus, kişiliğin kendine özgü ve ahenkli bir bütün olmasıdır.
  Öyle ki, bir insana ilişkin her nitelik, o insanı anlamada bize bir
  ipucu verir. Onun belleği; dış görünüşü, direnme süreci, sesi ve
  konuşma tarzı, tepki hızı; insanlara, tabiata ya da makinelere karşı
  ilgi duyması, sporculuğu v.b. özellikleri, hepsi o insanın kişiliğini
  betimlemede önemlidir.

  Yukarıda yaptığımız kişilik tanımında kullandığımız diğer bir kavram
  da tutarlılık (consistentency) kavramıdır. Tutarlılık kavramıyla “zaman
  boyutu içinde o kişinin benzer durumlarda davranışının pek
  değişmediğini” anlarız. Bir çocuk düşünün, hemen hemen her zaman
  başkalarına yardım eden, elinden geldiğince işbirliği yapan bir kimse
  olsun. Bir gün sinirli olduğu bir anda yardım etmeyi reddettiği için bu
  çocuğa “yardım etmeyi sevmez” mi diyeceğiz? Bireyin tipik ve belirli
  durumlarda sık sık gösterdiği davranışlarını kişiliğin bir parçası
  olarak düşüneceğiz.
  Yapılaşmış (structured) kavramıyla kişiliğin çok sayıda birimlerden
  oluşan bir sistem olduğunu, sistemin her birimin birbiriyle bağlantılı
  olarak bir örüntü (pattern) geliştirdiğini anlarız. Bir insan “iyi
  kalpli, yardım sever, sakin, uysal, ailesine bağlı, vazifesine düşkün”
  olarak tanımlandığında herhangi bir çelişki görmeyiz. Kişilik
  özellikleri birbiriyle uyum içinde, tutarlı bir örüntü geliştirmiştir.
  Öte yandan bir kişiyi size şöyle tanıtsak bir tutarsızlık olduğunu
  düşünürsünüz: “iyi kalpli, huysuz, uysal, geçimsiz, son derece saygılı,
  saldırgan bir kimse!” Bu son tanımda kişiliği oluşturan özelliklerin
  bir yapısını, birbirleriyle ilişki kuruş biçimini, örüntüsünü görmek
  olanağı yoktur.
  Kişilik tanımında kullandığımız diğer bir özellik de ilişki kuruş
  biçimidir. Birey iç ve dış çevresiyle sürekli ilişki halindedir. Başka
  bir değişle, birey kendi içindeki duygu ve düşünceleri olduğu kadar,
  kendi dışında yer alan insan, olay ve nesneleri de algılar. Bireyin
  kişiliği, iç ve dış çevreyle kurduğu ilişkinin biçimini belirler. “
  İlişki biçimi” şeklinde tanımlanan kişilik soyut bir kuram olmaktan
  çıkıp, bireyin her günkü davranışında gözlenebilen somut bir kavram
  olur .

  Kişiliği Belirleyen Etkenler
  Bazı kişilik karakteristikleri için irsi etkenler daha önemli
  olurken, bazıları için çevresel etkenler (Kültür, Sosyal sınıf, Aile)
  daha önemli olabilmektedir.

  1. Genetik ve Yapısal Etkenler
  Kişiliğin belirlenmesinde irsiyet oldukça etken bir rol oynar.
  Kişiliğin belli başlı özellikleri olan duygululuk, aktivite,
  saldırganlık ve karşı koyma gibi eğilimler esas olarak irsidirler. Zeka
  da genetik bir temele sahiptir.

  2. Kültürel Ekenler
  Birey kendi kültürü tarafından oldukça yoğun bir şekilde etkilenir.
  Çoğu zaman bireyin hiçbir seçme olasılığı yoktur. Dolayısıyla bu kalıba
  alınma gerçeği her ne kadar şuuraltı yolu ile olmasa da itirazsız bir
  şekilde kabul edilir. Bireyin karşılaştığı en büyük etki ise üyesi
  olduğu toplumun etkisidir.

  Kişiliğin genetik belirleyicileri konusundaki çalışmalar daha çok
  genetik ve çevresel etkenler arasındaki karşılıklı ilişkilere önem
  vermişlerdir. Bu çevresel etkenler arasında en önemlisi bireyin bir
  kültür, bir sosyal sınıf veya belli bir ailevi birimin üyesi olması
  sonucunda edindiği tecrübelerdir. Öğrenilmiş davranış modellerinin, örf
  ve adetlerin ve belli bir toplumun üyesi olmanın doğurduğu inançlar
  kişiliğin faaliyeti üzerinde önemli etkiler yapar. Burada bir bakıma
  genetik-irsiyet yerine sosyal-irsiyet söz konusudur.

  3. Sosyal Sınıf Etkeni
  Kişilik, tecrübeler ve yaşantılar sonucu gelişir. Kişiliğin gelişmesi aslında bir öğrenme problemidir.
  Aile ve çevre gibi ikinci dereceden kültürler sadece çocuğun içinde
  yaşadığı ortamı meydana getirmezler, aynı zamanda ona nasıl davranması
  gerektiğini çeşitli davranış kalıpları çerçevesinde izah ederler. Çocuk
  durumun bilincine varmadan belirli bir kişilik kalıbı içersine
  alınmaktadır.

  Toplumun belirli bir tabakası haline dönüşmüş olan bir bölüm veya
  sınıfın üyesi olunması davranış modellerinin geliştirilmesini etkiler.
  Tabakalaşma ve sınıf seviyesi genellikle parasal gelir ve öğretim
  seviyesi tarafından belirlenir. Sosyal sınıf etkenleri sınıfsal
  nedenler taşıyan davranış modellerine önem verirler. Nispeten daha az
  tabakalaşmış ve farklılaşmış toplumlarda kültürel etkiler sosyal sınıf
  etkilerinden daha önemli ve en azından daha çok göze batıcıdırlar. Daha
  fazla tabakalaşmış ve farklılaşmış toplumlarda da bunun tersi doğrudur.

  4. Aile Etkeni
  Aile kişiliği kendi fikirlerine göre kalıplamak amacını güderken,
  hem kültürel, hem de sosyal sınıf baskılarından aynı şekilde
  yararlanır. Anne ve babalar çocuklarını yetiştirirken onları kendi
  kişilikleri doğrultusunda yöneltirler ve çoğu zaman kasten veya
  bilmeyerek, çocukların sorularına kendi geçmiş tecrübeleri açısından
  cevap verme eğilimindedirler. Çocuk için bir model durumunda olan aile
  ayrıca onun belirli davranışlarını tasdik edip, ödüllendirerek
  davranışlarını saptayabilir.

  C. KİŞİLİK İLE İLGİLİ KAVRAMLAR
  1. Kişilik – Karakter İlişkileri

  Karakter, çoğu kez insanın kişiliğinde bulunan doğuştan var olan ve
  çevrenin tesiri ile kuvvetli olarak ortaya çıkan eğilimlerin tümüdür.
  Kişiliğin ortaya çıkması için insanın ergin yaşa gelmesi, kendini
  tanıması, değerlendirmesi gerekirken, karakter çocuğun dünyaya
  gelmesiyle kendini belli eder. Karakter, doğuştan var olur; değişmez ve
  süreklidir. Muhakkak ki, kişiliğin oluşmasında doğuştan gelen
  eğilimlerin etkisi mevcuttur. Şu halde, karakterin, kişilik teşekkül
  edene kadar onun dışında, kişilik teşekkül ettikten sonra da onun
  içinde yer alan bir kavram olduğunu görüyoruz .

  Yani, kişilik, karakteri de içine alan ve insanın kendine özgü
  fiziksel ve ruhsal bütün niteliklerini içeren daha kapsamlı bir
  terimdir.

  2. Kişilik – Mizaç İlişkileri
  Bir insanın mizacı üzerinde, beden kimyasının büyük ölçüde etkisi
  vardır. Bez salgılarının (hormonların) ruh çökkünlüğü, huysuzluk, çabuk
  duygulanma, keyifsizlik gibi hallere yol açtığı anlaşılmıştır. Aynı
  şekilde tavırlar ve mizaç üzerinde iltihaplı hastalıklarında etkisi
  olduğu gözlenmiştir. İltihaplı hastalık geçiren 900 üniversite
  öğrencisi üzerinde yapılan incelemeler, bunların normal öğrencilerden
  daha huysuz ve öfkelenmeye eğilimli olduklarını meydana çıkarmıştır.
  İnsan mizacı bedende en çok bulunan, egemen sıvıya göre dört kısma
  ayrılır. Ortaçağdan kalan el basması kitaplarda bu dört mizaç şöyle
  açıklanmaktadır:

  a) Hafif Kanlı (Sanguine)
  Bu tipte olanların bedeninde “kan” egemendir. Böyle bir insan eğlence, müzik ve şaraptan hoşlanır. Bunlar neşeli ve canlıdırlar.

  b) Ağır Kanlı (Phlegmatic)
  Bu tipte olan kişiler ise, dinlenmekten ve uyumaktan zevk alırlar. Güç
  duygulanırlar, yavaş haraket ederler. Bunların bedenlerinde balgam
  sıvısı ağır basar.

  c) Sevdalı (Melankolik)
  Bu mizaçta olanlar, derin görüşlü ve cesurdurlar. Duygusal ve romantik
  tabiatlı olurlar. Bunların bedenlerinde kara safra oranı yüksektir.

  d) Asabi (Choleric)
  Bu mizaçtaki kişiler ise, ateşli ve serttirler. Çabuk kızarlar. Böyle bir kişinin kanında sarı safra egemendir.

  D. KİŞİLİĞİN BAŞLICA ÖZELLİKLERİ
  1. Kişilik doğuştan varolan ve sonradan edinilen eğilimlerin bütününden meydana gelmiştir.

  2. Kişilik kazanılan bu eğilimlerin düzenlenmesidir.
  3. Her insanın kişisel özelliklerini diğerlerinden ayıran bir takım farklılıklar mevcuttur.
  4. Kişilik bireylerin eğilimlerini çevreye uydurur. Yani aynı birey
  farklı çevresel koşullar altında farklı tutum ve davranışlarının ortaya
  çıkmasına neden olan bir sosyal uyum kavramı olarak karşımıza
  çıkmaktadır.

  5. Her kişiliğin doğuştan kazanılmış bir tek karakteri vardır ve karakter kişiliğin vazgeçilmez bir unsurudur.  Aşk bitti
  Sayfa başına dön Aşağa gitmek
  http://www.SerdarOrtac.biz
  YaZYaGmUrU
  Kayıt tarihi Kayıt tarihi: 17/09/07
  Cinsiyet Cinsiyet: Kadın
  Zodyak Zodyak: Boğa Sıçan
  Mesaj Sayısı Mesaj Sayısı: 7272
  Yaş Yaş: 30
  Kişisel ileti Kişisel ileti: . . .
  Ruh Hali Ruh Hali:
  Takım Takım:

  MesajKonu: Geri: Kişiliğin Anlamı ve Tanımı   10.01.10 11:56

  E. KİŞİLİK KURAMLARI
  1. Sigmund Freud ve Psikoanalitik Kuram
  Freud’a göre, kişiliğin güdüsü ve kişinin en büyük yoksunluğu sevgidir.
  İnsan bilinçli davranışlarından çok bilinç dışı güçlerle hareket
  etmektedir. Çoğu kez kendiside bu bilinç dışı davranışlarının kökenine
  inemez. İnsanın herhangi bir nedenle tatmin edemediği sevgi (aşk)
  yoksunluğu onu bunalımlara ve anormal davranışlara itmektedir .

  Freud’a göre, kişiliğin psikanalitik incelemesi sonucunda, insan kişiliğinin üç temel birimi bulunmaktadır. Bunlar;
  İd: Kişiliğin bu kısmı insanların en kaba, en ilkel, kalıtımsal
  dürtü ve arzularını içerir. Bu ilkel, kalıtımsal dürtülerden ikisi,
  cinsiyet ve saldırganlık, diğerlerinden daha baskındır. İd,
  davranışlarımızın altında yatan psikolojik enerjinin kaynağıdır. İd,
  zevk ilkesine göre işler ve hiç geciktirilmeden bütün isteklerinin
  yerine getirilmesini bekler. Kişiliğin bu kısmı hiç beklemek istemez,
  düşünce bu kısımda etkili değildir. “Şu anda arzu ve şehvetimin
  giderilmesi gerekir, bir dakika bile bekleyemem” diyen bu birimdir.
  İd’in itmeleri bilinçaltı dürtülerdir, çünkü birey bu dürtülerin
  etkisinin çoğu kez farkında değildir.

  Ego: İd’i denetimi altında tutmaya çabalayan kişilik birimidir. Ego
  “gerçek ilkesine” uyarak işler. Gerçek dünya ile id arasında bir aracı
  olarak işlev görür. Psikanalistler ego’nun “ikincil süreçlere” dayalı
  düşünce içinde çalıştığını söylerler. Bu mantıklı ve gerçekçi düşünce
  türüdür. İd, “Hemen, şimdi istiyorum!” der. Ego, “Koşullar uygunsa sana
  istediğini verebilirim” der. Ego, akılcı ve pratiktir.
  Benlik (ego) adını verdiğimiz ve daha çok toplumsal gelenekler ve
  yasalar doğrultusunda ortaya çıkan kişilik kısmı, insanı topluma
  uydurmakta ve faaliyetlerin toplumca kabul edilebilir biçimde ortaya
  çıkmasına yardım eder. Şu halde, ego id’i denetim altında tutan ve
  toplumca makul ve kabul edilebilir güdülerin ve sevgilerin tatminini
  sağlayan bir kişilik kısmıdır.

  Üst benlik: Freud, toplumun inandığı, “doğru” ve “yanlış”
  kararlarının kaynağını teşkil eden kısma üst-ben (super-ego) adını
  verir. İd ve ego gibi, üst-ben’in büyük bir kısmı da
  bilinçaltındadır.Bir toplumun “vicdanı”, o toplumun bireylerinin
  üst-ben’inde yer alır ve üst-ben bireyin davranışlarını sürekli
  süzgeçten geçirerek bireye “bu yaptığın doğru, aferin sana!” ya da “bu
  yaptığın yanlış, utan kendinden!” mesajlarını verir. Ego, id ile üst
  –ben arasında kalmış bir nevi cambazdır. Hem id’i memnun etmeye
  çalışır, hem de üst-ben tarafından azarlanmaktan kurtulmak ister.

  Savunma mekanizmaları: Kaygı büyüyüp şiddetlendikçe ego bu
  şiddetteki kaygıyla başa çıkmak için savunma mekanizmalarına başvurur.
  Savunma mekanizmaları kaygı ile başa çıkabilmek için oluşturulmuş
  düşünce, tutum ve davranış biçimleridir. Örneğin; savunma
  mekanizmalarından biri bastırmadır. İd’in istemiş olduğu büyük kaygıya
  yol açacak türden ise, bu isteği bastırarak bilinç düzeyine çıkarmaz,
  onu tümden bilinç altı denen depoya iter. Bilinç düzeyinde, böyle bir
  isteğin olmadığını varsayar, çünkü bastırdığı isteğin varlığından
  haberdar değildir. Böylece ortaya çıkma olasılığı bulunan kaygının
  önüne geçmiş oluruz.

  Psikoseksüel Aşamalar: Toplum değerleri ve kuralları üst-ben’in
  temelini oluşturur. Fallik aşamasında çocuğun çelişkiyi çözüme
  ulaştırması, yalnız üst-ben’in sağlıklı bir biçimde gelişmesine yol
  açmakla kalmaz, aynı zamanda, çocuğun yaşamının ileriki aşamalarında,
  yetişkin bir kimse olarak, uygun cinsel ilişkiler geliştirmesine de
  olanak sağlar.

  Freud’da alt benlikte gizli bulunan ve kişiyi yönlendiren güdüler
  daha doğrusu gizli olan içgüdüler yaşam ve ölüm içgüdüleri olarak ikiye
  ayrılmaktadır. Yaşam içgüdüleri insanı beslemeye yönelten açlık ve
  susuzluk giderme davranışları ile seks davranışlarıdır. Freud’a göre
  açlık ve susuzluk herhangi bir kısıtlamaya tabi olmadan kolayca tatmin
  olduğu halde, seks içgüdüsü toplumsal yasaklar nedeniyle yeterince
  tatmin edilememekte ve bunlar alt benlik baskıları olarak bütün
  davranışları etkilemektedir.

  2. Alfred Adler ve Bireysel Psikoloji
  Adler ve arkadaşı Carl Jung analitik psikolojinin temelini atmışlardır.
  Analitik psikolojide de temel kavramlar psikanalize benzemektedir .

  Adler’in Freud’dan ayrıldığı en belirgin nokta onun üstünlük
  çabasına verdiği önem olmuştur. Adler’e göre, üstünlük duygusu
  insanların elde etmek istediği esas güçtür ve cinsel dürtülerden daha
  kuvvetlidir. Bu duygu bireyin, diğerlerinin yanında, kendisini üstün ve
  aşağı olarak tanımlamasına yol açar. Temel aşağılık duygusu bireyin
  bebekliği sırasında, gerçekten aciz ve yardıma muhtaçken oluşur ve
  yerleşir. Bireyin yaşamının geri kalan kısmı bu duygudan kurtulma
  çabası içinde geçer. Birey diğerlerinden baskın olmak, üstünlük
  geliştirmek için çabalar. Aşağılık duygusu Adler’in oluşturduğu
  kavramlardan biridir .

  3. Özellik Yaklaşımı
  Bu akımı izleyen psikologlara göre, bireyin kişiliği temel
  özelliklerinin bir sentezidir; bu özellikler bilinirse, bireyin
  kişiliği de öğrenilmiş olur. Kişilik özellikleri birbirine zıt sıfatlar
  halinde ifade edilir: İyi – kötü, faal – durgun, atılgan – çekingen,
  güvenli – şüpheci, gergin – rahat, hırslı – kalender gibi. Bu tür
  yüzlerce sıfat çifti yada ölçek, geliştirilebilir. Bu ölçekler
  aracılığıyla kişinin bir tür “resmini” çizme olanağı doğar. Aşağıda bu
  alanda yapılan çabaların belirgin olanlarını gözden geçireceğiz.

  Tipler
  A) Özellikle ileri davranış bozukluklarının tedavisi ile meşgul olan
  Kretschmer, fiziksel yapı ile mizaç ve kişilik arasında birçok
  benzerlikler gözlemiştir. Kafanın, yüzün ve bedenin çeşitli ölçülerini
  alarak, insanları fiziksel yapıları bakımından üç kısma ayırmıştır.

  (1) Piknik tip: Orta boylu, yuvarlak, kafatası omuzlara gömülü, kasları yumuşak ve yağlanmak istidadını gösteren bir tiptir.
  (2) Atletik tip: Kalın kemikli, kuvvetli, geniş omuzlu, kasları güçlü ve iyi gelişmiş olur.
  (3) Astenik yada Leptozom tip: Narin,ince ve uzun boylu olur.
  Kretschmer, beden ölçüleri bakımından bu üç tipe uygun düşmeyenlere, şekilsiz anlamına gelen displastik tip demiştir.
  Kretschmer’e göre, beden yapısı bakımından piknik tipler açık kalpli
  olurlar, duyguları ateşlidir ve çabuk değişir; zekaları pratik olup,
  sosyal konulara yönelirler; mizaç bakımından dışa dönük, canlı, nükteli
  ve insancıl kişilerdir. Leptozomlar ise soğukkanlı tiplerdir; zeka
  bakımından soyut konulara yönelirler, derin düşünürler ve takip fikrine
  sahiptirler; iradeleri bazen zayıf, çoğu zaman ise sabırlı, adeta
  inatçıdırlar: mizaç bakımından çekingen, alıngan, içedönük olup,
  yalnızlıktan hoşlanırlar .

  B) Daha sonra Sheldon, iskeleti ve beden oranlarını daha etraflı
  olarak ölçmek ve değişik yapıya sahip insanların çıplak bedenlerinin
  çeşitli yanlardan resimlerini çekmek yoluyla Kretschmer’in kurduğu
  sistemi geliştirmiştir. Sheldon bireylerin bedensel yapılarına göre
  kişilik tiplerinin belirlendiğini savunmuş ve üç tipte kişilik
  önermiştir:

  (1) Mezomorf (mesomorph) kuvvetli, kasları gelişmiş beden yapısı
  olan, kaba, gürültülü, ağır bedensel faaliyetlere ilgi duyan kişilik
  tipidir.

  (2) Ektomorf (ectomorph) ince uzun beden yapısı içinde, sakin,
  utangaç ve çekingen kişilik tipidir. İyi gelişmiş kaslar ve sadece deri
  ve kemikten oluşan özelliklere sahiptir.

  (3) Endomorf (endomorph) kısa ve tombulca beden yapısı içinde,
  neşeli, yaşamından memnun, arkadaş canlısı kişilik tipidir. İyi
  gelişmiş iç organlar, yumuşak etler, seyrek saçlar, düzgün cilt
  özelliklerine sahiptirler.

  Bu kuram oldukça basit ve kolayca denebilecek bir yaklaşımdır.
  Ayrıca Sheldon, üç beden yapısının karakterize ettiği üç duygusal
  eğilim veya mizaç türünün bulunduğunu savunmuştur. Bunları 650 duygusal
  treyt’in beden yapıları ile karşılaştırılmasından elde etmiştir.
  Korelasyon analizlerine dayanarak elde ettiği bulgulara göre:

  (1) Viserotoni: Gevşeme, sosyabilite, yemekten haz duyma, insanları
  sevme, geç tepkiler, tolerans, sakinlik, rahat insan olma ile
  karakterize olan kimselerdir. Mide – hazım organları başat olan
  endomorfların mizaçları bu sınıftadır.

  (2) Somatotoni: Enerji, hareket, güç, saldırganlık, güç gösterisi,
  kendini ortaya koyma, macera sevgisi, risk ve atılım eğilimi, duygusal
  yönden katı ve duyarsız olma, gürültücülük, yüreklilik ve dar yerlerde
  sıkılma ile karakterize olan kimselerdir. Hareket, güç ve hükmetme
  özellikleri önde gelir. Daha çok kas ve iskelet sistemleri başat olan
  mesomorflar bu sınıfa girer.

  (3) Serebrotoni: Tereddüt, kuşku, içe kapanıklık, çabuk tepkiler,
  sostofobi, çekingenlik, yalnızlık arası, ses tonunun alçak oluşu, uyku
  düzensizlikleri, heyecanlılık, dar kapalı yerleri sevme ile karakterize
  olan kimselerdir. Daha çok beyin hakimiyetindeki ektomorflar bu eğilimi
  taşırlar .

  C) Eysenck’in İçedönük – Dışadönük ve Oturmuş – Uçarı Boyutları
  İngiliz psikologu Hans Eysenck içedönüklük-dışadönüklük
  (introversion-extraversion) ve oturmuş-uçarı (stable-unstable) olmak
  üzere kişiliğin temel iki boyutu olduğunu ileri sürmüş ve
  araştırmalarında bu iki boyutun önemli değişkenler olduğunu
  hipotezlemiştir. İçedönük kimseler iç dünyalarında olup bitenlere daha
  çok önem verirler, dışadönük kimseler ise dış dünyada olup biten
  olaylara dönüktür. Oturmuş kimseler çevrelerine daha iyi uyum yapmış
  oldukları halde, uçarı kimseler pek iyi uyum yapamazlar. Bu iki boyutu
  kesiştirdiğimiz zaman dört grup kişilik yapısı ortaya çıkar.

  İçedönük Dışadönük
  1 2
  Oturmuş Oturmuş-İçedönük Oturmuş-Dışadönük
  3 4
  Uçarı Uçarı-İçedönük Uçarı-Dışadönük
  Oturmuş-İçedönük bir kimse, (1no’lu hücre) sakin, güvenilir,
  dikkatli, durgun ve kendini denetim altında tutabilen bir kimsedir. Öte
  yandan, oturmuş-dışadönük kimse (2 no’lu hücre) hoş sohbet, aldırmaz,
  atılgan ve önderlik yetenekleri olan bir kimsedir. Uçarı-içedönük kimse
  (3 no’lu hücre) topluluktan kaçınır, karamsardır, katıdır, sürekli
  kaygılıdır ve ne zaman neşeli ne zaman kızgın olduğu bilinemez. Ve
  nihayet, uçarı-dışadönük kimse (4 no’lu hücre) hemen alınan, saldırgan,
  çabucak heyecanlanan, çabucak değişebilen, hareketli biridir.

  4. Öğrenilmiş Bir Davranış Olarak Kişilik
  Genel Öğrenme Yaklaşımı
  Genel öğrenme yaklaşımına göre, insanın davranış özelliklerinin
  nedeni onların öğrenme tarihçesinde yatar. Örneğin, bir insan saldırgan
  davranıyorsa, bunun nedenini onun geçmiş deneyimlerinde aramak gerekir.
  Bu kişi değişik durumlarda saldırganlığı sayesinde istediğini elde
  etmiş ve bu nedenle saldırgan davranışı pekiştirmiştir. Büyük bir
  olasılıkla bu kişi saldırgan davranışlarına devam edecektir. Aynı
  mantığı kullanarak diyebiliriz ki, kişi konuşkansa onun geçmişinde ya
  konuşmak ödüllendirilmiş, yada sessiz kalmak cezalandırılmıştır. Bu
  yaklaşıma göre kişilik konusunun diğer davranış konularından herhangi
  bir farkı yoktur.
  Pekiştirme ve Cezalandırma: Öğrenme yaklaşımı pekiştirmenin
  davranışımızı biçimlendirdiğini savunur.Yetişmiş olduğumuz çevrede
  sakin ve ağırbaşlı kimseler ödüllendirilmiş, hemen kızan kişiler
  cezalandırılmışsa, ilerideki davranışlarımızda daha sakin kimseler
  olarak davranma eğiliminde oluruz.

  Genelleme ve Ayırt Etme: Genelleme kavramına göre, belirli bir
  sosyal durumda belirli bir davranış ödüllendirilirse, ileride aynı
  durumlarda aynı tür davranışı gösterme eğilimi kuvvetlenir.

  Öğrenme yaklaşımına göre bir kimse belirli bir sosyal durumda
  birbirinden farklı davranışlar gösterebilir. Sakin, hoş bir kişi, bir
  süre sonra hareketli ve saldırgan bir kimse haline gelebildiği gibi,
  bağımlı veya bağımsız bir kimse görünümüne de bürünebilir. Bu değişik
  davranışları aynı kimsede görmek mümkündür. Kişinin hangi davranışı
  göstereceği, o bireyin içinde bulunduğu sosyal durumu nasıl
  algıladığına bağlıdır.

  Bu yaklaşım sosyal ortamın, durum’un, bireyin davranışını belirleyen
  en önemli faktör olduğunu varsayar. Bu yaklaşım, diğer kişilik
  özellikleri yaklaşımına taban tabana ters düşer. Kişilik özellikleri
  yaklaşımı, kişinin özelliğinin değişmez olduğunu ve değişik durumlarda
  bireyin aynı davranacağını kabul eder16

  5. Benlik (Kendilik) Kuramları
  Bazı psikologlar benlik bilincini insan davranışının temeline
  koyarlar. Bazı kavramların kullanılışında aralarında ayrılık gösteren
  “benlik kuramcıları” değişik sonuçlara ulaşabilirler. Ne var ki,
  kişilik ve psikoterapi alanında çalışan bu psikologların görüşleri
  temelde benzerlikler gösterir. Bu temel yaklaşım değişik adlarla
  bilinir: Benlik kuramları, insancıl yaklaşım, kendini gerçekleştirme
  kuramları veya fenomenolojik kuramlar gibi.  Aşk bitti
  Sayfa başına dön Aşağa gitmek
  http://www.SerdarOrtac.biz
  YaZYaGmUrU
  Kayıt tarihi Kayıt tarihi: 17/09/07
  Cinsiyet Cinsiyet: Kadın
  Zodyak Zodyak: Boğa Sıçan
  Mesaj Sayısı Mesaj Sayısı: 7272
  Yaş Yaş: 30
  Kişisel ileti Kişisel ileti: . . .
  Ruh Hali Ruh Hali:
  Takım Takım:

  MesajKonu: Geri: Kişiliğin Anlamı ve Tanımı   10.01.10 11:57

  II – KİŞİSEL FARKLILIKLAR
  Her birey, kişi olarak diğerlerinden farklı özelliklere sahiptir ve
  bu onun diğer insanlardan farklılığını oluşturur. Her kişi, hayat
  görüşü bakımından, diğerlerinden ayrılabilir. Yine onları harekete
  geçiren güdüler çeşitlilik ve şiddet bakımından farklılık gösterebilir.
  Ayrıca, ,insanlar birbirinden farklı amaçlara sahip olabildikleri gibi,
  aynı amaçlara sahip olan kişiler de kendilerini amaçlara ulaştıracak
  yolların seçiminde farklı şekillerde hareket edebilirler. Bu nedenle,
  kişileri güdülemek için kullanılan özendirme (teşvik) araçlarına
  gösterilen tepki insandan insana farklılık gösterir. Hatta, insanlar,
  güdülerin tatmin ediliş dereceleri bakımından da birbirinden
  farklılıklar gösterirler. Çünkü, her insanda kişiliğin gereği olarak
  hırslar, arzular ve ihtiyaçların şiddetleri farklıdır. Örneğin; bazı
  kimseler fazla sorumluluk almaktan korkarlar, fazla hırslı değildirler.
  Bu yüzden, onlar için belli bir mevkie terfi etmek yeterli olacaktır.
  Halbuki, bazı kimseler bir terfi ile tatmin olmazlar, sorumluluk
  yüklenmek onları mutlu eder. Bunlar hırslı veya tutkulu kimseler
  olduklarından devamlı yükselmek için faaliyette bulunurlar.

  Psikologlar her insanın doğuştan fizyo-biyolojik olarak farklı
  karakterlere sahip olduğunu saptamışlardır. Üstelik, insanın her gün
  yaşadığı olaylar, karşılaştığı insanlar nedeniyle daha da farklılaşmaya
  yüz tutarak kişiliğini geliştirdiği söylenir. İşte kişilerin bu farklı
  görünümleri örgütün veya yöneticilerin genel politikası (yasalar,
  kaideler, kurallar) yanında, kişisel politikalar da izlemesini
  gerektirir. Kişisel politikalar daha çok yöneticiler tarafından
  belirlenir, yazılı değildir ve ayrıca resmi olmayan bir yapı arz eder.
  Kişisel politika, insanlar birbirlerinden farklı olduklarından,
  yönetimin personeli özendirebilmek için, her bireye göre değişik yollar
  izlemesini gerektirmektedir. Yönetimin zorluğu işte buradan
  gelmektedir.

  B. TOPLUMSAL GELENEKLER VE KİŞİSEL FARKLILIKLAR
  Bir toplum içinde büyümek daha doğrusu, toplumsal çerçeve içinde
  sıkışıp kalmak çok ızdıraplı bir şeydir. Uyuma yönelmek isteyen kişinin
  karakterini büyük ölçüde diğer insanların karakterleri etkileyecektir.
  Her seferinde kişi kendi öz karakterinden fedakarlıkta bulunmamakla çok
  sıkıntı çekecektir, fakat ne var ki, insan, sosyal yaşama alışmak
  zorunda olan bir varlıktır. Kişisel arzular, çok defa toplumsal
  geleneklerle çatışma halinde bulunur. Toplumsal gelenekler kişi
  bilincinin parçası haline gelince , bu çatışma onu fedakarlıklarda
  bulunmaya itecek ve hatta onun içine işleyerek kişiliğinin bir parçası
  haline gelecektir. Toplumsal gelenekler kavramı, toplumun iradesini
  yani yapılması uygun olan şeyleri belirtir.

  C. KİŞİSEL FARKLILIKLARI DOĞURAN NEDENLER
  1. Olayların Gerçeğine Dayanma ( Nesnellik = Objektivite )
  Nesnel (objektif) nedenlere dayanmayan davranışlar çoğu hallerde
  bunalım veya tatminsizliklerden ileri gelir. İnsanlar, hiç hoş olmayan
  iki şıktan birini seçmek durumunda bırakıldıkları veyahut ta her iki
  şıkkın kendine özgü iyi veya kötü yönleri bulunduğu zaman farklı
  davranış biçimleri göstereceklerdir. Yani olaylarda gizlenen gerçekler
  ve onların cereyan ediş biçimleri, kişinin davranışlarını da
  farklılaştırmaktadır. İsteklerinin gerçekleşmesine engel olunan ya da
  içinden çıkılmaz bir sorun karşısında bırakılarak bunalıma maruz olan
  ve baskı altında tutulan kimseler, normal kişiliklerinin gerektirdiği
  davranışlardan uzaklaşarak ussal olmayan davranışlarda bulunurlar.
  Tatminsizliklerinin sonucu olarak objektif olmayan biçimde
  davrandıkları gibi, saldırgan veya aksine içine kapanık kimseler
  olurlar. Bütün bunlar, kişiliğin silinmesi yada farklılaşması olarak
  açıklanabilir. Ortaya eski normal kişiden bambaşka bir tip çıkmış olur.

  Ussal olmayan davranışlar kişisel verimliliği ve yetenekleri
  etkiler. Bu nedenle, örgütün verimliliği ve gayeleri de olumsuz şekilde
  etkilenmiş olur.

  Bu durumlarda, daha çok amirlerinin yanlış tutum ve davranışlarına
  maruz kalan kimseler görülmektedir. Nesnel olmayan davranışlar,
  kişilerin yararlı bir çok yeteneklerinin ortadan kalkmasına ve normal
  kişiliklerinin farklılaşmasına neden olmaktadır.

  2. Girişim Ruhu
  Girişim ruhu başkalarıyla olan ilişkilerde, teşebbüsü ele alma ve
  duruma hakim olma eğilimi anlamına gelir. Yöneticiler arasındaki birçok
  farklar bu nitelikler bakımından ortaya çıkmaktadır. Bütçelerini
  arttırmak veya ilave faaliyetlerde bulunmak için mali kaynaklar
  araştırarak girişimlerde bulunan bazı yöneticiler, sadece, mevcut
  durumun yürütülmesi ile meşgul olanlar veya normal usul ve işlemlerini
  sürdüren yöneticiler arasında belirli bir kişilik bakımından söz
  edilebilir. Girişimde bulunmak kişisel farklılıkların ortaya koyduğu
  bir olay olduğu gibi, içinde yaşanılan olaylar da bir kimsenin daha
  aktif ve girişimci olmasına veya olmamasına neden olabilir.

  3. Hırslı Olma
  Hırslı bir kimsenin zihni, daima kişisel mevkii ve örgüt içinde
  ilerleyip yükselme tutkuları ile meşguldür. Böyle bir kişi, günlük
  davranışlarda girişimci olabileceği kadar olmayabilir de, fakat
  rütbesinde, ücretinde veyahut da kişisel statüsünde yapılan herhangi
  bir değişikliğe karşı çok duyguludur. Fazlaca hırslı kimselere
  hareketli anlamına gelen “mobile” deyimi kullanılmaktadır.

  Hırslılık duygusunun içermiş olduğu bir başka hususta karar alma
  sürecinde görülür. Çabuk karar vermek, bir kere verilen karardan ilke
  gereği vazgeçmemek niteliği bakımından da kişiler birbirinden
  farklılıklar gösterir. Çabuk karar almak, erken ve iyi düşünmeden
  almanın sakıncalarını içerir. Kuşkusuz, karar almada müşkülpesent
  davranarak zamanında alınması gereken kararları geciktirmek iyi
  değildir. Fakat, acelecilik tutarsız kararların alınmasına neden olur.
  Bu durum, genellikle, bir kişilik özelliği olarak karşımıza çıkar.
  Personel ve ilgililer üzerinde memnuniyetsizlik yaratacak kararların
  alınması gerektiği zaman, olumsuz durumları yaratma korkusu
  yöneticileri ihtiyatlı olmaya yöneltecektir.

  4. Toplumculluk (Sociabilite)
  Toplumculluk, kişinin ilişkili olduğu kimselerin tutum ve arzularına
  karşı olan duyarlılığını ifade eder. Toplumculluğu yüksek bir kimse,
  kendisini gruptan ayrı olarak hissedemez. Bu duyarlılık grubun
  törelerine saygı gösterilmesini sağlayan başlıca duygulardan biridir.
  Toplumculluk özelliğine sahip bir kimse disiplinlidir, kişiliğini
  kolayca grup yasasına ve düzenine uydurabilir. Halbuki, bu özellikten
  yoksun olan kimse karakter ve kişiliğin kurbanı olur. Kendisi dışında
  hiçbir güç ve otorite tanımaz. Örgüt kurallarını ve düzenini kendi
  kişisel özelliklerine uydurmaya çalışır, disiplinsizdir. Hemen her
  halükarda başarısızlığa uğrayacağı ve yalnız kalacağı için tatminsizlik
  hallerine kolayca düşülebilecektir.

  Toplumcul kimseler için özendirme araçları iş gurubu tarafından
  genel olarak kabul edilmemişse etkili olmayacaktır. Grup üyelerinin
  önemli bir işi yaptıklarına inanma ve grup içi ahengin korunması
  hususundaki çabalar bu tip iş görenleri özendirmekte daha etkili
  olacaktır. Onlar için gruba verilen değer, kendi kişiliklerine verilen
  değerlerden daha önemlidir.

  D. KİŞİSEL FARKLILIKLARIN UYGULAMADAKİ ÖNEMİ
  Sanayide ücretler, daha çok işletmede çalışılan saatlere göre
  hesaplanmaktadır. Bu durum, işletmede geçirilen zamanın yapılan iş
  miktarından daha önemli olduğuna işaret eder. İşe devamlılık faktörü de
  kişisel yeteneklerden biri olarak ortaya çıkmakta ve ücret hesaplarının
  yapılmasında her şeyden önce göz önünde bulundurulmaktadır.

  Fakat ortalama üretim seviyesinin altına düşüldüğü zaman verimlilik
  faktörü de temel faktör olarak ele alınan devamlılığın yanında ikinci
  önemli bir kıstas olacaktır. Böyle hallerde işçinin yetenekleri
  hakkında ve diğer işçilerden ayrılan yönleri hususunda yargıya
  varılacaktır. Bunu yanında devamlı ve aynı zamanda ortalama üretimin
  çok üzerinde üretimde bulunan işçiye bu özelliği ile ilgili olarak
  ödemede bulunulmayacaktır. Çünkü, yönetim kişisel farklılığı oluşturan
  temel kıstaslardan işe devamlılığı ve iş yerinde geçirilen zamanı esas
  almış ve işçileri bu yönleri itibariyle değerlemeye tabi tutmuştur.

  Yöneticiler kişisel farklılıklardan yararlanmak zorundadırlar, fakat
  bu zorunluluk, onları , birlik ve beraberlik halinde çalışma havasına
  götürmelidir. Herkese yeteneğine ve bilgisine uygun görevler vererek
  üretim miktarını maksimuma çıkartırken personel arasında da çekişme ve
  çatışmaların önüne geçmelidir. Bu durum yöneticinin farklı yetenekleri
  tanıma ve onlardan yararlanmasını gerektirir.

  E. KİŞİSEL FARKLILIK ALANLARI
  Her insan, öğrenme, unutma, hatırlama, düşünme, fizyolojik
  özellikler, yetenekler, bilgiler, çatışma, heyecan, duygu, dikkat,
  görme, işitme, idrak etme vb. gibi benzeri faaliyet , duygu ve süreçler
  bakımından diğer insanlardan farklılık göstermektedir. Bu farklılıklar,
  insanları birbirinden ayıran belli başlı özellikleri olduğu kadar bazı
  hususlar da ortak özellikleri ortaya koyma bakımından da önemlidir.
  Bütün bu benzerlik ve ayrılıklar kişisel davranış ve güdülerde önemli
  bir yere sahiptir.

  Yönetim psikolojisinde, ulaşılacak belirli bir takım amaçlar ve bu
  amaçlara ulaştıracak bir örgüt söz konusudur. Kişisel farklılıkların
  yönetim psikolojisindeki önemi, belirli amaçları en etkin ve en verimli
  biçimde gerçekleştirmek için bireysel farklılıklardan nasıl
  yararlanılacağını araştırmaktadır. Böylece bireysel farklılıkların
  analiz edilmesi, bu analizlerde istatistik değerlemelerin yapılması,
  bir iş’de başarının ne ölçüde hangi bireysel özelliklere bağlı
  bulunduğunu ve bu özelliklerin örgüt personeli arasında nasıl bir
  dağılım gösterildiğinin belirlenmesi anlamına gelecektir.

  Yapılan incelemeler, zeka, çeşitli yetenekler, kişilik ve bilgi
  düzeyleri bakımından bireylerin örgütsel etkinlik ve verimlilikleri de
  değişmektedir. Çünkü her birey verilen bir duruma aynı biçimde uyum
  göstermemektedir. Her birey her meslekte başarılı olmamakta, ancak, bir
  veya bir kaçında üstün başarı gösterebilmektedir. Çünkü her bireyin
  yetenekleri belirli bir meslek ve iş kollarına uygunluk göstermektedir.
  Ayrıca, her birey başka insanlarla ve toplumla ilişkilerinde aynı
  biçimde hareket etmemektedir. Bu ise onun davranış ve hareket biçimine
  ilişkin olarak ortaya çıkan kişiliğine bağlı olmaktadır.

  G. YETENEK, VERİM VE KİŞİSEL FARKLILIKLAR
  Bir kimsenin üstesinden gelebileceği şey ile, halihazırda
  başarabileceği şey, her zaman için aynı seviyede bulunmaz. Hatta, çok
  nadir olarak bu iki husus birbirine eşit olacak bir seviyeye
  gelecektir. Yetenek terimi, bir kimsenin üstesinden gelebileceği şeyi
  veya potansiyel kudretini belirler, halbuki, verim bir kimsenin
  halihazırda başarabileceği (bir görevi yapmaktan doğan) şeyi ifade
  eder. Görüldüğü üzere, bu iki kavram arasında bir fonksiyonel ilişki
  mevcuttur. Bir kimsenin verimi veya gerçek olarak başarabildiği iş,
  onun yeteneğine ve iş yapma arzusunu artıran güdülenmesine bağlıdır.

  Bir kimsenin görevini ölçmek için önce ona, ifa edeceği bir görev
  verilmelidir. Aynı grubun çeşitli bireyleri için güdüleme faktörü her
  bir kişi için uygun ölçüde verilebiliyorsa, randımanlardaki muhtemel
  değişiklikler, yetenek farklılıklarının bir değişmesi olarak ortaya
  çıkacaktır. Kişisel farklılıkları saptamak için ortaya konulan testler,
  güdüleme düzenini kolaylaştıran araçlar olduğu kadar, yeteneklerin
  ölçümünü de sağlarlar. Fakat güdüleme sisteminde bazı aksaklıkların
  mevcudiyeti saptandığı zaman, test sonuçları yetenek farklarını
  belirlemek hususunda pek az değere sahiptir.

  Özet olarak, eğer verimliliği iyileştirmek arzu edilirse, potansiyel
  olarak en yetenekli kimseleri en fazla güdülemek gerekmektedir. Çünkü,
  her bireyin kapasitesi aynı değildir.

  H. KİŞİSEL FARKLILIKLARIN ORTAYA ÇIKMASINI ENGELLEYEN BİR TUTUM; SINIRLANDILMIŞ ÜRETİM SORUNU
  Sınırlandırılmış üretim sorunu sanayide oldukça sık göze çarpan
  özelliklerden birini teşkil eder. İş görenler arasında bazı kimseler
  belli bir verim seviyesini aşmamayı gayrı resmi olarak yasaklarlar.
  Böyle bir sınırlamanın ya da yasaklamanın başlıca etkeni üretim
  standartlarının yönetim tarafından yeniden işçiler aleyhine
  yükseltileceği ve parça başına ücretlerin azaltılacağı görüş ve
  inancıdır.

  Eski üyelerin, örgüte yeni giren üyelere grup tarafından
  sınırlandırılan üretim miktarını aşmamalarını tembih ettikleri
  görülmüştür. İşçi grupları, üretim standardına uymayan ve belirlenen
  sınırı aşan üyelerini yola getirmek için çeşitli baskı güçlerini
  kullanmışlardır.

  Sınırlandırılmış üretim sorunu, üstün kişisel verimliliklerin ortaya
  çıkmasını ve dolayısıyla kişisel farklılıkların işletmenin ve yönetimin
  başarısı lehine kullanılmasını engelleyen sosyal bir hastalıktır.
  Yüksek üretim olanaklarını ortaya çıkaracak tek çare, yönetimin
  işçilerin belirsiz ve güvensiz tutumunu ortadan kaldıracak bir politika
  izlemesidir. İşletmenin amaç ve politikalarını bilmesi, onların
  kendilerini etkileyecek kararlara katılma olanaklarına kavuşmaları,
  yönetime güven duygusunu artıracak ve işletme aleyhine oluşacak sosyal
  tutumları engelleyecektir18.  Aşk bitti
  Sayfa başına dön Aşağa gitmek
  http://www.SerdarOrtac.biz
  YaZYaGmUrU
  Kayıt tarihi Kayıt tarihi: 17/09/07
  Cinsiyet Cinsiyet: Kadın
  Zodyak Zodyak: Boğa Sıçan
  Mesaj Sayısı Mesaj Sayısı: 7272
  Yaş Yaş: 30
  Kişisel ileti Kişisel ileti: . . .
  Ruh Hali Ruh Hali:
  Takım Takım:

  MesajKonu: Geri: Kişiliğin Anlamı ve Tanımı   10.01.10 11:57

  III – KİŞİLİK VE ZEKA
  Kişilik bir süreçtir. Kişilikten söz edebilmek için bu sürecin
  oluşacağı ruhsal yapının temelinin bulunması gereklidir. Bu yapının
  temelinde zeka bulunur.

  Zekanın kişilik gelişiminde önemli rolü vardır. Özellikle çocukluk
  ve gençlik çağlarında kişiliğin gelişmesi, sağlıklı ilişkiler kurulması
  ve sürdürülmesi kişinin zeka düzeyi ile yakından ilişkilidir. Bir başka
  değişle, farklı zeka düzeylerindeki bireyler çevreleriyle hatta
  kendileri ile farklı bir şekilde ilişki kuracaklardır.

  Zeka; algı, bellek, öğrenme, düşünme, soyutlama, yeni durumlara uyma
  gibi bir çok zihinsel işlevin birleşimidir. Görüldüğü üzere zeka
  karmaşık bir yapıdır. Dolayısıyla aynı zeka düzeyinde olan kişilerde bu
  işlevlerin değişik olması sonucu değişik kişilik yapıları, davranış
  biçimleri, uyum ve çözümler görülebilir.

  Zekanın günlük yaşamımızdaki ilişkilerimizi etkileyen sözlü ve
  yazılı anlatımı kolayca kavrama, sözcükleri ve bunların oluşturduğu
  kavramları tanıma ve anlama, basit hesap işlerini kolayca ve çabuk
  yapabilme, düşünce kurallarına uygun davranıp sağlıklı çıkarımlara
  ulaşabilme gibi önemli özellikleri vardır. Başka bir değişle, birinde
  yada bir kaçında görülen üstünlük genel olarak diğerlerini olumlu
  biçimde etkiler.

  IV – KİŞİLİK VE KALITIM
  Kalıtım yada soyaçekim, çevre etkisiyle köklü olarak değişmeyen
  özelliklerin anne ve babanın kromozomlarıyla bir kuşaktan ötekine
  geçmesi olup, insanın tüm yaşamına biçim veren bir etkendir. Doğuştan
  ya da sonradan ortaya çıkan gelişme eksikliklerinin, bedensel ve ruhsal
  bozukluk ve sakatlıkların, hastalıkların, alışkanlıkların nedenleri
  arasında kalıtımın önemli bir yeri vardır.

  Davranışsal genetik; zeka, akıl hastalıkları, kişilik türleri gibi
  davranış özelliklerinin kalıtımla ne derece ilgisi olduğunu araştırır.
  Kalıtım bireyin temel eğilimlerini ve davranışın alt ve üst sınırlarını
  belirler. Çevrenin getirdiği olanaklar, alt ve üst sınır arasında
  davranışın nerede gerçekleştiğini saptar20

  V – KİŞİLİK VE KARAR VERME DAVRANIŞI
  A. KİŞİLİĞİN KARAR VERME SÜRECİ İÇİNDEKİ YERİ
  Karar vermede kişilik etkeni ruh analizlerince fazlasıyla
  abartılmış, toplumsal deterministler tarafından ise önemsenmemiştir.
  Ruh analizleri yaklaşımı, yöneticinin çalıştığı alanı, düşüncesindeki
  ussallığın öğelerini ve farklı temel kararların aynı kişilik
  gereksinmesini açıklayacağı gerçeğini gözden kaçırır. Toplumsal
  deterministler ise toplumsal olayların akışını etkileyebilecek belli
  kişilik kalıplarını gözden kaçırırlar.

  “İnsan davranışı bilişsel süreçlerin bir sonucudur fakat belli bir durumda bu süreçler insanda karar vermeye iten kişiliktir.”
  Siyaset yapıcılarını da karar veren kişi olarak ele alırsak, bireysel kararlarını etkileyen kişilik boyutları şu şekildedir:
  1. İdeolojik yönelimlere karşı erke olan yönelimler
  2. Tarafsızlık ya da duygusallık
  3. Sağ duyu ya da yaratıcılık
  4. Eyleme yönelik ya da düşünce nitelikleri

  İdeolojik yönelimlere karşı erke olan yönelimler
  Karar verenlerin çoğu bu tip değerlere yönelikliğin bir bileşimini
  temsil ederler ve çoğu kez erk sahibi olmayı ideoloji amaçlarını
  başarma yolunda pratik bir uzlaşma olarak görürler. Göreve başladıktan
  sonra ideolojilerinin ne kadarını gerçekleştirdikleri ve kişisel başarı
  sağlayan herhangi bir davranışı ne derecede ussallaştırdıkları
  sorulması gereken önemli sorulardır.

  Tarafsızlık ya da duygusallık
  Yöneticileri ve bunların yargılarında tarafsızlığı etkileyebilecek
  iki tip duygusallık vardır. Biri, bilinç alanına geçebilen duygusal
  etkiler olan bilinç öncesi duygusallık kaygılarından diğeri ise bireyin
  farkına varmadığı daha derindeki savunma gereksinmelerinden doğar.
  İkincisi gerek yerleşmiş duygusal eğilimleri gerekse bir anlık duygusal
  dürtüleri içerir.

  Sağ duyu ya da yaratıcılık
  Kişiler yalnızca genel zeka bakımından değil aynı zamanda iki zıt
  tip yetenek bakımından da birbirlerinden farklıdırlar. Bazı kişilerin
  yaratıcılık yeteneği vardır; yeni ilişkileri görebilirler, eski
  gerçekler üzerine yeni yapı kurabilirler. Diğerleri ise ilgili bir çok
  etkenin değerlendirilmesini ve uygun sonuçların kesin olarak önceden
  kestirilmesini gerektiren sağduyu yargıları verebilme yeteneğindedirler.

  Eyleme yönelik ya da düşünce nitelikleri
  Örgütsel işleyişle ilgili diğer bir kişilik özelliği de verilen
  karara göre eylemde bulunma yeteneğidir. Bir çok yöneticinin göz alıcı
  fikirleri vardır, ama çoğu, fikirlerini ve hatta kararlarını gerekli
  uygulama eylemlerine dönüştüremez.Çoğu bu dönüşümü yalnız durumun
  zorlayıcılığı karşısında yapar. Sonuçta eylem olanağı bazen tam
  anlamıyla kaybolur.

  B. KİŞİLİĞİN DEĞER ÖNCÜLLERİ İLE KARAR VERMEYİ ETKİLEMESİ
  Sorun çözücü davranış ve bununla birlikte bir alternatif için
  verilebilecek ve rasyonel olarak adlandırılabilecek karar verme ve
  değerleme sürecinin akışına bağlıdır. Belli bir dizi davranış
  olasılıkları için karar, belirli kriterler ve öncüller yolu ile elde
  edilir. İki tip öncül ayrımı yapılabilir.

  1. Değer Öncülleri
  2. Gerçek Öncüller

  Önüne çıkan sorunu çözmesi için bireye gerekli olan bilgi ve ustalık
  gerçek öncüllerinden sayılır. Değer öncülleriyse, bireye örgüt ya da
  toplum tarafından verilen değerler olabileceği gibi, bireyin kişisel
  değerleri de olabilir.

  Bazı bireyler örgütün ideolojisine değerlerine inanmış, bağnaz
  kimseler olabilir; bunlar inandıkları örgüt amaçlarından kolay kolay
  sapma ve değerlerinde bir uzlaşma göstermezler. Bazı bireyler de böyle
  bir ideolojiden çok toplumda kuvvet ve itibar elde etmeye yönelmiştir.
  Bunlar her örgütte çalışabilirler, amaçları kişisel başarı ve
  yükselmedir. İç ve dış baskı gruplarıyla pazarlığa girişebilir.

  C. KİŞİLİĞİN DERİNLİK PSİKOLOJİSİ AÇISINDAN KARAR VERMEYİ ETKİLEMESİ
  Bu yönetici kişiliği ve karar davranışı arasındaki ilişki için psikolojik incelemeler sonucu üç irrasyonel kriter bulunmuştur.
  1. Aile Ruhu
  Daha ziyade çocuklukta, diğer kişilerle ve olaylarla olan
  ilişkilerde ortaya çıkan, içsel baskı, özellikler ve durumların
  iletilmesi gibi tekrarlama baskısı, yönetici kararlarını çoğu zaman
  etkilemiştir.

  M. Hofmann, Harvard Business School’da Krupp şirketi üzerine
  toplanan belgeleri incelediğinde, Krupp’un 1967 krizine ve ondan
  evvelki 1923, 1874 iflaslarına, aile ruhu ile gençlik ruhu arasındaki
  gerilim ile “ben” ve “ben üstü” ihtiyaçlarının yol açtığını ileri
  sürmüştür. Krupp ve diğer bir çok firma örneğinde görüldüğü gibi aile
  şirketlerindeki irrasyonel davranışların üçüncü kuşakta görüldüğü ileri
  sürülmüştür.

  2. Baba Çatışması
  Patriyarkal yetişme tarzı da kişiliğin belirlemesine yol açan kötü
  sonuçlar ve iyi sonuçlar doğurabilir. Bu yetiştirme tarzında baba, oğul
  için büyük, ulaşılması zor bir varlık haline gelir.

  Walter M. Schwarzkopf. 36 yaşında şirketin yönetimini ele aldığında,
  babasının çok büyük bir resmini genel merkez binasının girişine
  astırmış ve “çok sevgili babama ancak onun izinde yürüyerek şeref
  kazandırabilirim” demiştir. Firma idaresinde çok başarısız olmasına ve
  stres altına girerek ruhi bunalıma sürüklenmesine rağmen yönetime devam
  etmiştir. Bu devamlılık çocukken her sabah sütünü içirmesinden kalan
  baba bağlığına yorumlanmıştır. Gene 1971 de yapılan psikolojik bir
  araştırmada Henry Ford’a 1926 yılında başarılı olan “T” modelini
  gittikçe azalan talebe rağmen niye üretmiş olduğu sorulunca babasının
  takdirini kazanmak ve kendi kişiliğini doyurmak için, demiştir.

  3. Firma Kudreti
  Çoğu işletmede de ister sahibi ister idarecisi olsun firmanın
  “kişiliği” ile bireylerin kişiliği arasında bütünleşme meydana
  gelmektedir. Örneğin; IBM şirketinin kendine has kişiliği orada
  çalışanların giyiminden sosyal davranışına kadar etkili olduğu
  görülmektedir.

  VI – KİŞİLİK TESTLERİ
  Her işletmede birbirinden farklı iş ve pozisyonlar bulunur. İş ve
  pozisyonların farklılıkları birbirine göre değişik nitelik, yetenek ve
  kişilik özellikleri gerektirir.

  İnsanbilimin deneyimli psikoteknik uzmanları tarafından 2 yıllık bir
  süreç için oluşturulan PFQ-R kurumların hizmetine sunulmuştur.
  Dünyadaki kişilik boyutları araştırmalarında son ve evrensel nokta olan
  “5 FAKTÖR MODELİ” ne (Dışadönüklük, uzlaşmacılık, duygusal denge,
  yaşantıya açıklık, sorumluluk boyutlarını içermektedir) dayalı bu
  envanter Türkiye’de oluşturulmuş, tüm norm, geçerlilik, güvenirlik,
  istatistiki çalışmaları geniş bir örneklem üzerinde uygulanarak
  tamamlanmış ve 150 soru içeren bu test kişinin işe uygunluğunu
  saptamada etkin bir araçtır. Bu testin standart bir norm tablosu
  olmakla beraber kurumlar için kendi kültürlerini yansıtacak ayrı norm
  tabloları da oluşturulmaktadır.  Aşk bitti


  En son YaZYaGmUrU tarafından 10.01.10 11:59 tarihinde değiştirildi, toplamda 1 kere değiştirildi
  Sayfa başına dön Aşağa gitmek
  http://www.SerdarOrtac.biz
  YaZYaGmUrU
  Kayıt tarihi Kayıt tarihi: 17/09/07
  Cinsiyet Cinsiyet: Kadın
  Zodyak Zodyak: Boğa Sıçan
  Mesaj Sayısı Mesaj Sayısı: 7272
  Yaş Yaş: 30
  Kişisel ileti Kişisel ileti: . . .
  Ruh Hali Ruh Hali:
  Takım Takım:

  MesajKonu: Geri: Kişiliğin Anlamı ve Tanımı   10.01.10 11:58

  B. PFQ-R BOYUT ÖZELLİKLERİ
  1. Sorumluluk Boyutu
  Tedbirli, düzenli, titiz olmayı, organizasyon becerisini, yüksek ego
  kontrolünü, amaca yönelik olmayı içermektedir. Sabırlı olmak detaylara
  önem vererek çalışmak ve güvenilir olmak, bu boyutu gelişmiş kişilerin
  ortak özelliğidir. Kişilerin iş başarılarını tahmin etmek üzere en
  güçlü boyutlardandır.

  2. Dışadönüklük Boyutu
  Bu boyut sosyal ortamlarda kişilerin nasıl tavır takınma eğiliminde
  olduklarını göstermektedir. Enerjik, samimi, insancıl, heyecanlı,
  konuşkan, iyimser olmak bu boyutta yüksek puan alan kişilerin ortak
  özelliğidir.

  3. Uzlaşmacılık Boyutu
  Kişiler arası ilişkilerde etkinliği belirleyen en güçlü kriterdir.
  Kişilerin farklı ortamlarda farklı insanlarla iletişimlerinde ve
  çatışma anlarında genel davranış eğilimlerini ortaya koymaktadır.

  4. Duygusal Denge Boyutu
  Kişinin iç dengesini koruyabilmesi anlamına gelmektedir. Sakin,
  rahat, endişesiz, tutarlı olmayı hedeflemektedir. Kişilerin bu
  hedeflere ne kadar sahip olduğunu göstermektedir. Kişi iç dengesini
  sağlayabildiği oranda hayattan ve diğer her şeyden tatmin olabilecektir.

  5. Yaşantıya Açıklık
  Kişilerin dünyaya nasıl baktıklarını, belirli kalıplara takılıp
  kalmadıklarını, kendilerini geliştirmeye ve yeniliklere ne oranda açık
  olduklarını değerlendiren bir boyuttur. Yaratıcı, araştırmaya meraklı,
  geleneksel olmayan, liberal, orjinal, hayal gücü kuvvetli, ilgileri
  geniş, değişikliği seven, artistik, doğal, açık fikirli, analitik,
  karmaşık düşünebilme eğilimlerini hedeflemektedir22.

  VII – KİŞİLİK ÖLÇEKLERİ
  İnsanın duygu ve düşüncelerinin yönelişi, kişiler arası
  ilişkilerinin niteliği, etkinliği gibi entelektüel cephesinin dışında
  kalan özelliklerinin değerlendirilmesinde kişilik testlerinden
  faydalanılır. Pek çok çeşitleri olan bu testlerin en pratik bölünmeleri
  dış vasıflara dayanarak yapılabilir. Kişilik sayısız etmenlerden
  meydana gelen kapsamlı bir kavram olduğu için bunu ölçme, değerlendirme
  ve betimleme güç işlerden biridir. Ancak bu, bir insan kişiliğinin
  hiçbir şekilde bilimsel olarak değerlendirilemeyeceği anlamına gelmez.
  Kişilik testi bir kimsenin neyi yapabildiğini ortaya çıkarmayı değil, o
  kimsenin tipik olarak ne yaptığını bulmayı amaçlar. Kişilik testlerinde
  doğru veya yanlış cevaplar yoktur; bunun yerine, bu testlerle kişilerin
  çoğunlukla ne yaptıkları veya neyin onlara özgü olduğu öğrenilmeye
  çalışılır.
  Davranışların ölçülmesi ve değerlendirilmesi pek çok nedenle önemlidir.
  Bu nedenler iki genel başlık altında toplanabilir. Bunlar: (1) Kuramsal
  ve (2) Pratik nedenlerdir.

  Kuramsal açıdan kişilik (ya da bireyler arası ) farklarının
  saptanması psikolojinin önemli bir işlevini oluşturur. Bireyler arası
  farklılıklar, kişiye has niteliklerdir. Bu nitelikler, bireylerin
  reaksiyonlarını (davranışlarını ) belirlemede ve yordama da önemlidir.
  Gözlenen davranış farklılıklarına olan ‘kişilik ‘ katkısını
  anlayabilmek için ölçme ve değerlendirmeden yararlanılır. Testlerden
  elde edilen puanlar kullanılarak zeka, kavrama yeteneği, kaygı,
  saldırganlık, vb. pek çok psikolojik boyutta, bireyler bir dağılım
  çizelgesi üzerinde karşılaştırılarak farklılıklar saptanır.

  Kişilik oluşumunu anlamada da psikolojik ölçmenin katkısı vardır.
  Örneğin, bebeklikten başlayarak tüm gelişim ve olgunlaşma yıllarında
  kişiliğin nasıl oluştuğu, geliştiği ya da değiştiği üzerindeki soruları
  yanıtlamak için yapılan araştırmalarda psikolojik testlere başvurulur.
  Karar verirken birey için en uygun okulun, uzmanlaşma dalının,
  mesleğin, işin ya da tedavinin saptanabilmesi, o birey hakkında
  güvenilir ve geçerli bilgileri üretmekle olanaklıdır. Bireyin
  psiko-sosyal güçlerini ya da yetersizliklerini saptamak, yaşamlarını
  etkin bir biçimde planlamada yardımcı olmak açısından psikolojik
  testler önemlidir.

  B. TARİHÇE
  Çağdaş psikolojik ve eğitsel testlerin kökeni geçmişin Çin (MÖ.
  2200) ve klasik Yunan Medeniyetlerine kadar uzanır. Üç önemli gelişme,
  psikolojik testlerin başlangıcını belirler. Bunlar: 1- Çin’de ve daha
  sonra Yunanistan’da devlet hizmetlerinde çalıştırılacak/ orduya
  alınacak kamu görevlileri ve askerler için kullanılan seçme sınavları;
  2- Okul ve üniversitelerde başarı değerlendirmesi için geliştirilmiş
  ölçme araçları ve 3- Avrupa ile ABD’de 19. Yüzyıldan davranış
  bilimcilerinin başlattığı ölçme değerlendirme çalışmalarıdır.

  Bilimsel ölçme, 19. Yüzyıl ortalarında sonra psikologların deneysel
  nitelikteki bireysel çalışmaları şeklinde başlamıştır. Daha sonraları
  yaygınlaşarak kurumlaşan psikometri araştırmaları üniversitelerde,
  ekipler halinde çalışan bilim adamlarının çabalarını bir uzmanlık dalı
  haline getirmiştir. 20, yüzyılın ilk yarısında (1931-1954) ölçme,
  bireysel sanat olmaktan çıkmış, psikometri adıyla bir teknoloji
  niteliğini kazanmıştır. Test geliştirme teknikleri hazırlanmış;
  kitaplar halinde yayınlanmış ve derslerde öğretilmeye başlanmıştır.
  İstatistiğinde büyük katkıları ile geliştirilen ölçme teknikleri, daha
  net anlaşılır, anlamlı ve bilimsel bir uzmanlık dalı olmuştur. Bundan
  sonra konuyla ilgilenen pek çok psikolog, eğitimci vb. psikometri
  çalışmalarını yapabilecek yeterliliğe ulaşma olanağını bulmuştur.
  Böylece psikolojik ölçme-değerlendirme ruh sağlığı merkezlerinde,
  psikiyatri kliniklerinde, eğitim kurumlarında, sanayi ve işletmelerde
  yaygın bir şekilde kullanıma sokulmuştur.

  Kişiliğin ölçülmesine ilişkin ilk yaklaşımlara örnek olarak
  Kraepelin (1892)’in “Serbest Çağrışım Testi” gösterilebilir. Serbest
  çağrışım testi türü testler bugünde kliniklerde kullanılmaktadır.
  Farklı amaçlar kullanılmış olmakla birlikte, bugünde kişiliğin
  ölçülmesinde kullanılan “derecelendirme ölçekleri” ile “anket” ve
  “envanterler” gibi soru-cevap yöntemlerinin, Galton, Peerson ve Cattel
  tarafından daha önceleri hazırlanmış oldukları bilinmektedir.

  Kişiliğin ölçülmesinde yaygın şekilde kullanılan kendini anlatma
  (self-report) envanterlerinin ilk örnekleri olarak Woodworth’un I.
  Dünya Savaşı yıllarında orduda kullanmak için geliştirdiği “kişisel
  bilgi formu” kabul edilmektedir. Araç, askerlere alınan bireylerin
  içinde askerlere uymayacak derecede nevrotik olanları kabaca ayırmak
  amacıyla geliştirilmiştir. Problem ve semptom tarama niteliğinde olan
  bu ilk envanterler İşaretleme Listeleri (Check-List) şeklinde
  düzenlenmiştir. Kişiliğin ölçülmesinde yararlanılan bir yaklaşım ise
  projektif tekniklerdir. Bu yöntem kişilik envanterlerinde önemli bir
  hata kaynağı olan sosyal kabul hatasını (social desirability)
  önlemektedir. Sosyal kabul hatasında kişi kendi gerçek durumunu ifade
  etmek yerine maksatlı olarak kendisini olduğundan farklı gösterme
  çabasına girmektedir. Serbest çağrışım testleri, projektif yaklaşımın
  ilk örnekleri sayılabilir. Projektif tekniklerde uyarıcı olarak
  kelimelerden tamamlanmamış cümlelerden, mürekkep lekelerinden ve
  resimlerden yararlanılmaktadır. Projektif tekniklerden, Hermann
  Roarschach tarafından geliştirilen Roarschach Mürekkep Lekesi Testi
  1821’de resimlerden yararlanan Henry Murray ‘in testi TAT 1935
  yıllarında yayınlanmıştır. Kişiliğin ölçülmesi yaklaşımlarından bir
  diğeri, durumsal test ve performans testleridir. Hartshorne ve May 1928
  bu konuda envanterler geliştirmişlerdir. Çocuklar için geliştirilen bu
  envanterler kopya yapma, çalma ve yalan söyleme gibi konularda
  çocukların davranış ve eğilimlerini ölçmektedir.
  Kişilik ölçüleri, başarı ve yetenek ölçülerine göre daha az gelişmiş
  ölçeklerdir. Ancak 1950’lerden sonra, kişiliğin ölçülmesinde de yeni
  gelişmeler gözlenmektedir.

  C. KİŞİLİĞİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME TEKNİK VE YAKLAŞIMLARI
  1. Gözlemsel Teknikler (Observational Techniques)
  Gözlemsel teknikler bireylerin kişi, eşya ve olaylar hakkındaki
  gözlemlerini sayısal olarak saptamaya yarayan ölçme araçlarıdır. Bu tür
  tekniklerde hakkında bilgi edinmek istenilen bireyi yakından gözleme
  olanağı bulmuş başka birisinden dolaylı olarak bilgi toplanmaktadır.

  1. Gözlem: Birey doğal durumlarda, bazı eylemlerde bulunurken onu
  gözlemek yoluyla kişilik özelliklerine ilişkin bazı bilgiler elde etmek
  mümkündür. Gözlem metodunun türlü şekilleri vardır. Doğal şartlar
  içinde amaçsız, sistemsiz, kendiliğinden yapılan gözlemlere,
  gelişigüzel gözlem denir. Çoğunluk başkalarının kişiliklerini tanımada
  bu türlü gelişigüzel gözlem izlenimlerine dayanır. Bir insanı tanımada
  gelişigüzel gözlemlerden bir çok hallerde yararlanmak mümkün ise de
  bunların (sübjektif) olduğu, bireyden bireye değiştiği, bu yolla
  bireyin ancak göze batan bir iki yüzeysel özelliği hakkında bilgi
  edinilebileceği ve çoğu zaman bunlara tam bir şekilde güvenilemeyeceği
  dikkate alınmalıdır.

  İnsanın doğal şartlar içinde belli davranışlarını gözlemeye sistemli
  gözlem denir. Bunun için bireyin hangi davranışlarının ne şekilde
  gözleneceği önceden saptanır ve bu davranışlar en ince ayrıntılarına
  kadar tanımlanır. Bundan sonra bir kişi veya bir grup, belli zamanlarda
  bu davranışlar bakımından mümkün olduğu kadar objektif olarak incelenir
  ve inceleme sonuçları, süreleri ve frekansları da belirtilerek önceden
  hazırlanmış bir forma kaydolunur. Bu türlü gözlemlerden gelişigüzel
  yapılan gözlemlere göre daha objektif ve kesin bilgi edinmek mümkün
  olur. Elbette bu gibi durumlarda gözlenenlerin gözlendiklerini
  bilmemeleri gerekir; zira bu bilgi doğal davranışlarını etkiler.

  Kişiliğin çok çeşitli yönlerine ilişkin izlenimleri ölçmek için
  kolaylıkla kullanılabilmektedir. Ölçme tekniği bakımından bu ölçekler
  ‘sıralama’ ölçeklerine girer, kaba ve basit araçlardır. Güvenirlik ve
  geçerlik düzeyleri standart tip derecelendirme ölçeklerinde ,
  derecelendirme ölçeği kullanan ‘görüşmeciler arası’ güvenirlikler
  0.30-0.40 arasında değişmektedir.

  Bireyi onu tanıyanların anlatması esasına dayanan bu metotların, bir
  insanın kişiliği hakkında bir fikir verme bakımından değeri inkar
  edilmez. İnsan sosyal bir varlıktır, bir toplum içinde yaşar ve onun
  başkaları üzerinde bıraktığı tesir, kişiliğinin önemli bir
  yanıdır.Ancak, başkalarını etkileyiş, kişiliğinin tümünü teşkil etmez..

  Derecelendirme ölçekleri, kişiliğin çok çeşitli yönlerine ilişkin
  izlenimleri ölçmek için kolaylıkla kullanılabilmektedir. Ölçme tekniği
  bakımından bu ölçekler ‘sıralama’ ölçeklerine girer, kaba ve basit
  araçlardır. Güvenirlik ve geçerlik düzeyleri standart tip
  derecelendirme ölçeklerinde , derecelendirme ölçeği kullanan
  ‘görüşmeciler arası’ güvenirlikler 0.30-0.40 arasında değişmektedir.

  2. Kendini Anlatma Teknikleri ( Self-Report)
  Birey hakkında bilgi toplamada kaynaklardan biri belki de en
  önemlisi temel ve doğal olan bireyin kendisidir. Sürekli ve yaşantısal
  olarak kendisini gözlemesi nedeniyle, birey kendisi hakkında önemli bir
  bilgi kaynağı olmaktadır. Self-report teknikleri bireylerin duyguları,
  düşünceleri, değer davranışları ile ilişkili olarak kendilerini
  anlattıkları teknik ve yaklaşımlardır. Bu tekniklere bir grup olarak
  ‘Kendini Anlatma Teknikleri’ (Self-Report) denmektedir. Bireylerin
  kendileri hakkındaki belirttikleri bilgiler, onların kendileri
  hakkındaki algılarını ifade eder. Bireye ilişkin bilgi toplama
  tekniklerinden görüşme, envanterler, anketler, otobiyografi gibi
  yaklaşımlar bu gruba girer.

  1.Görüşme: Görüşme amaç olarak, (1) kaynak kişilerden iyi bildiği
  konulara ilişkin ya da kendi kişisel nitelikleriyle ilgili
  olabildiğince objektif bilgiler toplama, (2) kişiden, gözlenmesi
  olanaksız davranışları, tutum ve düşünceleri konusunda sözel bilgiler
  alma, (3) bireyin kişilik örüntüsünü, zihinsel, duygusal ve sosyal
  niteliklerini tanıma ve teşhis etme, (4) kişinin davranışlarını
  değiştirme ve düzeltme amacıyla yapılabilir. Görüşmenin türüne ve
  görüşmeyi yapanın yetişme durumuna göre amaç, daha çok bilgi toplamaya,
  bilgi vermeye, kişiye yardım veya kişinin davranışlarında değişiklik
  sağlamaya yöneliktir.

  2.Otobiyografi: Bir kimsenin şimdiki ve geçmiş yaşamını yazılı
  olarak anlatmasıdır. Genellikle kişi yaşam öyküsünü anlatırken kendince
  önemli gördüğü özelliklerini ve bu özelliklerine karşı tutumunu,
  bunların oluşmasında rol oynayan geçmiş olaylara ve kişilere verdiği
  önemi yansıtır. Yaşam öyküsü kısaca anlatıldığı zamanlar birey kendisi
  için önemli olayları dile getirir. Bu da bireyi inceleyen kişiye onun
  değerleri, beklentileri, gereksinimleri ve çatışmaları kısaca kişilik
  dinamiği hakkında ipuçları verir.

  Otobiyografinin yorumlanması yazan kişinin yaşam öyküsünü yazarken
  objektif davranamayacağı nedeniyle güçtür. Çünkü, yazan kişinin
  anlatacağı şeyler onun duyguları düşünceleri gibi öznel yanıdır. Kendi
  istemediği benimsemediği duygularını, davranışlarını olduğu gibi
  yansıtmaktan kaçınır; daha çok toplumun kabullendiği iyi özellikleri
  yazmaya çalışır. Otobiyografinin sübjektif bir teknik olduğu
  unutulmamalı, bu nedenle değerlendirmede daha titiz ve dikkatli
  davranılmalıdır.

  3. Anketler ve Envanterler: Soru listesi (envanter) bireyin
  fikirleri, zevkleri, duyguları, ilgileri ve belli durumlardaki olası
  reaksiyonlarını araştıran sorulara bizzat yazarak cevap verdiği
  cetvellerdir. Sorular, çoğunlukla “evet”, “hayır”, “bilmiyorum”
  şeklinde cevaplandırılır. Bu çeşit listelere ‘kağıt-kalem’ testleri de
  denmektedir. Bu testlerin uygulanışı standart ve puanlanması
  objektiftir. Uygulama ve puanlama kolaylığı yanında soruların değişik
  kimseler tarafından farklı algılanabileceği ve bireyin saklamak
  istediği bazı şeyler varsa kolaylıkla gizleyebileceği gibi sakıncaları
  vardır. Bu testlerden bazıları kişiliğin yalnızca bir yönünü incelemek,
  bazıları ise birçok yönü hakkında bilgi vermek üzere düzenlenmiştir.

  En çok bilinen ve kullanılan kişilik envanterlerinden bazıları aşağıda açıklanmıştır.
  Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri: Minnesota Çok Yönlü Kişilik
  Envanteri ya da kısaltılmış adıyla MMPI (Minnesota Multiphasic
  Personality Inventory), normal deneklerin cevaplarının, çeşitli tanısal
  kategorilere göre sınıflandırılan anormal bireylerin cevapları ile
  karşılaştırılması yoluyla 1943 yılında geliştirilmiştir. Testin
  maddelerine, normal denekleri bir kategorideki anormal deneklerden iyi
  bir biçimde ayırmasına bağlı olarak, farklı ağırlıklar verilmiştir. Bu
  yolla sekiz farklı ölçek oluşturulmuştur. Ek olarak, erkek ve
  kadınların ilgilerinin birbirinden ayıran maddeleri puanlayarak, bir
  erkeklik-dişilik ölçeği geliştirilmiştir. Son olarak, sosyal yönden
  içedönük kimseleri dışadönük kimselerden ayıran maddeleri kullanarak
  onuncu bir ölçek elde edilmiştir.

  Edwards Kişisel Tercih Envanteri: (Edwards Personal Preference
  Schedule) Murray (1938) tarafından tanımlanan psikolojik ihtiyaçların
  15 tanesinin bir kimsedeki önem derecesini saptamaya olanak veren bir
  ölçme aracıdır. Bu envanter bir kimsenin çeşitli gereksinimlerinin
  göreceli durumunu (önem sırasını) ölçmek amacıyla hazırlanmıştır.
  Envanterde 225 madde vardır. Her madde bir ifade çiftinden oluşmuştur.
  Örneğin:
  I-A) Sıkıntıda oldukları zaman dostlarıma yardım etmek isterim.
  B) Üzerime aldığım işi elimden geldiği kadar en iyi biçimde yapmaya çalışırım.

  Testi alan kişi yukarıdaki ifade çiftinden hangi şık kendisini daha iyi anlatıyorsa o şıkkı yuvarlak içine alır.
  Kısaca EPPS olarak bilinen Edwards Kişisel Tercih Envanteri ile ölçülen
  ihtiyaçlar şunlardır: Başarma, uyarlık, düzen, gösteriş, özerklik,
  yakınlık, duyguları anlama, ilgi görme, başatlık, kendini suçlama,
  şefkat gösterme, değişiklik, sebat, karşı cinsle ilişki, saldırganlık.

  Bell Uyum Envanteri: Bireylerin uyum düzeylerini ölçmek amacıyla
  geliştirilmiştir. İki takımı vardır. Takımlardan biri lise ve
  üniversite öğrencileri, diğeri ise yetişkinler için hazırlanmıştır.
  Öğrenciler için olan takım aile, sağlık, sosyal ve heyecansal uyum
  düzeyini ölçmek üzere dört alt ölçekten oluşmaktadır. Yetişkinler
  ölçeği ise bireylerin meslek uyumlarını ölçmek üzere geliştirilmiştir.
  Toplam 140 maddeden oluşmaktadır. Alt ölçeklerden her biri 35 maddedir.
  Aşağıda her alt ölçekten bir tane olmak üzere dört örnek madde
  verilmiştir.
  - Ana-babanızdan biri kolayca kızar mı? (aile)
  - Çoğu zaman kendinizi yorgun hisseder misiniz? (sağlık)
  - Karşı cinsten birisiyle kolayca arkadaş olabilir misiniz? (sosyal uyum)
  - Utangaçlıktan şikayetiniz var mı? (heyecansal uyum)

  Durumluk ve Sürekli Kaygı Envanteri: Türk toplumu için geçerli ve
  güvenilir olan ölçekler toplam 40 maddeden oluşan iki ayrı ölçeği
  içerir. Normal yetişkinlere uygulanır. Durumluk kaygı ve sürekli kaygı
  alt ölçeklerinden oluşur. Her bir alt ölçek 20 maddedir. Aşağıda bazı
  envanter maddelerinden örnekler verilmiştir:
  - Kendimi sakin hissediyorum. (durumluk kaygı)
  - Pişmanlık duygusu içindeyim. (durumluk kaygı)
  - Keyfim yerindedir. (sürekli kaygı)
  - Çabuk yorulurum. (sürekli kaygı)

  Ruhsal Belirti Tarama Listesi (SCL-90-R): Psikiyatrik belirtileri
  içeren 90 maddeden oluşmaktadır. Değerlendirmede 5 dereceli bir
  derecelendirilmiş ölçek kullanılmaktadır. 9 belirti grubunu
  içermektedir. Bunlar somatizasyon, obsesif-kompulsif özellikler,
  kişiler arası ilişkilerde huzursuzluk, depresyon, anksiyete,
  öfke-düşmanlık, fobik anksiyete, paranoid düşünce, psikotizmdir.
  Türkiye’de çeşitli araştırmalarda kullanılmıştır.

  Hacettepe Kişilik Envanteri: Bireylerin kişilik özelliklerini,
  kişisel ve sosyal uyum düzeylerini ölçmek, klinik ve normal vakaları
  teşhis etmek ve ruh sağlığı taramaları yapmak amacıyla
  geliştirilmiştir. Kişisel uyum ve sosyal uyum olmak üzere iki temel
  bölümden oluşmaktadır. Bu iki temel bölüme dayalı sekiz alt ölçek ile
  bireyin test alma davranışlarına ilişkin de bir geçerlik (G)ölçeği
  bulunmaktadır.
  Kişisel uyum alt ölçekleri sırasıyla: (1) kendini gerçekleştirme, (2)
  duygusal kararlılık, (3) nevrotik eğilimler, (4) psikotik belirtiler ve
  sosyal uyum alt ölçekleri ise (5) aile ilişkileri, (6) sosyal
  ilişkiler, (7) sosyal normlar, (8) antisosyal eğilimler alt
  ölçekleridir. Alt ölçeklerin her birinde 20’şer madde vardır. 8 madde
  de geçerlik puanı için kullanılmıştır. Envanter toplam 168 maddeden
  oluşmaktadır. Testi alan kişilerden soruları ‘evet ya da ‘hayır’
  şeklinde cevaplandırmaları istenmektedir. Örnek maddeler aşağıda
  verilmiştir.
  1. Geceleri sık sık rüya görür müsünüz?
  2. Arkadaşlarınızdan memnun musunuz?
  3. Başkaları sizinle tartışmaya kalkınca hemen rahatsız olur musunuz? (Özgüven, 1992)

  3. Projektif Test Teknikleri
  Projektif testlerde bireyin tepkisine esas olacak ‘uyarıcılar’ açık
  seçik olarak değil, silik, ayrıntısız, kapalı ve belirsiz bir biçimde
  hazırlanmaktadır. Uyarıcı olarak tamamlanmamış cümlelerden,
  resimlerden, mürekkep lekelerinden yararlanılmaktadır. Projektif
  teoriye göre, kişi açık seçik olmayan uyarıcılara karşı tepkide
  bulunulması istendiğinde, belirli bir anlamı olmayan bu uyarıcılara
  anlam vermek, açıklamalarda bulunmak suretiyle, aslında kendisini
  rahatsız eden düşüncelerini, duygularını, kişiye özgü algılarını dışa
  yansıtmaktadır.

  Projektif testlerin başlıca özellikleri arasında, (a) Birey verdiği
  cevapların anlam ve önemini bilmez, dolaylı bir yöntemdir. (b) Kişiye
  cevap özgürlüğü vermektedir, envanterlerde olduğu gibi ‘evet-hayır’
  şeklinde bir yapıtlama ve sınırlama bulunmamaktadır. (c) Kişiliği bütün
  olarak değerlendirmeye yönelmiştir.

  4. Durumsal Testler (Situational Tests)
  Durumsal testler, yapıtlı olarak düzenlenmiş bir test durumunda
  bireyin ne şekilde davrandığının gözlenmesi esasına dayanır.
  Kullanılışı çok yaygın değildir. Örneğin, öğrencileri sınavda maksatlı
  olarak denetimsiz bir test durumunda bırakmak ve öğrencilerin haberi
  olmadan yansıtıcı veya gösterici bir araç ile gözlemek, denetimsiz bir
  ortamda nasıl davranacağı hakkında bireysel bilgiler toplamak.  Aşk bitti


  En son YaZYaGmUrU tarafından 10.01.10 12:04 tarihinde değiştirildi, toplamda 1 kere değiştirildi
  Sayfa başına dön Aşağa gitmek
  http://www.SerdarOrtac.biz
  YaZYaGmUrU
  Kayıt tarihi Kayıt tarihi: 17/09/07
  Cinsiyet Cinsiyet: Kadın
  Zodyak Zodyak: Boğa Sıçan
  Mesaj Sayısı Mesaj Sayısı: 7272
  Yaş Yaş: 30
  Kişisel ileti Kişisel ileti: . . .
  Ruh Hali Ruh Hali:
  Takım Takım:

  MesajKonu: Geri: Kişiliğin Anlamı ve Tanımı   10.01.10 12:00

  VIII – KİŞİLİK BOZUKLUKLARI
  A. KİŞİLİK BOZUKLUĞUNUN TANIMLANMASI
  Kişilik bozukluğunun tam geçerli bir tanımını yapmak güçtür.
  Psikiyatride tanı tartışmasına en çok yol açan sorun kişilik
  bozukluklarıdır.

  Ancak, bilinen ruhsal bozuklukların (psikozlar, nevrozlar, organik
  ruhsal bozukluklar) dışında kalan ve uzun süreli uyum bozuklukları
  gösteren kişilerin her toplumda çok sık görüldüğü gerçektir.

  Çok çeşitli kişilik bozuklukları vardır. Kişilik bozukluklarında genellikle görülen ortak özellikler şöyle özetlenebilir:
  1. Davranışların benliğe yerleşmiş olması, fakat uyum amacı ile esneklik göstermemesi
  2. Belli bir toplum içinde uyumlu sayılabilmek için geçerli ölçülerden sapması
  3. Çocukluktan beri süregelmesi
  4. Toplum içinde ve iş yaşamında belirgin bozulmaya yol açması
  5. Genellikle benliğe uyumlu, yani benimsenmiş olması ve değiştirilmek
  istenmemesi; bazen de benimsenmemiş olsa bile değiştirilmemesi
  6. Genel olarak çevre ile çatışma ve sürtüşmeye yol açması; kendisini çevreye değil, çevresini kendisine uydurmaya çalışması
  7. Kişinin bilişsel yetilerinde, temel duygulanım ve düşünce yapısında belirgin bozukluk olmaması25.

  B. ANTİSOSYAL KİŞİLİK
  Kişilik bozukluklarından üzerinde en sık durulan psikopat (psychopath)
  yada sosyopat (sociopath) adıyla bilinen antisosyal kişiliktir
  (antisocial personality). Araştırmalar bu kişilik bozukluğunun 5-6
  yaşlarında kendini göstermeye başladığını gösterir. Sosyopat tamamıyla
  bencil, kendi çıkarlarını ve o andaki zevkinden ve doyumundan başka
  hiçbir şeyi düşünmeyen bir kişidir. Hiç kimseye bir bağlılık ve
  sorumluluk göstermez.

  Normal zekalı psikopatların önemli özelliklerinden biri kendilerini
  kolaylıkla sevdirebilmeleridir. Zeka derecesi yüksek olan psikopat
  kolay kolay yakalanmaz ve yakalandığı zaman, herkes bu kimseden böyle
  bir davranışı beklemediğini ifade eder. Zeka derecesi düşük olan
  psikopatlar ise kolayca bilinirler ve yakalandıkları zaman kimse hayret
  etmez.

  Amerika’da hapis cezasıyla cezalandırılan suçluların %50’sinin
  sosyopat / psikopat olduğu bilinmektedir. Bu kişiler üzerinde yapılan
  araştırmalar göstermektedir ki, zeka derecesiyle kişinin saldırganlık
  derecesi arasında bir ilişki vardır. Sosyopatın zeka derecesi düştükçe
  suç oluşturan davranışın saldırganlık derecesi artmaktadır.

  Yüksek zekalı sosyopatlar açık saldırgan davranışlarda bulunmazlar.
  Bu tip insanlar daha örtük yollardan para ve kudret kazanmak için yasal
  olmayan işler çevirirler. Bunlardan bazıları hiç yakalanmadan büyük
  servet kazanır, güçlü siyasal mevkilere ulaşır, zarar verdikleri
  insanların acı ve sefaleti onların umurunda bile değildir.

  Bir toplum demokratik düzenden uzaklaşıp, totaliter düzenle idare
  edilmeye yönelince, ordu veya kudreti elinde bulunduran tek parti
  içinde sosyopat kişiliği olanlar, diğerlerini ekarte ederek zamanla
  kudret ve icra mevkiine geçerler; Hitler ve Stalin böyle yöneticilere
  örnek olarak verilebilir. Normalin altında zekası olanlar, büyük bir
  olasılıkla, gösterdikleri saldırgan davranışlar sonucu erken yaşta
  öldürülürler.

  Sosyopatların büyük bir çoğunluğu erkektir ve onların aile
  yaşantıları incelendiğinde şu özellikler gözlenir: (1) Ana- baba çocuğu
  gelişi güzel yetiştirir, ne zaman ödül, ne zaman ceza verileceği belli
  değildir; (2) babaların çoğu antisosyal davranış gösterir. Bu tür
  gözlemler doğal olarak aklımıza kalıtım ve çevre tartışmasını yeniden
  getirir26.

  IX – YÖNETSEL KİŞİLİK
  A. YÖNETİCİ KAVRAMI
  En basit tanımı ile yönetici, başkalarına iş gördüren bir kişidir.
  Başkaları aracılığıyla iş gören kişi, yani başkaları aracılığıyla
  hedeflere ulaşan bir kişi de diyebiliriz. Bir grup insanı belli bir
  hedefe yönelten kişi tanımı da aynı anlamı taşır27.

  B. YÖNETSEL TUTUMLAR
  1. Aileye Bağlılık
  Aileye bağlılık, sadakat ve genel olarak ailenin etkisi
  yöneticilerin aşağıdaki tümcelerde belirtilen görüşleri büyük oranda
  benimsemiş olmalarıyla kanıtlanmaktadır:

  “İyi bir oğul ülkenin başka bir yöresindeki çok iyi bir işi yitirmek pahasına da olsa ana-babasından uzaklaşmamalıdır.”
  “İş yaşamında ancak yakın arkadaş ve akrabalara güvenilebilir.”
  “Yükseltmelerde başarıdan çok yıllanmaya ağırlık verilmelidir.”
  Yukarıdaki tümceleri benimseme düzeyi girişimcilerde yürütücülere
  oranla daha yüksek olduğundan aileye bağlılığın girişimciler arasında
  daha güçlü olduğu söylenebilir.

  2. Din ve Gelenekselliğin Etkilediği Tutumlar
  Girişimciler arasında planlamaya karşı isteksizliğin ve yazgıcılığın
  yürütücülere oranla daha yaygın olduğu, yenilikleri benimsemede ve
  ileriyi düşünmede girişimcilerin daha çekimser davrandıkları
  görülmektedir. Birim başına yüksek karlılığa ve kısa dönemde yatırımın
  geri alınmasına önem verilmekte, uzun dönemde dirik büyüme geri plana
  itilmektedir. Kısa dönemde karlılık önde gelen bir ölçüt olduğundan
  yöneticilerin büyük bir kısmı yakın gelecekten ötesini düşünmemektedir.
  Hershlag’a göre Türkler gelişme ruhuna ters düşen biçimlerde düşünüp
  davranmaktadırlar; hızlı çalışma yerine boş gezmeyi, çağcıl verimli
  yöntemlerle çalışmaktansa geleneksel örüntüleri yeğlemektedirler.

  Bu tutumların din ve geleneksellik gibi öğelerden etkilendikleri
  ileri sürülebilir. Matthews’un örnekleminin %90’ı dine inanma
  gereksinmesi duyduklarını, yarısı önemli olayların çoğunun insan
  denetimi dışında olduğuna inandıklarını, üçte ikisi ise iyi kötü her
  şeyin Allah’ın emriyle oluştuğu inancında olduklarını belirtmişlerdir.

  3. Eğitime İlişkin Tutumlar
  Ücretlerin saptanmasında ve seçkin kümelere girişte eğitime önem
  verilmekle birlikte yöneticilik yeteneğinin sonradan değil doğuştan
  edinileceği kanısı çok yaygındır. Dolayısıyla girişimcilerin
  profesyonel işletme eğitimi ile içtenlikle ilgilendikleri söylenemez;
  yöneticiliğin eğitimle edinilemeyecek bir yetenek ve beceri olduğuna
  inanmaktadırlar. Aydın kesimle karşılıklı ilişkileri olumlu yönde
  gelişmemiştir. İşletmecilik ve işletmeciler profesyonel ve aydın kesime
  hiçbir zaman çekici gelmemişlerdir; bu kesim girişimcileri kültür
  yoksunu, materyalist ve dar görüşlü olarak nitelemiş, onların iş
  alanındaki başarılarında alkışlanacak bir nitelik görmemişlerdir. Öte
  yandan girişimciler de üniversite çevrelerini ve kamuoyu oluşturmada
  söz sahibi diğer aydın çevreleri uygulama ve gerçekleri bilmemekle,
  fildişi kulelerden telkin vermekle suçlamışlardır. Yöneticilik
  yeteneğinin deneyimden başka bir yolla edinilemeyeceğine inanmakta,
  Drucker’ın işletme eğitimi veren kurumlara yönelttiği eleştiriye
  yürekten katılmaktadırlar. Girişimciler üniversite mezunlarına
  kendilerini beğenmiş olmaları, çok şeyi çok erken istemeleri, uygulama
  deneyimine sahip olmamaları, diğer iş görenlerle iyi geçinmemeleri ve
  işten çıkma oranlarının yüksekliği gibi eleştiriler yöneltmektedirler.
  Bu eleştirilerde gerçek payı olduğu gibi girişimcilerin kıskançlıkları
  da yansıyor olabilir; çoğu çekirdekten yetişmiş girişimciler üniversite
  mezunlarının örgütte kendilerinden çok daha çabuk ve kolaylıkla
  yükselmelerini çekememektedirler.

  4. İletişime İlişkin Tutumlar
  Türkiye’de hem iletişim becerilerinin gelişmesini sağlayacak
  fırsatların çok ender olduğu, hem de yardım isteme ve yardım etmeye
  karşı genel bir isteksizlik görülmektedir. Bu tutum ya gereksiz bir
  kendi kendine yetme gösterisinden ya da yardım isteyenlerin art
  niyetliliklerinden kuşku duyulmasından kaynaklanmaktadır. Bu tutum ise
  gerekli noktalara bilgi iletişimine engel olmaktadır.

  Terrill’e göre Türklerin iletişim yetenekleri kısıtlıdır. Terrill
  bunun ana nedenini öğrencilerin düşüncelerini ne sözlü ne de yazılı
  olarak belirtmelerine olanak veren Türk öğretim yöntem ve yaklaşımları
  olarak görmektedir. Öğrenciler ilkokul sıralarından üniversite
  eğitiminin sonuna kadar ne yapıcı eleştirilerde bulunabilme olanakları
  elde edebilmekte, ne de kendilerine yapıcı eleştiriler
  yöneltilmektedir. Küme etkileşiminin azlığı da engelleyici rol
  oynamaktadır. Gençliğinde böyle bir iletişim yoksunluğundan geçmiş
  bulunan bireylerin yönetici pozisyonlarına geldiklerinde başkalarından
  bilgi, yardım, öğüt istemeyi gurur kırıcı bulmaları, bir zaaf işareti
  olarak yorumlanacağını sanmaları, kendilerinden yardım istendiğinde de
  yardım isteyenin bir zaaf yakalamak peşinde olduğundan kuşkulanmaları
  doğaldır. Yöneticilerin kültürel şartlanmaları, gördükleri eğitim
  biçimi ve çalışma yaşamındaki deneyimleri onların gönüllü ve etkili bir
  iletişime hazırlıklı olmalarını engellemektedir.

  5. Başarı Güdüsüne İlişkin Tutumlar
  Bradburn’a göre başarı güdüsü ile yönetsel başarı, beklenti düzeyi,
  bireysel girişimcilik ve sorumluluk arasında dolaysız bir ilişki
  vardır. Türklerdeki başarı güdüsü düzeyi düşüktür. Bu düşüklüğün hem
  bugünkü yöneticileri hem de yarının yöneticileri olacak orta öğrenim
  gençliğini kapsaması düşündürücüdür.

  C. ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ AÇISINDAN KİŞİLİĞİN ÖNEMİ
  Örgütsel davranış, bir örgüt içinde çalışan insanların davranışlarını
  anlamaya, geleceğe dönük tahminler yapmaya ve insanların davranışlarını
  kontrol etmeye ilişkin bir disiplindir. Örgütsel davranış, insan
  davranışlarını içinde yaşadığı çalışma ortamında incelemekte ve bir
  ölçüde de bireyin örgütten ne şekilde etkilenerek davranış
  değiştirdiğini araştırmaktadır İş yaşamının insan ve kişiliği üzerinde
  etkili olduğu gerçeği; gerek kuramsal çalışmalarla, gerekse konuyla
  doğrudan bağlantılı olmayan bazı ikili ilişkileri inceleyerek ortaya
  çıkarılmış bulunmaktadır. Gerçekten de çalışma yaşamı boyunca edinilen
  deneyimler, bireyin değer, tutum ve davranışlarında belirleyici bir rol
  oynayabilmekte,kişiliğini etkileyebilmekte, diğer yandan bireyin
  kişiliği, örgütsel davranışı şekillendirebilmektedir. Bu çalışmada
  kişilik kavramı kısaca tanıtılarak, kişilikle iş yaşamı arasındaki
  ilişki ve birbirlerine olası etkisi, hangi ortam ve koşulların kişiliği
  etkileyebildiği, örgütsel davranışı etkileyen temel kişilik
  özelliklerinin neler olduğu, yapılan bazı araştırmalardan yola
  çıkılarak incelenmeye çalışılacaktır.
  2. Kişilik Kavramı
  Kişilik; dinamik, her zaman hareket halinde olan bir yapı olmakla
  birlikte, oldukça sürekli ve kararlı bir nitelik taşır. Özelliklerinin
  sürekli ve kararlı olması nedeniyle bireye özgü nitelikler
  belirlenebilmekte, ölçülebilmekte ve bireyler için sakin, atak, uyumlu
  gibi değerlendirmeler yapılabilmektedir.
  Kişiliğin temel alt yapısı, bireye ilişkin kalıtımsal ve çevresel
  etmenlerden oluşur. Kalıtım ve çevre etkileşiminin bir ürünü olarak
  bireyin kişiliği gelişim süreci içinde zamanla kazanılan bir özellik
  gösterir.
  Kişilik, bireyin benliği ve sosyal dış dünyası arasındaki karşılıklı
  ilişkisi sonucu oluşur. Kişilik, kişiye verilen görevle de ilgili
  olduğuna göre, kişiye bu sosyal rolü ile kazandırılan bazı objektif
  unsurlar onun bilincini etkilemekten geri kalmayacaktır. Genetik
  özellikler ve çevresel etkenler insanın kişiliğini şekillendirdiği
  için, her insanın kişiliği bir diğerinden farklıdır. Kişiliğinde
  farklılık gösterdiği ölçüde de yeteneği farklılaşmaktadır. Kimi insan,
  zekâsı ölçüsünde teknik yeteneğe sahip olabilir. Bir başkası kişilik
  yapısı özelliği olarak başka insanlarla iyi iletişim kurma yeteneğine
  sahip olabilir. Kişilik, bir kişinin tüm özelliklerini yansıtan ve
  doğumdan ölene kadar devam eden bir süreçtir. Kişiliğin bir süreç
  içinde oluştuğu ve bu süreçte eğitim, deneyim ve öğrenmenin önemli bir
  rol oynadığı görülür.
  Bazı davranışlar, kişiliğin yerleşmiş şekli olarak görülmesine karşılık
  insan, yeni istekler, duygular, düşünce ve davranışlar sergileyerek
  kişiliğinde bazı değişmeler meydana getirebilir. Örneğin insanlarla
  diyalog kurmakta zorlanan, fazla konuşmayan birinin, üstlendiği görevi
  insanlarla diyalogu gerektiriyorsa, bu şahıs diğer insanlarla bir arada
  olmak zorunda kaldığından zaman içinde girişken bir özelliğe sahip
  olabilecektir. Bu nedenle de insanın kişilik özelliklerinin bir
  boyutunun zaman içinde değişebileceği söylenebilir. Ancak yine de
  bireyin kişiliği, zamandan zamana aynı kalan özellikleridir.
  İnsanda bazı özellikler vardır ki, kimisinde bunlar birbirine benzer,
  kimilerinde ise sadece bireye aittir. Psikolojik olarak kişilik söz
  konusu olduğunda, bir insanın belirli özellikleri anlatılmak istenir.
  Fakat davranışsal açıdan esas alınan kişilik, belirli bir kişinin
  zihinsel, bedensel ve ruhsal özelliklerinde görülen farklılıklardır.
  Buna göre kişilik farklılığından söz etmek, temelde insanların taşıdığı
  özelliklerin farklılıklarından söz etmektir. Bu nedenle yeryüzündeki
  hiçbir insan zihinsel, bedensel, ruhsal, fiziksel bakımdan birbirinin
  aynı değildir. İnsan, kişiliğini ve bireyselliğini, çevresine yani
  topluma uyma süreci içinde kazanan, belli ilişki tiplerine bağlı olarak
  yapılaştıran bir varlıktır. İşte, insanın bu toplumsallık içinde kendi
  bireysel yerini bulma çabası, süreci ve başarısı, onun kişiliğinin
  belirleyicisidir. Birey doğal yetenekleri ile içine girdiği topluma
  uyumunu sağlarken kişiliği de biçimlenecektir. Kişiliğin gelişiminde
  zeka düzeyi ve öğrenme yeteneği gibi özelliklerin önemli bir temel
  olduğu bilinmektedir. Yalnız kendi kişiliğimiz hakkında değil,
  başkalarınınkiler hakkında da bir şeyler bilmiyorsak, toplumsal
  yaşantımızın özü olan insanlar arası ilişkiler labirentinde hangi
  kapılardan geçeceğimize, hangi köprülerden uzak duracağımıza karar
  vermemiz de güçleşecektir. Bu nedenle sadece kendi kişilik
  özelliklerimiz değil, bir arada olduğumuz diğer insanların kişilik
  özelliklerini bilmek yararlı olacaktır.
  2. Kişilik ve Çalışma Hayatı Arasındaki İlişki
  Her şeyden önce çalışmak, sadece bir gelir elde etmenin ötesinde, statü
  oluşturmak, kimlik duygusu geliştirmek ve saygınlık öğesi olarak insan
  yaşamı içinde önemli bir yere sahiptir. Çalışan insanlar, yaşamlarının
  büyük bir bölümünü işyerlerinde geçirmektedirler. Çalışma hayatına
  atılan bir insan ilk olarak kendi kişilik yapısıyla örgüt içinde yerini
  alır. Kendi kişilik yapısıyla yapacağı iş ve içinde yer aldığı örgüt
  uyum içinde olduğu taktirde bireyin iş yaşamındaki başarısı yükselir.
  Aksi halde işin sonucunda bireyin beklentisi yerine getirilememiş olur.
  Kişi, iş yaşamında üstleneceği rolü benimseyerek sosyalleşme sürecinde
  çalışma hayatına hazırlıklı olduğu taktirde, örgüt amaçları ile
  bireysel amaçları arasında bütünlük sağlamak kolay olacaktır. Zira bu
  süreçte bireye kazandırılan yeni yetenekler, bilgi ve beceriler sadece
  bireyin çalışma hayatında değil, özel yaşamda da kullanabileceği ve
  davranışlarını şekillendirebileceği hususlardır. Bu doğrultuda bireyin
  kişiliğinin gelişimine de katkıda bulunur. Kısaca iş çevresi, bireyin
  kişilik üzerindeki etkilerini artırmaktadır. Örneğin kariyer elde etmek
  isteyen bir kişi, işinde ona bu kariyer imkanını sağlayacak fırsatları
  arayarak ve değerlendirerek geçirir. Kariyer amacına ulaşabileceği
  imkanlar işyeri tarafından tanınırsa bu onun işindeki başarısını
  arttırır. Bu çerçeve içinde işletmenin, çalışanların kişisel
  eğilimlerine, arzu ve ihtiyaçlarına cevap veren motivasyon etmeni
  olarak kişiliğin oluşmasına etkide bulunduğu kadar, iş alışkanlıkları
  yaratarak, hiyerarşik kurallar koyarak kişilik üzerinde ve
  davranışlarda da büyük ölçüde katkıda bulunduğu görülmektedir.
  Kişiliğin, bireyin çalıştığı işi ve çevresini algılamasında ve
  değerlendirmesinde önemli bir etkisi vardır. Karşılaştırmalı psikoloji
  bu konu üzerinde durmaktadır. Bireyin davranışları, onun içinde
  yaşadığı ortam ve çevresindeki bireyler arasındaki sürekli etkileşim
  sonucu oluşması nedeniyle bireyin kişiliği iş çevresinden etkilendiği
  gibi aynı zamanda da birey kişiliği ile iş çevresini etkiler. örneğin
  uyumsuz kişiliğe sahip bir birey, örgüt ortamını ve çalışma barışını
  olumsuz etkiler.
  Aile ve iş çevresi dışında kişinin arzuları, eğilimleri, biyolojik
  ihtiyaçları, hatta geldiği ırklar veya coğrafi bölgeler yanında dış
  dünyanın alışkanlıkları, ekonomik düzeyi, hukuksal ve ahlaksal
  kurallar, yasa ve ilkeler de kişilik üzerinde etkide bulunur.
  a) Kişilikle Yapılan İş Arasındaki Uyumun Faydaları
  Bireyin kişiliği ile iş yaşamı arasında uyum olduğu taktirde söz konusu
  olabilecek sonuçları bazı başlıklar altında toplamak mümkündür. Bunlar;
  • Bireyin içinde yer aldığı örgüt üyeleri ile bütünleşmesi, örgüte
  bağlılığını arttıracak ve kişinin davranışları ile örgüt üyelerinin
  davranışları benzer amaçlı olmaya başlayacaktır. Böylece işletmenin
  amaçları doğrultusunda etkinlik sağlanacak, bireyin zihinsel ve
  bedensel özelliklerinden en iyi şekilde yararlanma olanağı elde edilmiş
  olacaktır.
  • Bireyin içinde yer aldığı sosyal yapı ile kişiliği arasında bir bağ
  kurulacak olursa birey, grup normlarına uymada güçlük çekmeyecek ve
  davranışları ile grup üyeleriyle ilişkileri arasında yönetsel etkinliği
  artıracak bir ilişki kurulacaktır.
  • Grup normlarının bireylerin davranışlarını belirleme açısından önemli
  etkisi olduğu bilinmektedir. Beklenen kurallara uyma, bireyin
  kişiliğine göre değişebilir. Grup üyeleri tarafından dışlanmak
  istemeyen bir kişi grubun baskısına uygun davranacak, ilişkilerini
  uyumlu bir biçimde yürütecektir. Aksi halde kişilik faktörü ortaya
  çıkacaktır. Konu Freud’un kişilik yaklaşımı açısından
  değerlendirildiğinde grup normlarının kişi tarafından benimsenmesinde
  süper egonun önemli etkisi olacaktır.
  • Kişinin beklentisi ile örgütün amaçları arasında istenen bağın
  kurulması örgütün devamlılığı açısından da son derece önemlidir. Bu da
  büyük ölçüde çalışanların kişiliğine bağlıdır.
  • Bireyler, bulundukları sosyal yapı içinde kişiliklerine uygun başka
  bireyler bulurlarsa ve bu bireylerle olan ilişkileri örgütün
  belirlediği kalıplar içerisinde yürürse, örgütsel etkinlik sağlanmış
  olacaktır.
  • Bireyin kişiliği liderlik davranışının ortaya çıkmasında da son
  derece önemlidir. Gerçekten de bir liderin ortaya çıkışı, bulunduğu
  grubun özelliğine bağlı olduğu kadar, liderin kendisine ve kendisine
  bağlı olan bireylerin kişilik özelliklerine de bağlıdır.
  • Liderin kişilik özellikleri, bazen gruplarına da yansımaktadır.
  Özellikle hırslı, yıkıcı veya kırıcı tutumları grup üyelerince
  benimsenirse, grubun olumsuz etkileri ortaya çıkacaktır.
  • Örgüt içinde informel grupların oluşumu ve gelişimi, bu grupları
  oluşturan kişilerin kişiliklerinin uyuşmasına bağlıdır. Her şeyden önce
  bu grupların karşılıklı etkileşimi olumlu ilişkiye bağlıdır. Bireylerin
  grup ilişkilerinden beklentileri, gruba karşı tutumları, değer
  yargıları, bir diğer ifade ile bireyin benlik duygusu ile grup amaçları
  birbirine benzer ise etkileşim gücü o ölçüde fazla olacaktır. Aksi
  halde birey grubun dışında kalmayı tercih edecektir.
  • Örgüt içindeki bireylerin bazıları zaman içinde işten ayrılırlarsa,
  bu ayrılışın temel faktörü kişisel tatmin olacak ve tatminsizliğin
  kaynağı da kişinin bekleyişleri ile örgütün işleyişi arasındaki
  uyumsuzluk olacaktır. Kişilik yapısı ile örgütün değerler sistemi
  arasında benzerlik varsa “ait olma” ihtiyacını birey işyerine
  bağlılığını göstererek karşılayacaktır.
  • Örgüt üyeleri arasında kurulacak haberleşme ağının sağlıklı oluşması
  da bireylerin kişiliğine bağlıdır. Haberleşme kanallarının açık olması,
  verilen mesajın sağlıklı yorumlanması örgütsel etkinliği arttıracaktır.
  Çalışanlar arasındaki haberleşme eksikliği ve düşmanlığın artışı, esas
  itibariyle haberleşme zincirindeki bireyin kişiliği ile yakından
  ilgilidir. Benzer uyarıcılar karşısında bireylerin farklı tepkiler
  göstermesi kişilik faktörüyle ilgili olduğuna göre, benzer mesajlar
  karşısında da farklı tepkiler beklenebilir. İyi bir haberleşme mesajı
  gönderen bireyin, mesajı alan bireyle kişilik faktörlerinin örtüşmesine
  bağlıdır. Aksi halde yanlış anlaşılabilecek sözlü veya sözsüz mesajlar
  çatışmayı artıracak, örgütsel verimlilik azalacaktır.

  b) Kişilik ve İş Seçimi Arasındaki İlişki
  Kişilik, iş yerinde kişiye verilen görevle de ilgili olduğuna göre,
  kişiye bu sosyal rolü ile kazandırılan unsurlar, onun bilincini
  etkiler. Her insanda kişiliğinin gereği olarak hırsların, arzuların ve
  ihtiyaçlarının şiddeti farklıdır. Kimisi fazla sorumluluk almaktan
  korkarlar, hırslı değillerdir. Belli bir mevkie terfi etmeleri
  kendileri için yeterli olacaktır. Kimisi ise terfi ile tatmin olmaz,
  devamlı yükselmek, sorumluluk almak, ödüllendirilmek ve en iyi
  sosyo-ekonomik çıkarlar elde etmek için çalışır. Bütün bu davranışlar
  insanın kişiliği ile ilgilidir. Nitekim yönetim tarafından bireyin
  kişilik yapısına uygun işlerin bu kişilere yaptırılması, işin kısa
  sürede yerine getirilmesine ve iş başarısına etkide bulunacaktır.
  Örneğin insanlarla çalışmaktan hoşlanan ve kişilik yapıları dışa dönük,
  diğer bir ifade ile sosyal olan insanların, halkla ilişkiler ve
  personel departmanlarında görev yapmaları, verimliliklerini
  arttıracaktır. İçe dönük kişilerin muhasebe bölümünde veya bilgisayar
  başında çalışmaları da bu kişilerden elde edilecek başarıyı olumlu
  yönde etkileyecektir. Çünkü çeşitli işler, insanlardan değişik
  davranışlar istemektedir. Bu davranışlara uygun kişilik yapısındaki
  insanların bu işleri üstlenmesi başarı şanslarını arttıracaktır. Aksi
  halde kişiliğine uygun bir işi üstlenmeyen birisinin, iş yerinde
  huzursuz olacağı, hatta bunalıma girebileceği söylenebilir.
  Holland, her insanın kişilik yapılarının farklı olması doğrultusunda,
  ilgi, istek, amaç, tutum ve yeteneklerindeki farklılık ölçüsünde iş
  seçimlerini yapmaları gerektiğini belirtmektedir. Holland altı temel
  kişilik tipi ve mesleki eğilimden söz etmekte ve her kişilik türünün
  hangi mesleğe veya işe eğilimli olduğunu göstermektedir. Hollanda’a
  göre kişilik ve yaptığı iş uyumlu olduğunda iş tatmini yüksek, iş gören
  devir hızı düşüktür. Bu nedenle birey kendini değerlendirme süreci
  içinde ilgilerini, değerlerini, yeteneğini, bir diğer ifadeyle
  kişiliğini tanıdığı nispette,seçeceği mesleğe veya yapacağı işe yönelik
  kararını da sağlıklı vermiş olacaktır.
  Holland’a göre altıgen şekildeki iki alan birbirine ne kadar yakın ise
  o kadar birbirine uygundur. Bitişik kategoriler tamamen benzeşmekte,
  zıt taraflar, köşeler ise birbiriyle hiç benzeşmemektedir. Örneğin
  Gerçekçi ile Araştırmacı, Teşebbüsçü ile Sosyal eğilimler birbirine
  benzemekte, ancak Teşebbüsçü ile Araştırmacı, Sanatçı ile Geleneksel
  eğilimler birbiriyle hiç benzeşmemektedir.
  Holland’a göre kişilik özelliklerine uygun işlere yönelen bireylerin
  başarısı yükselecektir. Örneğin gerçekçi kişilik yapısındaki bir birey,
  çiftçilik veya ormancılık yapabilir. Geleneksel kişilik tipinde
  olanlar, finans, muhasebe, yönetim işlerine daha yatkındır.

  Holland’ın modeli üzerinde yapılan araştırmalar, kişilik yöneliminin
  meslek veya iş seçiminin yalnız en iyi belirleyicisi olmayıp, aynı
  zamanda kişilik türü ile iş arasında iyi bir uyumun bulunması durumunda
  kariyerlerini değiştirme olasılığının çok düşük olduğunu da
  doğrulamıştır. Örneğin girişimci kişilik tipinin hem yönetsel işlere
  girme hem de bu görevde uzun süre kalma olasılığı yüksektir.
  4. Örgütsel Davranış ve Kişilik Özellikleri
  Örgütsel davranış bilimcileri davranışları etkileyen bazı temel kişilik
  özellikleri üzerinde durmaktadırlar. Bunlar kendilik kontrolü, başarıya
  yönelim, otoriter kişilik, makyavenalizm, kendine güven, kendini
  yansıtma ve risk alma eğilimidir. Her birinin iş hayatında önemli
  rolleri bulunmaktadır.
  Kendilik kontrolü (Locus of control): Kendilik kontrolü, bireyin
  herhangi bir davranışının ortaya çıkmasında veya sonuçlarında
  kendisinin belirli bir katkısının olduğuna inanması şeklinde
  tanımlanır. Örneğin çok çalışırsa ödüllendirilip yükseltileceğine,
  çalışmazsa işten atılacağına inanması gibi. Bu insanlar içsel acıdan
  kendini kontrol edebilen insanlardır. İşyerlerinde yöneticilerinden
  kendileri hakkında olumlu veya olumsuz sözler duymak isterler. Daha
  başarıya yönelimlidirler, başarısızlıkları karşısında kendilerini
  suçlarlar. Sağlıklı yaşam alışkanlıklarına sahiptirler. Az
  hastalanmaları nedeniyle de işe devamsızlık oranı düşüktür. İşe ve
  işyerine daha sadıktırlar, bu nedenle iş değiştirme sıklıkları da
  azdır. Bu insanlar zor olan işleri başarma konusunda ustadırlar.
  Bağımsız hareket etme ve karar almayı gerektiren işler bu tip insanlara
  daha uygundur. Örneğin yönetsel ve profesyonel işler gibi. Bazılarında
  ise dışsal kendilik kontrolü bulunmaktadır. Bunlar her işi kendi
  dışındaki faktörlere bağlarlar. Örneğin işte yükselememelerinin
  nedenini kendilerinden değil şans ve kaderin etkisiyle açıklarlar. Bu
  insanlar daha katı, yönlendirici bir yönetim modelini tercih ederler.
  Bu kişiler işlerinden fazla tatmin olmayan, devamsızlık oranı yüksek,
  işe yabancılaşmış kişilerdir. Tatminsizliklerinin nedeni olarak örgütü
  suçlarlar. Emirlere daha çabuk uyarlar, rutin işlerde daha
  başarılıdırlar, ancak yönetim ve çalışma şartları ile ilgili olarak
  sürekli şikayet ederler.
  Başarıya Yönelim: Başarma ihtiyacı tüm insanlarda mevcuttur. Bu
  ihtiyacı yüksek olan kişiler işlerini daha iyi yapma durumundadırlar.
  Bunlar, başarılarını engelleyen her şeyi ortadan kaldırmak ve bunu da
  kendi çabalarıyla yapmak isterler. Başarı ve başarısızlarını
  kendilerinde görürler, bu nedenle orta güçlükteki işleri yapmayı tercih
  ederler. Ne çok kolay ne de çok zor işlere yönelirler, ancak
  başarabilecekleri işler kendileri için uygundur. Özellikle bu tip
  insanlar pazarlama, satış, montaj hattı yöneticiliği veya büro
  yöneticiliğinde daha başarılıdırlar. Başarı ihtiyacı yüksek olanlar
  rekabetçi, geri bildirimi yüksek, sorumluluğu olan işlere verilirlerse
  bu tür kişilik yapısı iş performansını da olumlu yönde etkileyecektir.
  Otoriter Kişilik (Authoritarian Personality): Otoriter kişiliğe sahip
  olan insanlar, örgüt içinde çalışan insanlar arasında statü ve güç
  farklılığının olması gerektiğine inanırlar. Bu tip kişiler katı
  kuralları olan, insanları yargılayan ve herkese tepeden bakan,
  altındakileri ezen, güvenilir olmayan, gücünü otoritesinden alan
  bireylerdir. Çalışanların iş kurallarına aşırı uyumlu davranmalarını
  gerektiren hiyerarşik bir yapıya sahip örgütlerde otoriter kişilik tipi
  başarılı olabilir.
  Makyavelizm (Machiavellianizm): Bu özelliğe sahip bireyler, diğer
  insanlarla arasına mesafe koyar ve sonuçlarına göre hareket ederler.
  Başkalarını kullanmasını severler, içinde bulundukları duruma göre
  hareket ederler. Pazarlık durumunda son derece başarıdırlar.
  Kendini Yansıtma (Self-Monitoring): Birey, başkalarının davranışlarını
  gözleyerek onlara benzer davranış gösterir. Kendini yansıtma gücü
  yüksek olan kişiler, davranışlarını çevresine göre düzenleyebilirler.
  Bu insanların uyum gücü yüksektir, başkalarının davranışlarına yakın
  ilgi gösterirler. Farklı konumlarda farklı şekilde davranabildikleri
  için yöneticilik görevini başarıyla yürütebilirler.
  Kendine Güven (Self-Esteem): Kendine güveni olan kişiler başkalarını
  memnun etmek isteyen, başarı için yeteneklerinin varlığına inanan,
  yaptıkları işten tatmin olan insanlardır. Risk almayı severler. Güveni
  düşük olanlar ise etrafına karşı şüpheci, başkalarına bağımlı olan
  tatmin düzeyi son derece düşük insanlardır.
  Risk Alma (Risk Taking): Riske girme eğilimi yüksek olan kişiler bazı
  mesleklerde son derece başarılı olabilirler. Örneğin yöneticilik,
  borsacılık mesleği bu kişilere uygun olup bazı avantajlar sağlayabilir.
  Ani kararlar verilmesi gereken bazı durumlarda yöneticilere ve
  işletmeye önemli faydalar sağlanabilir.
  5. Genel Değerlendirme ve Sonuç
  Çalışma yaşamı ile kişilik arasında bir etkileşimin olduğu konuları,
  çeşitli araştırmalarla ortaya çıkarılmıştır. Özellikle çalışma yaşamı,
  kişiliğin oluşması ve gelişmesi için önemli bir sosyalleşme alanıdır.
  Ayrıca çalışma ortamı,(iş arkadaşları, yönetimin yaklaşımı vb.) bireyin
  kişiliğini etkilemekte aynı zamanda da örgüt, bireyin kişiliğinden
  etkilenmektedir. İnsanlar, çalışma yaşamlarındaki ortamın, iş
  gereklerinin, rollerinin gerektirdiği kişilik yapılarını benimseme
  durumundadırlar. Kısaca iş ve kişilik arasında karşılıklı bir etkileşim
  söz konusudur.
  Bireyin sahip olduğu iş, onun kimliğinin bir parçasıdır ve adı,
  cinsiyeti ve uyruğu ile birlikte kimliğini belirtmede önemli rol oynar.
  Kimlikle meslek arasındaki sıkı bağ, “doktorum”, “öğretim üyesiyim”,
  “avukatım” gibi anlatımlarla daha belirgindir. Meslek rollerine girmek,
  işten alınan doyumu da belirtir. Çalışma hayatındaki başarı arttıkça
  bireysel kimlik ve iş kimliği gelişmeye devam eder. Özellikle
  kişiliklerine uygun meslekleri seçen veya işe yönelen insanların
  kendilerini gerçekleştirme çabaları da sonuçsuz kalmayacaktır.
  Çalışmak, hem yaşamın sürdürülmesi hem de kişiliğin gelişmesi için
  vazgeçilmez bir gereksinimdir. İnsan çalışıp yarattıkça, kendine güveni
  artar. Yaptıklarıyla saygınlık kazandıkça kendini gerçekleştirme
  olanağı bulur. Üretim sürecine etkin biçimde katılan insan, içinde
  yaşadığı toplumun bir parçası olduğunu, kendisine gereksinme
  duyulduğunu hisseder. Toplumla bütünleşen kişi, birlik ve beraberlik
  duygusunu daha iyi anlar.
  Olgun ve dengeli kişiliğe sahip olan insanlar, azimli ve sabırlı
  oldukları için iş doyumunu sağlamışlardır ve mutludurlar. Problemleri
  gerçekçi gözle değerlendirerek toplumun isteklerine göre çözmeye
  çalışırlar. Böyle insanlar yaşamaktan, çalışmaktan kıvanç duyarlar.
  Geleceğe umutla bakarlar, kompleksli değillerdir, yardım severdirler,
  iş birliği ve dayanışmaya açıktırlar. Örneğin, iş yerinde parasal
  sıkıntı çeken arkadaşlarına borç para vererek üzüntü ve sevinçlerini
  paylaşarak, meslekî ve sosyal açıdan onu destekleyerek yardımcı olmaya
  çalışırlar. Bu nedenle bir iş yerinde çalışanların kişisel özellikleri,
  iş yerinin verimliliğini ve işleyişini önemli ölçüde etkilediği için
  olgun ve dengeli kişiliğe sahip olanların, bir işletmenin üretim ve
  verimliliğini arttıracağı gerçektir.
  Öte yandan kişilik özellikleri yaptıkları işe uygun olmayan insanların
  kendi kişiliklerine ve çevrelerine saygıları azalır, kendilerini
  toplumdan soyutlanmış hissederek yalnızlık ve yabancılaşma duygusunu
  kapılırlar, kaygı ve gerilimler başlar, davranış ve uyum bozuklukları
  artar. Sonuçta iş yerinde çatışma ve huzursuzluk oluşur. Böylece
  kişisel verim düştüğü için örgütsel verimlilikte de düşme gözlenir.  Aşk bitti
  Sayfa başına dön Aşağa gitmek
  http://www.SerdarOrtac.biz
  YaZYaGmUrU
  Kayıt tarihi Kayıt tarihi: 17/09/07
  Cinsiyet Cinsiyet: Kadın
  Zodyak Zodyak: Boğa Sıçan
  Mesaj Sayısı Mesaj Sayısı: 7272
  Yaş Yaş: 30
  Kişisel ileti Kişisel ileti: . . .
  Ruh Hali Ruh Hali:
  Takım Takım:

  MesajKonu: Geri: Kişiliğin Anlamı ve Tanımı   10.01.10 12:00

  D. KAYSERİ’DE ÖZEL SEKTÖR İŞLETMELERİNDE ÜST DÜZEY YÖNETİCİ ÖZELLİKLERİ
  İnsanlığın bireysel üretimle başlayan ve diğer insanlarla bir araya
  gelerek daha fazla üretme ve kazanma anlayışını kazanmasıyla devam eden
  sanayileşme serüveninde işletmeler önemli bir boyutu oluşturmaktadır.
  Geçmişte, işletmeler hızla artan dünya nüfusunun ihtiyaç duyduğu mal ve
  hizmetleri üreten birimler olarak, toplumsal yaşama büyük katkılarda
  bulunmuşlardır. Günümüzde ise işletmeler bizim için sadece mal ve
  hizmet üreten bir birim olmanın çok daha ötesinde bir anlam ifade
  etmektedir. Modern dünyada insanlar işletmelerde doğmakta, eğitim
  almakta, yaşamakta bir biçimde müşteri ve / veya çalışan olarak
  işletmelerle ilişki kurmaktadır. Bu nedenle, insanların umut ve
  isteklerinin karşılanabilmesi, dolayısıyla refahın artırılmasından daha
  kaliteli hayat koşullarına sahip olmaya kadar bir çok konuda olumlu
  gelişmeler sağlayabilmek için, işletmelerin etkili ve verimli bir
  biçimde çalışması büyük önem taşımaktadır. İşletmeleri etkili ve
  verimli bir biçimde çalıştırma sorumluluğu ise yöneticilere aittir ve
  büyük ölçüde yöneticilerin yetenek ve yeterliliğine bağlı bir konudur.
  Diğer yandan işletmeler 21. yüzyıla girerken rekabetin söz konusu
  olduğu, hızlı değişimlerin yaşandığı bir çevrede çalışmak
  durumundadırlar. Teknolojide, çalışanların özelliklerinde ve hayatın
  diğer bir çok alanında meydana gelen hızlı değişimler, tüm dünyada
  meydana gelen ekonomik ve politik istikrarsızlıklar ve krizler iş
  hayatını çok dinamik ve bir o kadar da sorunlu hale getirmiştir. Bu
  unsurlara işletmelerin küreselleşmesiyle sınırların değişmesi ve ortak
  yatırımlarla çok kültürlü iş hayatına yöneliş gibi gelişmelerde
  eklendiğinde, işletmelerin daha iyi yönetilmesi, daha etkili ve verimli
  çalışmasının önemi daha da artmıştır. Bu değişken ve karmaşık koşullar
  altında iş görmek durumunda olan ise yine yöneticilerdir.
  Kayseri’de faaliyette bulunan işletmeler de, açık sistemin bir parçası
  olarak, yukarıda belirtilen küresel koşullardan tüm yönleriyle
  etkilenmektedirler. Bu işletmeler, isteseler de istemeseler de global
  rekabetten etkilenmekte ve dışa açılmak gereğini duymaktadırlar. Bütün
  bu koşullar ise işletmeleri “etkin ve verimli çalışma” prensiplerini
  daha fazla dikkate almaya zorlamaktadır. Ancak, bu işletmeler, aynı
  zamanda Kayseri’nin yapısından kaynaklanan şartlar altında
  çalışmaktadırlar. Örneğin Kayseri’deki işletmeler yeterli sayı ve
  yetenekte yönetici cezbetme gibi hususlar bakımından, İstanbul bölgesi
  dışındaki hemen tüm bölgelerde söz konusu olan coğrafi anlamdaki
  dezavantajlara sahiptir. Özellikle üst düzeyde görevlendirilecek
  yönetici temininde karşılaşılan sorunlar, yaşanan bir gerçektir.
  Ülkelerin ve işletmelerin gelişmesinde büyük önem taşıyan, kendisinden
  çok şeyler beklenen ve en iyi olması istenen ve kıtlığı da söz konusu
  olan bu önemli kaynağın tanınması gerekmektedir. Yönetici
  özelliklerinin tanınması ve kimliğini ortaya koymaya yönelik bu tür
  çalışmalar değişen koşullar, ortaya çıkan yeni ihtiyaçlar karşısında
  yöneticilerimizin mevcut durumlarının değerlendirilebilmesi
  eksikliklerin giderilebilmesi ve geleceğe dönük uyum çalışmalarının
  yönlendirilebilmesi bakımından büyük önem taşımaktadır. Yöneticileri
  tanımak için gerekli olan bilginin kaynağı ise önemli ölçüde
  yöneticinin kendisidir.
  Yöneticinin işinin çok kapsamlı kabul edilmesi nedeniyle, bu konuda
  yapılan araştırmalarda çok değişik boyutlarda incelenmiş, yöneticinin
  demografik özelliklerinden, çevreye bakışına, kişilik yapısından
  sergilediği liderlik davranışlarına kadar farklı bir çok hususta kimlik
  tespiti yapılmaya çalışılmıştır. Yine bu araştırmalarda en çok üzerinde
  durulan konu, yöneticileri astlarından ayırt eden belirli özelliklerin
  araştırılmasıdır. Sonuçta, konuyla ilgili yapılan çalışmalarda her
  yerde her zaman en iyi denilebilecek bir yönetici tipi ya da
  davranışından çok, çalışılan yönetsel düzey işletme büyüklüğü ve tipi,
  faaliyet alanı, yöneticinin geçmişi gibi etkenlere bağlı olarak
  yöneticilerin özellikleri, kişilikleri, karar verme anlayışları ve
  liderlik davranışları…gibi hususlarda farklılıkların söz konusu olduğu
  belirlenmiştir. Bu derece çeşitliliğin olması, genelde bu kesimin daha
  iyi tanınabilmesi, özelde ise ülkemize özgü bir yönetici profilinin
  ortaya konabilmesi için yeni çalışmaların yapılmasını gerekli
  kılmaktadır.
  Bu çalışmada, yukarıda belirtilen yararlara ulaşabilmek için, Türkiye
  ekonomisine bir çok yönde olumlu katkılarda bulunan Kayseri özel sektör
  imalat işletmelerinde üst kademelerde çalışan yöneticilerin
  özelliklerini belirlemek temel amacımızdır. Araştırmada tepe
  yöneticilerinin özellikleri, bütüncül bir yaklaşımla, yöneticinin
  kendisine ilişkin demografik veriler, sahip oldukları kişilik yapıları,
  sergiledikleri liderlik davranışları ve karar verme yaklaşımları
  itibariyle ortaya konulacaktır. Çalışmanın yerel araştırma eksiğini
  giderici bir yarar sağlaması beklenmektedir.
  2. ARAŞTIRMA AMACI VE YÖNTEMİ
  Araştırmada temel amaç, işletmede başarı ve başarısızlıktan sorumlu
  tutulan ve bir işletmede yapılan işleri etkileme gücü en yüksek olarak
  kabul edilen üst kademelerde görev yapan Kayseri özel sektör
  işletmelerinde çalışmakta olan yöneticilerin demografik özelliklerini
  sahip oldukları kişilik yapılarını, sergiledikleri liderlik
  davranışlarını ve karar verme tarzlarını belirlemektir.
  Bu araştırma, Kayseri özel sektör işletmelerinde üst düzey
  yöneticilerin özelliklerini belirlemeye yönelik tanımlayıcı bir
  çalışmadır. Araştırmanın örnek kütlesini Kayseri Sanayi ve Ticaret
  Odalarına kayıtlı ve personel sayısı 50’nin üzerinde yer alan, aynı
  zamanda da belirli ölçüde ihracat yapan ve Kayseri ilinde faaliyetine
  devam eden, en büyük 100 işletme oluşturmaktadır. Bu 100 işletmede, en
  üst düzeyde görev yapmakta olan üç yönetim kademesini kapsayan 300
  yönetici hedef grubumuzu oluşturmuştur.
  Ankette demografik veriler bireyin özelliklerini belirlemeye yönelik
  olarak yaş, eğitim, medeni durum… gibi konular itibariyle
  incelenmiştir. Bir bireyi diğer bireylerden farklı kılan duygu,
  düşünce, ilgi, tutum ve yeteneklerden oluşan özelliklerin tümü olarak
  tanımlanan kişilik konusunda veriler, Bortner tarafından geliştirilen 7
  birbirine zıt ifade çifti ile A ve B tipi davranış biçimi olarak
  belirlenmiştir. Yöneticinin görevini yerine getirirken, iş görenleri
  etkileyerek, iş görmelerini sağlamak üzere sergilediği davranışlar
  olarak tanımlanan yöneticinin liderlik davranışı, bu çalışmada Leifer
  tarafından geliştirilen Ohio-State University araştırmalarını temel
  alan anket esas alınarak belirlenmiştir. Yöneticilerin
  organizasyonlarında çalışanları dikkate alma ve / veya yapıyı dikkate
  alma boyutları itibariyle davranışları değerlendirilmiştir. Son olarak
  ise yöneticilerin karar verirken en fazla kullandıkları davranış
  tarzını belirlemeye yönelik yöneticinin katılımcı olandan olmayana
  doğru bir ölçekte nerede olduğu, Tanenbaum ve Schmidt’in çalışması esas
  alınarak belirlenmiştir.
  Bu çerçevede hazırlanan anket kişisel dağıtım yoluyla yöneticilere
  ulaştırılmış, önemli ölçüde o ziyarette yüz yüze görüşme yöntemi ile
  doldurtulmuş ya da daha sonra elden toplanmıştır. Ankette 188
  yöneticiden cevap alınmış ve anketlerden 18 tanesi eksik olduğu için
  değerlendirmeye katılmamıştır. Elde edilen veriler SPSS programı ile
  değerlendirilmiştir.

  İşletmelerin Özelliklerine İlişkin Bulgular
  Araştırmada, cevapları değerlendirmeye alınan 170 yöneticinin
  çalıştıkları işyerleri, Tekstil, Metal Eşya, Mobilya, Gıda,
  Kimya-Plastik, Maden ve Otomotiv sektörlerinde faaliyette
  bulunmaktadır. Bu işletmelerin faaliyete başlama yılları 1 ile 45 yıl
  arasında değişmektedir. Çoğunluğu (%88.2) A.Ş.’ler biçiminde
  düzenlenmiş olan bu işletmelerde 52 ile 3000 arasında personel
  çalışmaktadır. Anketimize cevap veren yöneticilerin 134’ü 50-500 kişi
  çalıştıran orta boyutlu işletmelerde, 32’si ise 500’den daha fazla
  personeli bulunan büyük işletmelerde çalışmaktadır.
  Yöneticilerin Görevlerine Göre Kişilik Tipleri
  Yöneticilerin görev düzeylerine göre sahip oldukları aşağıda verilmiştir:
  Tablo 4: Yöneticilerin Görevleri ve Kişilik Tipleri
  Görev Düzeyi
  Kişilik Tipleri Yönetim
  Kurulu
  Bşk. Yönetim
  Kurulu
  Üyesi Genel
  Müdür Genel
  Müdür
  Yrd. Müdür Toplam
  B 9 (13.0) 4 (5.8) 13 (18.8) 3 (4.3) 40 (58.0) 69 (46.0)
  A 9 (11.1) 1 (1.2) 15 (18.5) 11 (13.6) 45 (55.6) 81 (54.0)
  Toplam 18 (12.0) 5 (3.3) 28 (18.7) 14 (9.3) 85 (56.7) 150 (100.0)

  Yukarıdaki tabloda belirtilen 150yöneticiden %46’sı B tipi, olarak
  sınıflandırılan sakin, sabırlı, ılımlı ve rekabet etmeyen davranış
  tarzı sergilemektedir. Yöneticilerden %54’ü A tipi olarak tanımlanan
  sabırsız, beklemekten hoşlanmayan, aceleci, duygularını bastıran, işine
  aşırı ilgi gösteren ve somut sonuçlardan hoşlanan rekabetçi kişilik
  davranışı göstermektedir. Literatürde, birçok araştırmada da A tipi
  kişilik davranışına sahip olan yöneticilerin ağırlık taşıdığı ifade
  edilmektedir. Yönetim kurulu başkanları için eşit bir eğilim çıkmakla
  birlikte Genel Müdür ve Müdürler düzeyinde A tipi kişilik davranışının
  daha çok sergilendiği bu çalışmada da belirlenmiştir.
  Değişen çevresel koşulların işletmelerin daha iyi yönetilmelerini
  zorunlu kılması, günümüzde yönetim işinden sorumlu tutulan ve bir
  işletmenin başarısında doğrudan etkisi olduğu kabul edilen
  yöneticilerin özelliklerinin tanınmasını çok önemli hale getirmiştir.
  Kayseri’de özel sektör imalat işletmelerinde üst düzeyde görev yapan
  yöneticilerin özelliklerini tanımaya ve kimliklerini ortaya koymaya
  yönelik olarak uygulanan anketin sonuçlarına göre, yöneticilerimizin
  büyük çoğunluğu üniversiteden mezun ( ağırlıklı olarak işletme ve
  mühendislik eğitimi almış) yaşları, üstlendikleri pozisyonları (Yönetim
  Kurulu Başkanı, Genel Müdür… gibi) itibariyle oldukça genç (X=43)
  sayılabilecek, çoğunluğu (%91.2) erkek ve evli olan özellikler
  göstermişlerdir. Çalışmamızda beklentimize uygun olarak yöneticilerin
  çoğunun Kayseri doğumlu oldukları, Kayserili olmanın bu ilde çalışmada
  temel neden olduğu belirlenmiştir. Kayseri’de çalışmaktan memnun
  olduklarını ifade eden yöneticilerin aynı zamanda ilin eğitimle ilgili
  alt yapısından kaynaklanan tatminsizlikleri de söz konusudur.
  Anket kapsamındaki yöneticilerin büyük çoğunluğunun (117 kişi),
  işletmelerini yönetirken hem yapıya hem de insana yönelik yüksek ilgi
  duyan liderlik davranışı sergilediği tespit edilmiştir. Bu,
  yöneticilerimizin, işletmede bulundukları pozisyon kadar görev
  anlayışları ile de ilgilidir. Yöneticilerimiz bir yandan fiili üretimi
  yönlendirme görevini üstlendikleri için yapıya yüksek ilgi göstermekte,
  aynı zamanda en alt düzeydeki iş görenlerle bireysel ilişkilerini devam
  ettirerek insana yüksek ilgi tavrı sergilemektedirler.
  Araştırmada elde edilen diğer bir sonuca göre yöneticilerimizin %54’ü A
  tipi, %49,6’sı B tipi kişilik davranışı göstermektedir. Bu sonuç da
  literatürdeki çalışmalarla uyumludur. Yöneticilerin karar alma
  davranışları itibariyle bir ölçüde katılımcı oldukları, “yöneticinin
  kararı oluşturup astların fikrine göre düzeltilmesi anlayışının” kabul
  gördüğü belirlenmiştir.
  Sonuç olarak elde ettiğimiz bulgulara göre yöneticilerimizin gerek
  sahip oldukları demografik özellikleri gerekse de kişilik yapıları,
  liderlik tarzları ve karar verme yaklaşımları bakımından özelliklerinin
  daha önce yapılmış olan çalışmalarla uyumlu olduğu görülmektedir. Bir
  başka ifadeyle, evrensel özellikleri taşıyan aynı zamanda da yerel
  özelliklerini koruyan ve yerel ihtiyaçlara cevap verebilen bir yönetici
  grubu Kayseri’de çalışmaktadır. Ancak yine araştırmamızda, bu yönetici
  grubunun Kayserinin yerel koşullarından kaynaklanan sorunlarının olduğu
  belirlenmiştir. Bu noktada ise işletmenin başarısında kritik ve kıt
  olan bu kaynağın cezbe dilebilmesi için, yöneticilerini daha iyi
  tanımaya ve sorunlarını belirlemeye yönelik astların katılımı ile de
  genişletilmiş yeni çalışmalara gerek vardır30.  Aşk bitti
  Sayfa başına dön Aşağa gitmek
  http://www.SerdarOrtac.biz
  YaZYaGmUrU
  Kayıt tarihi Kayıt tarihi: 17/09/07
  Cinsiyet Cinsiyet: Kadın
  Zodyak Zodyak: Boğa Sıçan
  Mesaj Sayısı Mesaj Sayısı: 7272
  Yaş Yaş: 30
  Kişisel ileti Kişisel ileti: . . .
  Ruh Hali Ruh Hali:
  Takım Takım:

  MesajKonu: Geri: Kişiliğin Anlamı ve Tanımı   10.01.10 12:02

  E. TÜRK YÖNETİCİLERİN KİŞİLİK YAPILARIYLA YÖNETİM BİÇİMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
  Türk ekonomisinin 1980′li yıllardan sonra dışa açılması işletme
  yöneticilerini gelişmiş teknolojileri uygulama sorunundan öte yeni
  yönetim anlayış ve politikalarını uygulayarak uluslararası rekabette
  başarılı olma zorunluluğuyla karşı karşıya bırakmıştır.
  Yöneticilerimizin yönetim anlayış ve felsefesinin 1980′lere kadar
  geleneksel, büyük ölçüde Osmanlı İmparatorluğu’ndan miras alınmış, dış
  rekabetten çok iç rekabet koşullarında ve devletin koruyuculuk
  şemsiyesi altında müşterilere ve iş görenlere fiyat ve ücret empoze
  eden, değişiklikler karşısında yenilenmeyi değil, istikrar ve dengeyi
  korumaya yönelik, bu nedenle de bir ölçüde baskıcı ve hükmedici bir
  karakterde olduğunu söylemek yanlış olmasa gerektir.
  İnsan doğası biraz da uzun yıllar içinde gelişerek olgunlaşan toplumsal
  kültürün ürünüdür. Kültürün bireylerin kişilik yapıları üzerindeki
  etkisi pek çok araştırmacıya konu olmuştur. Örneğin Mc. Clelland,
  toplum bireylerini “başarıya yönelten kültürler ve yöneltmeyen
  kültürler” şeklinde bir sınıflama yaparak, gelişmiş ülkelerin
  kalkınmasında kültürel faktörleri ön plana çıkarmıştır.
  Ülke kalkınmasında kuşkusuz en büyük rol yönetici sınıfa düşmektedir.
  Ülke yöneticilerinin gülü birer lokomotif olmaları, toplumun
  yönlendirilmesi ve ülkenin kalkınmasında daha hızlı yol alınması
  sonucunu doğuracaktır. Bu açıdan yöneticilerimizin kişilik ve yönetim
  biçimlerini tanımamız, eksiklerimiz, yönelimimiz ve ulaştığımız
  sonuçlan değerlememiz açısından önemlidir. Ancak başarılı işletme
  yöneticilerinin çalıştıkları alan, fonksiyonel birim ve bulundukları
  statüden bağımsız olarak bazı ortak kişilik özelliklerine sahip
  oldukları saptanmıştır. Bu ortak kişilik özelliklerini bazı yazarlar
  oldukça geniş tutarken, bazıları da firma üzerinde, özellikle etkisi
  olan ve yaygın bir şekilde görülenler üzerinde durmuşlardır. Zeka,
  bilgi, sorumluluk yüklenme, hareketlilik, sosyal katılma ve
  sosyo-ekonomik statü. Kişilik, belirli özelliklerin (trait)
  kompozisyonu şeklinde ele alınırsa bir bireyin kişiliğinin değişik
  açılardan incelenebileceği görülür. Bir yöneticinin kişiliği içe
  dönüklük / dışadönüklük, kaygılı olma, Tip-A ve Tip-B kişiliği,
  duyan-sezen-akıl yürüten, hisseden, özellikleri ile tanımlanabilir.
  Bu çerçevede bir yöneticinin kişiliğini üç düzeyde araştırmak söz konusu olabilir.
  1. Yalın davranış biçimlerine göre yönetici kişiliği, (Tip-A, Tip-B, içe dönük, dışa dönük, saldırgan, sakin)
  2. Duygusal istikrarlılık düzeyine göre yönetici kişiliği (alıngan, sert, nevrotik, psikotik)
  3. Görev anlayışı ve ilişki eğilimlerine göre yönetici kişiliği,
  (Demokratik-Otokratik; göreve-insana yönelik; bürokrat-liberal yönetici
  kişilik) (1).
  Yukarıdaki sınıflamadan da anlaşılacağı gibi, yöneticilerin belli bir
  özellik açısından tanımlanması, kişiliğinin tam bir portresini vermez.
  Sadece portrenin belli bir kısmını yansıtır. Bu araştırmada genel
  portrenin açıklanmasına katkı sağlama amacıyla sadece demokratik ve
  otokratik (yetkeci) kişilik yapıları üzerinde durulmuştur.
  Yönetim biçimi, yöneticilerin malzeme ve insana yaklaşımı, onlara değer
  verme ve yönlendirme şeklidir. Yöneticiler uyguladıkları yönetim
  biçimlerini, kuramsal bilgileri, iş deneyimleri ve kültürel beklentiler
  doğrultusunda öğrenirler. Söz konusu üçlü etken arasındaki uyum yönetim
  işlevini kolaylaştıracaktır. Öte yandan kuramsal bilgi açığı, çoğu kez
  sınama-yanılma yoluyla öğrenme ve geleneksel yönetim anlayışıyla
  doldurulur. Ülke ekonomisinin yöneticilerden beklediği davranışlarla,
  yöneticilerin yönetim biçimlerinin uyuşmaması, yönetim açığı olarak
  ortaya çıkar. Uygulanan yönetim biçiminde rol oynayan bir diğer etken
  kişilik yapısıdır. Yönetim biçiminin kişilik yapılarına ve kültürel
  beklentilere uygunluğu hem yöneticiyi hem de yönetilenleri huzur
  alanları içinde çalıştırır. Bu araştırmada temel olarak demokratik ve
  otokratik (yetkeci) kişilik yapılarının kaçınılmaz olarak demokratik ve
  otokratik yönetim biçimlerine yol açması sorunu irdelenerek,
  yöneticilerin yönetsel eğilimi saptanmaya çalışılacaktır31.
  Türk Yöneticilerinin Kişilik Yapıları
  Türk yöneticilerinin kişilik yapıları konusunda, kapsamlı ve çok yönlü
  bir araştırma yapılmamıştır. Bu konuda yazılan makale ve ondan bilimsel
  çalışmalar daha çok gözlem tekniği ile elde edilen verilere dayanır. Bu
  konudaki en büyük yetersizlik temelde “kişilik” olgusunun birkaç
  faktörle açıklanamayacak kadar karmaşık, çok boyutlu ve değişken bir
  niteliğe sahip olmasıdır. Öte yandan kişilik değerlemelerini kültürel
  koşullanma, önyargı ve beklentilerden bütünüyle bağımsız bir biçimde
  ele almak oldukça zordur. Burada, Türk yöneticilerinin kişilik
  özellikleri ele alınırken yabancı bilim adamları ve Türk bilim
  adamlarının görüşlerine başvurulacaktır. Bu konudaki görüşlerin
  birbirini teyit etmesi veya çatışması kişiliğimize ilişkin görüşlerin
  açıklığa kavuşması konusunda yeni yollar açabilir.
  Türk Yöneticilerinin Kişilikleriyle İlgili Görüşlerin Değerlendirilmesi
  Kötümser Bakış Açısı
  Yukarıda ele alınan yabancı ve Türk bilim adamlarının görüşlerinden
  çıkarılacak sonuç, yöneticilerimizin bütünüyle olumsuz kişilik yapısına
  sahip oldukları biçimindedir. Bu konuda yapılan araştırma ve gözlem
  sonuçları büyük ölçüde Türk yöneticilerini suçlar niteliktedir. Onlar
  yönetici olmakla -veya kafamızdaki yönetici tipini sergilememeleri
  nedeniyle- en büyük suçu işlemişlerdir. Bilmiyoruz, bir başka ülkenin
  yöneticileri bu denli olumsuz kişilik özellikleriyle tanımlanmışlar
  mıdır?
  Otoriter, haberleşmez, bilgi paylaşmaz, yeteneksiz, yetersiz bencil,
  vergi kaçıran, yetki devretmeyen, gelenek ve göreneklerine bağlı bu
  yönetici tipi, ne yabancılara ne de ulusuna kendisini beğendirememiştir.
  Yöneticilerinin Bütün Kişilik Özellikleri Olumsuz Mudur?
  Kuşkusuz böyle bir yaklaşımdan söz edilemez. Yabancı bilim adamlarının
  kendi ülkelerindeki yöneticilerle yaptıkları karşılaştırmalar sonucu,
  Türk yöneticilerinin olumsuz kişilik özelliklerini vurgulamaları,
  doğaldır. Türk bilim adamlarının ise sadece olumsuz kişilik
  özelliklerini vurgulamayıp, olumlu kişilik özelliklerine ilişkin
  değinmelerde bulunmamaları Türk insanının kendini beğenmeme, kötümser
  tutumuyla açıklanabilir.
  Olumlu kişilik özelliklerinin başlıcaları arasında, halkla ilişkilerde
  dostça bir yaklaşım içinde olmaları, yenilikleri çok çabuk kavrayıp
  uygulayabilmeleri, yeniliklere açık olmaları, aile bağlarının güçlü
  olması, saygı ve kıdeme önem vermeleri, gelenek ve törelere sahip
  çıkmaları, astlarına babacan kişiler olarak davranmaları sayılabilir.
  Olumlu olarak nitelediğimiz bu görüşlere bazı kişiler karşı çıkabilir,
  ancak unutulmamalıdır ki, yöneticiler sergiledikleri tutum ve
  davranışlarla çevrelerindeki kişilerin gereksinimlerini karşıladıkları
  ölçüde bu davranışlar pekişmekte ve davranış kalıbı haline gelmektedir.
  Bu durumda sorun, yöneticilerin kişiliğini eleştirmekten toplumun
  kültürünü eleştirme noktasına geçmektedir.
  Türk kültürünün otoriter insan tipi yetiştirmesinde rol oynayan
  etkenlerle ilgili gözlemler çoğunlukla bilimsel bir çalışmanın ürünü
  değildir. Örneğin; sünnet, çocuğun aşırı koruyucu bir biçimde
  büyütülmesi, eğitim sistemi, askerlik ve devlet uygulamaları gibi
  faktörlerin “otorite-bağımlı” ikilemi içinde sıkışan insan tipleri
  yetiştirdiği bilimsel anlayışa ters düşen bir genellemedir. “Önemli
  olan otoritenin (ve otoriter tavırların) yokluğu meselesi değildir.
  İnsanlar her zaman otorite ihtiyacı içindedirler. İnsan ve otorite
  birbirinden ayrılamaz. Bu aynı insanı beyninden soyutlamaya benzer.
  Önemli olan otoritenin yokluğu değil, kullanılış biçimidir. Otorite
  insanların karşısına demokratik tavırlarla çıkarsa insanlar
  gelişebilir. Tersine baskıcı tavırlarla çıkarsa insanlar gerilemeye
  başlar32.
  Türk Yöneticilerinin Yönetim Biçimleri
  Türk yöneticilerinin kişilik yapısını belirleme konusuna oranla yönetim
  biçimlerini belirlemeye yönelik araştırma ve incelemeler çoğunluktadır.
  Bu bölümde birbirinden bütünüyle farklı nitelik göstermesi ve farklı
  sorunları olması nedeniyle, kamu sektöründe uygulanan yönetim biçimiyle
  özel sektörde uygulanan yönetim biçimi ayrı başlıklar altında ele
  alınacaktır.
  Klasik yönetim anlayışında, otorite, sıkı bir disiplin ve insan tabiatı
  ile ilgili belirli düşünceler üzerinde kurulmuştur. Bu düşünceler
  aşağıdaki gibidir. Vasat bir insan tembeldir ve elinden geldiği kadar
  işten kaçar. İnsan işi sevmez, kurallar içinde hareket etmekten
  hoşlanmaz. Yönetilmeyi tercih ederek sorumluluktan kaçınır.
  “Bu düşüncelere göre hareket eden yönetici işyerinde sıkı bir disiplin
  uygulaması içine girer. Örgütünü amaçlara ulaştırabilmek için
  personelini yeterli çabayı göstermeye zorlar, denetler ve ceza ile
  korkutur”. Yöneticiliğin Tanrı vergisi olduğuna inanır. Suiistimallere
  ve zaaflara karşı yöneticilerin manevi kişilik özelliklerine sahip
  olması gerektiğini vurgular. İşbölümünden yanadır. Bütün örgüt bir
  “otorite merkezi” tarafından denetlenir ve bir üstün 10′dan fazla astı
  sıkı denetlemesi uygun görülmez”.
  Neoklasik yönetim anlayışında otoriteyi kullanan kişi insanlara yönelik
  daha olumlu görüşlere sahiptir. Örneğin kesin ve sert cezai yaptırımlar
  insanları örgüt amaçlarına yöneltmede yetersizdir. Klasik teoride
  denetim ve itaat etme hakkı nezaretçide iken burada, iş gören bireyin
  vicdanındadır. Otorite, iş gördürmek için ceza yerine özendirme
  araçlarını kullanır.
  Klasik teoride merkezde toplanan yetki, neoklasik teoride organizasyon
  içinde yaygınlaştırılmıştır. Bu yönetim anlayışında kişiler
  yeteneklerini (yetkesini) önemli ölçüde etkisi altında bulunduran
  “duygular sisteminden” etkilenirler.
  Modern yönetim anlayışında, otoritenin kullanılış biçimine ilişkin
  görüşler daha önce ortaya atılan klasik ve neoklasik yönetim
  kuramlarının ortasını bulmakta, diğer bir deyişle sentezini
  yapmaktadır. Modern yönetim anlayışında, otorite kabul edilmekle
  beraber otoritenin varlığı için amirin kendisini astlara
  benimsetmesinin de şart olduğu öne sürülmüştür. Otorite, ona muhatap
  olanlar tarafından kabul edildiği takdirde mevcuttur.
  Maddi çıkarları karşılayarak insanları çalışmaya teşvik etmenin yanlış
  bir yol olduğu kabul edilemez. Ancak eksik bir yoldur. Maddi amiller
  yanında sosyal ve psikolojik amillerin de büyük bir önemi olduğuna
  inanmak gerekir.
  Modern yönetimde kişiler arası ilişkiler önem kazanmıştır. Bu nedenle,
  zamana, yere ve kişilere göre davranışlarını ayarlayabilen ve
  psikolojiden anlayan yöneticilere ihtiyaç vardır.
  Günümüz işletmelerinde bireyler, belli bir grupla temas halinde
  bulunmakta grubu benimsemeye ve grup içindeki törelere uymaya
  zorlanmaktadır. Bu nedenle modern yönetim anlayışında grubu benimsemeye
  dayanan yetke ile meşruiyete (töreye) dayanan yetke görüşleri hakimdir.
  Modern yönetimde, yetke sistemi, aşırı sıkılıkla aşırı başıboşluk
  arasında düzenleyici bir fonksiyonu ifa eder. Modern görüş, hiyerarşik
  yetke ihtiyacının lüzumunu ortaya koymuş bulunmaktadır. Yönetici bir iş
  gördürebilmek için bu tür yetkeye ve bunun sonucu olarak da nefse saygı
  ve statüye ihtiyaç duymaktadır.
  Yukarıdaki açıklamalardan da görülebileceği gibi zor olan modern
  yönetim anlayışının uygulanmasıdır. Modern yönetim, dengeler sisteminin
  kurulması ve her düzeyden çalışanların tatmin edilmesi esasına dayanır.
  Kuramsal nitelikteki bu açıklamalardan sonra yöneticilerimizin pratikte
  uyguladıkları yönetim biçimlerini ele almakta yarar vardır.
  a) Kamu Yöneticilerinin Yönetim Biçimleri
  Gerek kamu gerekse özel kesim yöneticilerinin yönetim biçimlerine
  ilişkin bilgiler derlenirken bu konuda yaptığımız araştırmaya temel
  oluşturması için sadece otokratik ve demokratik yönetim biçimlerine
  ilişkin görüşler ele alınacaktır.
  Kamu yöneticilerinin otokratik yönetim tarzlarıyla ilgili olarak Ergun,
  “bir arada uzun süreden beri bulunan gruplarda yöneticilerin grup ve
  eylemlerini kolaylaştıran önerilerde bulunan bir önder olmaktan çok
  hükmedici olduklarını” söylemektedir. Uzun süreyi birlikte geçiren
  gruplarda yönetici, astlarının gözünde hükmedici, ama yaratıcı olmayan
  bir rol kazanmaktadır. Yaşlı yöneticiler daha hükmedici bir davranış
  göstermektedir. Buna karşılık üyelik davranışı skorları daha düşüktür.
  “Merkezden yönetim asıldır. Bütün Valileri, İçişleri Bakanı atar.Bütün
  yazışmalar bakanlığa sunulmadan önce Validen geçer. Bu merkezci yönetim
  tarzı memurlara çok az girişim imkanı tanımaktadır. Kendilerini
  amirlerin isteklerine göre ayarlamaları zorunluluğunu doğurmaktadır.
  Sistemin bir başka özelliği Vali ve halk arasında pederşahi bir
  ilişkiyi teşvik etmesidir”.
  Karar alma sürecinin merkezde toplanması merkeziyet prensibinin
  varlığının kesin kanıtı değildir. Hukuken varsayılan merkezden yönetim
  faaliyette yerinden yönetime dönüşmekte hatta taşradaki kuruluşlarda
  yetki merkezciliği bile infisah etmiş hale düşmektedir. Türk idaresi
  merkeziyetçi değildir. Bu biçim insanımızın psikolojik özelliğinden
  gelir. Bizim ülkemizin insanı lider değil mürşit aramaktadır.
  b) Özel Sektör Yöneticilerinin Yönetim Biçimleri
  Özel sektör yöneticilerinin yönetim biçimleri konusunda yapılan
  araştırmalar bu kesim hakkında tam bir bilgi vermekten hala çok
  uzaktır. Bu konuda çok yönlü ve öncekilerin doğruluğunu sınayıcı
  nitelikte araştırmalara ihtiyaç vardır. Çünkü özel kesim yöneticileri
  yönetim uygulaması açısından sürekli yeni arayışlar peşinde olan ve
  kendilerini yenileyen bir yapıya sahiptirler.
  Özel kesim yöneticilerinin planlama, örgütleme, kadrolama, yürütme ve denetleme fonksiyonlarına göre durumlarını saptamıştır.
  “Planlama işlevinin yerine getirilmesinde “katılım” söz konusu
  değildir. Bütçeler, çizelgeler ve kestirimlerin hazırlanmasında katılım
  ancak gerekli bilgilerin toplanıp sınıflandırılması doğrultusunda
  kalmaktadır. Astların önerilerde bulunmaları beklenmemekte,
  düşüncelerine önem verilmemektedir”.
  “Örgütleme işlevi içinde ele alınmış olan özel sektör yöneticilerinin
  “denetim alanı” 8 kişidir. Ancak bu sayının güvenilirlik derecesi
  yüksek değildir. Öte yandan üst yöneticiler sürekli olarak alt
  aşamadaki iş görenlerle yetki aşamalarını göz önüne almadan dolaysız
  ilişkilere girmekte komutlarının yerine getirilip getirilmediğini
  yakından gözetlemektedirler. “Yetki göçerme” derecesi düşüktür.
  Kararların çoğu üst aşamadaki küçük bir yönetici kümesi tarafından
  verilmekte ve kesin komutlar biçiminde alt aşamadakilere
  iletilmektedir. Bunun nedeni yürütücülerin daha fazla sorumluluk
  yüklenmek istememelerinden,girişimcilerin yetki göçermeye arzulu
  olmamalarından veya her iki nedenin bileşiminden doğmuş olabilir. Ancak
  1966′dan 1978 yılına kadar geçen 12 yıllık süre içinde yetki göçerme
  puanlarında büyük bir artış olmuştur. İşletmelerin büyük çoğunluğunda
  “kurmay hizmetler” yaygınlaşmış durumdadır. Bunların başlıcaları hukuki
  danışmanlık, planlama, örgütleme, araştırma ve geliştirme bölümleridir”.
  Örgütleme işlevinde sorunlara yol açan temel çevresel koşul,
  yöneticilerin yetkecilik ve astları hakkındaki tutumlarıdır. Astlarının
  öz denetim ve bağımsız düşünebilme yeteneklerine sahip olmadığına
  inanan, onları kararsız girişimcilikten yoksun bireyler olarak gören
  ;yöneticiler,yetki göçermenin örgütlerinin işlevselliğini aksatacağı
  kanısındadırlar. Ayrıca yetki göçermenin bir “zaaf işareti” olarak
  yorumlanabileceği kuşkusunun da yaygın olduğu görülmektedir.
  “Kadrolama işlevinin yerine getirilmesinde girişimcilerin temel kaynağı
  aileleri, yürütücülerininki ise diğer işletmeler ve üniversite
  mezunları olmaktadır. İş için başvuran adaylar arasında yapılan
  “seçimlerde” önde gelen ölçüt akrabalık, ildeşlik ve tanıdıkların
  tavsiyesi olmaktadır. İkincil olarak, önceki çalışmalar, edimler göz
  önüne alınmaktadır. Yönetici “ücretlerinin” saptanmasında iş ve edim
  değerlendirmelerine başvuran işletme sayısı yok denecek kadar azdır.
  İşçilerin ve alt kademedeki yöneticilerin işe alıştırılmaları
  “yetiştirilip geliştirilmeleri” genellikle bağlı oldukları üssün görev
  alanında görülmekte ve çalışma saatleri içinde, çalışma süresi
  sırasında gerçekleştirilmesi beklenmektedir. Yöneticilerin
  yetiştirilmesi gereksinimi yavaş yavaş duyulmaya başlanmıştır.
  “Yükselme” uygulamalarında en çok kullanılan ölçüt kıdemdir”.
  “Yürütme işlevinde işçilerin “güdülenmesi” için öncelik ücret ve iş
  güvencesine verilmektedir. Yöneticiler için ise parasal ödüllere ek
  olarak saygınlık arttırıcı itkiler kullanılmaya başlanmaktadır. Ancak
  bu tür itkiler iyi döşenmiş bir ofis, saygın unvanlar, şirketin
  otomobillerinin tahsisi gibi yöntemlerin ötesine geçememekte
  öz-gerçekleştirme gereksinmelerinin doyumlanmasına yeterli
  olamamaktadır. “İletişim yöntemleri” hemen hemen tümüyle yukarıdan
  aşağıyadır. Yöneticilerin uyguladıkları “önceden yaklaşım” sıkı gözetim
  ve denetim esasına dayanmaktadır”.
  “Denetleme uygulamalarında, pozisyonlar için kesin ve özgül amaçların
  saptanmamış olması denetleme işlevinin her aşamasının
  güçleştirmektedir. Sıkı gözetimle uyumlu olarak astların denetlenmesi
  de sıkıdır. Bu tutumun başlıca nedeni astlara güvenilmemesidir. Nitekim
  yakın zamana kadar fabrika çıkışlarında işçilerin üstlerinin aranması
  bu güvensizliğin belirgin bir kanıtıdır. İşbaşında da astlara çok az
  bağımsızlık tanınmaktadır. Bir yandan ayrıntılı yordamlar,izlemeleri
  gereken adımları katı olarak belirlemekte, diğer yandan da yöneticiler
  bu yordamlara uyulup uyulmadığını yakından denetlemektedirler”.
  Beş yönetim işlevi alanında ele aldığı yönetim uygulamalarını
  değerleyerek, çağdaş yönetim kavram ve ilkelerine uymayan bazı
  uygulamalar görüldüğünü, ancak Türk yöneticilerinin pragmatik değer
  açısından mevcut yönetim uygulamalarının geçerliliğini savunduğunu
  belirtmiştir. Ayrıca çağdaş yönetim ilkelerinin evrenselliği
  kanıtlanmış değildir. Özellikle örgütleme, yürütme ve denetleme
  işlevlerinde görülen kuramdan sapmaları açıklamada çevresel, yapısal,
  ekonomik ve sosyal faktörler kadar kişiliğin de önemli bir rol
  oynayabileceği düşüncesini ileri sürmektedir ki, bu fikir aynı zamanda
  araştırmamızın odak noktasıdır.
  Özel sektörde uygulanan yönetim biçimleriyle ilgili olarak yapılan
  diğer araştırmalardan öz olarak aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.
  Bu örgütlerde katılım, planlama ve yetke göçerimi arasındaki korelasyon
  olumlu yönde ve önemli düzeylerdedir. Aynı ilişki, tersine olmak
  kaydıyla, baskı ve yetke göçerimi arasında da vardır.
  “Basın işletmelerimizin üst basamaklarında yetki ve sorumluluk
  profesyonel yöneticilere verilmiş olsa da, işverenin etkisi
  hissedilmektedir. İşverene ya da onun temsilcilerine bağlı olarak alt
  basamaklara doğru inen klasik dikey yapı büyük basın işletmelerimizde
  etkisini sürdürmektedir. Basın işletmelerimizde “şu yönetim felsefesi
  geçerlidir” diyebilmek güçtür. İnsan ilişkilerine yaklaşım öncelikle
  üst yönetimin konuya bakış açısı ile bağıntılıdır. Ayrıca aynı işletme
  içinde bile yönetim basamağına, yöneticilerin kişiliğine, çalışanların
  bilgi ve deneyimine göre biçimlenen yönetsel tutum ve davranışlar
  olduğu gözlenmiştir. Yöneticilerin ve diğer çalışanların ortak
  görüşleri basın işletmelerinde faaliyetlerin disipline edilmiş bir
  özgürlük ortamında sürdürüldüğü şeklindedir. Büyük basın
  işletmelerimizde yöneticiler dışında kalan profesyonellerin kararlara
  katılım konusunda pek olumlu bir sonuca varılamamıştır. Genel eğilim,
  politika ve stratejilerle ilgili kararların daha çok üst yönetim
  basamaklarında alınması yönündedir. Çalışanların yaptıkları iş ile
  doğrudan ilgili karar prosedüründe etkili olması da ender görülen bir
  olaydır. Örnek olarak, soru yöneltilen foto muhabirlerinin tümü çekilen
  fotoğrafların hangisinin basıma değer olduğu şeklindeki bir karara
  katılımlarının söz konusu olmadığını belirtmiştir.
  Merkeziyetçilik, sıkı otorite uygulamaları ve kararlarda astlara söz
  hakkı vermeme yöneticilerimizin kronikleşmiş geleneksel uygulamaları
  haline gelmiştir. Öyle ki bu durumdan şikayet eden astlar bir süre
  sonra yönetim mevkilerine geçtiklerinde eleştirdikleri yönetim biçimini
  uygulamaya başlamaktadırlar. Örgütlendirmede aşırı merkezciliğe
  gidilmesi, etkili haberleşme sisteminin kurulamaması yetki-sorumluluk
  dağılımının dengeli ve açık bir biçimde yapılamamış olması, gibi
  güncelliğini halâ korumakta olan problemleri dile getirmiştir.
  Planlama fonksiyonunu etkileyen birinci faktör eğitim, ikincisi ise
  tutumdur. Örgütleme fonksiyonunu tutum, din, teknik ve sosyal
  organizasyon değişkenleri etkilemektedir. Yürütme fonksiyonunu
  etkileyen birinci faktör, kültürel gecikme-din bileşik faktörüdür.
  Koordinasyon fonksiyonunun uygulanmasını eğitim, din, teknik ve dil
  birinci derecede etkilemektedir. Kontrol fonksiyonunu ise beş kültürel
  faktör etkilemektedir.
  Uygulanan Yönetim Biçimlerinin Değerlendirilmesi
  Yönetim biçimi, bir ülkenin yönetim ideolojisinin uygulamaya
  yansımasıdır. Khandwall, “yönetim ideolojisinin soyut, gözle görülmeyen
  değerler, inançlar ve normlar bütünü olarak tanımlar. Ona göre yönetim
  biçimini oluşturan ana boyutlar girişimcilik, planlama, katılım,
  esneklik ve baskı faktörleridir.” Buna göre, yöneticilerimizin çevresel
  koşulları algılama biçimi, onların yönetim felsefelerini etkilemekte,
  farklı yönetim biçimlerinin ve dolayısıyla farklı örgütsel yapılarının
  ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Sonuçta bir örgütün modern veya
  gelenekçi özellik taşıması çevre koşullarının ürünüdür.
  Daha çok gelenekçi çevrenin insanlarından meydana gelmiş bir toplum
  içinde çalışmak zorunda olan örgütler modern bir örgüt düzenine göre
  kurulsalar da bu düzende görev alacak iş görenlerin gelenekçi olması
  halinde örgüt kısa bir süre sonra modern bir düzen kalıbı içinde
  gelenekçi bir kimlik kazanacaktır. Buna göre yöneticilerimizin modern
  yönetim tekniklerinin uygulama çabalarında seçici ve toplumun kültürel
  beklentilerine uygun bir arayış içinde oldukları söylenebilir.
  a) Kamu Yöneticilerinin Yönetim Anlayışlarının Değerlendirilmesi
  Kamu yöneticilerinin yönetim anlayışına getirilen başlıca eleştiri, bu
  yöneticilerin politik bağımlılık içinde olmalarıdır. Türk halkının
  siyasal ve sosyal değer yapıları bütünüyle kamu yönetimine yansımakta,
  siyasal güç, yönetim anlayış ve felsefesi belirleyici bir rol
  oynamaktadır.
  b) Özel Sektör Yöneticilerinin Yönetim Uygulamalarının Değerlendirilmesi
  Özel sektör yöneticilerini iki grup içinde ele almak gerekir:
  Müteşebbisler ve profesyonel yöneticiler. Müteşebbisler firmaların
  politika ve kararlarında büyük söz sahibidirler. Uygulanan yönetim
  biçimi, profesyonel yöneticilerden çok, müteşebbislerin yönetim
  anlayışlarının sonucudur. Öte yandan müteşebbislerle politik organlar
  arasındaki yakın ilişki toplumsal ve kültürel beklentilerin yönetim
  anlayışına yansımasına neden olmaktadır.
  Profesyonel yöneticiler, işletmelerin daha çok alt düzey yönetim
  uygulamalarında söz sahibidirler ve yönetim biçimleri çoğu kez
  girişimcilerin empoze ettiği tarza uygundur.
  c) Yönetim Biçimlerini Değerlendirmede Kriter Sorunu
  Bu konudaki başlıca sorun, standart bir ölçek geliştirmek iş yaşamının
  değişik kesim ve düzeylerinde ölçümler yaparak bu ölçümleri
  tekrarlamaktır. Bugüne kadar değişik ölçüm araçlarının kullanılması,
  demokratik yönetim anlayışı yolunda gerçekleştirilen ilerlemeleri
  saptamaya olanak vermemekte, araştırmalar hep aynı otoriter anlayışı
  vurgulayarak sonuçlanmaktadır. Geliştirilecek veya uygulanacak ölçek
  konusunda yönetim bilimcilerin işbirliği yapması gerekmektedir. Bu
  konuda Likert’in sistemler yaklaşımı, Blake ve Mouton’un yönetim
  biçimleri ölçeği, kullanılabilir veya tamamen yeni bir kriter ölçek
  olarak geliştirilebilir33.
  8. Metal Sanayii, Marmara Bölgesi Yöneticilerinin Kişilikleriyle Yönetim Biçimleri Arasındaki İlişkiler Üzerine Bir Araştırma
  Gerek kamu ve gerekse özel kesim yöneticilerinin yönetim
  uygulamalarında otorite yönelimli olmaları büyük ölçüde sosyal,
  ekonomik ve kültürel nitelikte çevresel faktörlerle açıklanmıştır. Bu
  araştırmada çevresel faktörlerin etkisi dolaylı olarak ele alınacak ve
  kişilik faktörünün yönetim uygulamalarındaki rolü soruşturulacaktır.
  Araştırmada, iki temel sorun ele alınmıştır.
  1) Biyografik özelliklerle kişilik ve yönetim puanları arasındaki ilişki,
  2) Kişilik puanlarıyla yönetim puanları arasındaki ilişki.
  Birinci sorunda, biyografik özellikler bağımsız değişken, kişilik ve
  yönetim puanları bağımlı değişken olarak incelenmiştir. İkinci sorunda
  ise, kişilik bağımsız değişken, yönetim puanları bağımlı değişken
  olarak ele alınmıştır.
  Birinci sorunla ilgili olarak aşağıdaki hipotezler kurulmuştur.
  • Yöneticilerin biyografik özellikleriyle kişilik puanları arasında ilişki vardır.
  • Yöneticilerin biyografik özellikleriyle yönetim puanları arasında ilişki vardır.
  İkinci sorunla ilgili olarak da şu hipotez kurulmuştur.
  • Yöneticilerin yönetim puanlarıyla kişilik puanları arasında vardır.
  Araştırma soruları, yöneticilerin biyografik özellikleri, kişilik ve
  yönetim puanları açısından durumlarını saptamaya yöneliktir.
  c) Araştırmanın Metodolojisi
  * Örnek Kütlenin Seçimi
  Maliyet, ulaşım olanakları ve örgütlü bir topluluk olması nedeniyle
  araştırma, Metal Sanayii Marmara Bölgesi yöneticileri üzerinde
  yapılmıştır.
  Önceki araştırmalarda ulaşılan örnek büyüklükleri de dikkate alınarak
  600 yöneticiye ulaşılması hedeflenmiş bir kısım anketlerin
  cevaplandırılmayacağı düşünülerek 750 anket formu basılmıştır. Marmara
  Bölgesinde metal sanayii işkolunda faaliyet gösteren 250 işletmenin 1/4
  ü örnek kütle olarak seçilmiştir. Söz konusu işletmeler tesadüfi
  yöntemle belirlenmiş ve her bir işletmede 5 tepe yöneticisi ve 5 alt
  kademe yöneticisi veya nezaretçisine ulaşılmaya çalışılmıştır. Sonuçta
  toplam 465 yöneticiye anket uygulamıştır. Bu yöneticilerin 190′ı üst
  yönetim, 277’si ise alt yönetim düzeyindedir. Alt yönetim düzeyindeki
  gruba, üretim bandı, konveyör ve departman şefleri ile ustabaşı ve
  formenler dahil edilmiştir.
  * Anket Formunun Tanıtımı
  Anket formu üç bölümden oluşturulmuştur: Biyografik özellikler, yönetim biçimleri ölçeği ve kişilik ölçeği.
  Biyografik özellikler bölümünde, iş unvanı, çalıştığı departman, yaş,
  kıdem, eğitim düzeyi ve uzmanlık alanına ilişkin sorular sorulmuştur.
  Yönetim biçimleri ölçeği, Haire, Ghiselli ve Porter’den
  uyarlanmıştır(62). Yönetim biçimleri ölçeğinde dört boyut
  araştırılmıştır. Bunlar:Liderlik, bilgi ve amaç paylaşım, kontrol ve
  katılımdır. Söz konusu dört boyutun her biriyle ilgili olarak biri
  demokratik, diğeri otokratik tutumları göstermek üzere iki ifade
  verilmiştir. Bu ifadeler aşağıdaki gibidir.
  1 – Liderlik
  • Vasat bir insan yönetilmeyi tercih eder, sorumluluktan kaçar (otokratik).
  • Doğuştan gelen niteliklere bağlı olmadan pek çok kişi lider olabilir (Demokratik).
  2 – Bilgi ve amaç paylaşımı
  • Üst astların yapacakları işle yakından ilgilenmeli ve işin yapılışıyla ilgili ayrıntılı bilgi vermelidir (Otokratik).
  • Üst astlarına ellerindeki işi yapabilmeleri için sadece gerekli olan bilgiyi vermelidir (Demokratik).
  3 – Kontrol
  • Astlara işleri iyi bir şekilde yaptırmanın en iyi yöntemi, onları sık sık kontrol etmektir (Otokratik).
  • Üstler astlarını işlerini yaparken değil, işlerin sonucuna göre kontrol etmelidir (Demokratik).
  4 – Katılım
  • İşle ilgili bir hususta astların beni değil, benim onları etkilemem önemlidir (Otokratik).
  • Amaç ve hedeflerin grup olarak saptanması bireysel olarak belirlenmesinden daha avantajlıdır (Demokratik).
  Söz konusu ifadeler 5 dereceli Likert ölçeği ile derecelendirilmiştir.
  Ölçekte 1 puan modern tutumu, 5 puan otokratik tutumu gösterecek
  şekilde değerlemeye alınmıştır. Toplam yönetim puanı 22′den yüksek
  olanlar otokratik 18′den düşük olanlar ise demokratik yönetim biçimini
  uyguluyor varsayılmıştır. 18 ile 22 puan arasında yer alan kişiler
  esnek yöneticiler olarak nitelendirilmiştir.
  * Uygulanan İstatistik Teknik ve Diğer Hesaplamalar
  Araştırmada, anket formunun birinci bölümünde yer alan biyografık
  özelliklerin yüzdesel dağılım tabloları verilmiştir. Bu bölümde ayrıca
  kişilik ve yönetim puanlarına göre yöneticilerin yüzdesel dağılımları
  ele alınmıştır.
  Yönetim puanları hesaplanırken, dört boyutun her biriyle ilgili iki
  maddenin puanları toplanmış ve ikiye bölünerek o boyuttaki eğilim
  ortaya çıkarılmıştır. Ancak araştırmamızda ölçek değerleri, yüksek
  puanlar otoriter tutumu gösterecek şekilde belirlenmiştir. Haire,
  Ghiselli ve Porter’de ise yüksek puanlar, demokratik tutumu
  göstermektedir. Karşılaştırma yapma imkanı vermesi açısından elde
  ettiğimiz sonuçlar 5.00 ölçek değerinden çıkarılmış ve yorumlar buna
  göre yapılmıştır. Standart puanların hesaplama yöntemi için sözü edilen
  yapıta bakılmalıdır.  Aşk bitti
  Sayfa başına dön Aşağa gitmek
  http://www.SerdarOrtac.biz
  YaZYaGmUrU
  Kayıt tarihi Kayıt tarihi: 17/09/07
  Cinsiyet Cinsiyet: Kadın
  Zodyak Zodyak: Boğa Sıçan
  Mesaj Sayısı Mesaj Sayısı: 7272
  Yaş Yaş: 30
  Kişisel ileti Kişisel ileti: . . .
  Ruh Hali Ruh Hali:
  Takım Takım:

  MesajKonu: Geri: Kişiliğin Anlamı ve Tanımı   10.01.10 12:03

  Biyografik özelliklerle yönetim puanı ve biyografik özelliklerle
  kişilik puanı arasındaki ilişkiler çoklu regrasyon analizi ile
  ölçülmüştür.
  Çoklu regrasyon analizi, bağımlı değişkenin (kişilik ve yönetim puanı)
  birden fazla bağımsız değişkenle olan ilişkisini ölçmektedir. Çoklu
  regrasyon analizinde bilgisayar, çoklu determinasyon katsayısı, çoklu
  korelasyon katsayısı, çoklu tahminin standart hatası ve F testi
  sonuçlarını vermektedir.
  Çoklu determinasyon katsayısı, bağımlı değişkendeki varyansın
  (değişikliğin) yüzdesini gösterir. Bağımsız değişkenlerin bağımlı
  değişkende ne ölçüde bir değişiklik yarattığının ifadesidir.
  Çoklu korelasyon katsayısı, çoklu determinasyon katsayısının
  kareköküdür. Yorumu basit korelasyon katsayısının yorumu ile aynıdır.
  Çoklu tahminin standart hatası, güven sınırlarını saptamada anılan
  standart sapmanın tahmin değerini gösterir.
  F testi, çoklu determinasyon katsayısının sıfır olma olasılığını ölçer.
  0,5 veya daha az olasılık, regrasyon eşitliğinin bağımlı değişkeni
  tahmin etme gücümüzü arttırmadığı şeklindeki hipotezimizi reddeder.
  Yönetim puanıyla kişilik puanı arasındaki ilişkilerin ölçümünde X2
  analizi kullanılmıştır. Bu çerçevede aşağıdaki hipotez belirlenmiştir.
  H0 = Kişilik puanı ile yönetim puanları arasında ilişki yoktur.
  H1= İlişki vardır.
  X2 de karar kriteri, hesaplanan X2 değeri 0,01 ihtimal oranına ve
  belirlenen serbestlik derecesine göre X2 tablo değerinin altında ise H0
  hipotezi kabul H1 hipotezi red edilir, şeklinde belirlenmiştir.
  X2 analizinde bilgisayar çıktıları ayrıca Cramer V, Entropy, Gamma ve Somer’s D kriterlerini vermektedir.
  Cramer V, iki değişken arasındaki ilişkinin yükseklik derecesini belirleyen bir değerdir. Alabileceği maksimum değer 1′dir.
  Entropi, düzensizlik ölçüsüdür. Verilerin kontenjans tablosunda ne
  derece tesadüfı dağıldığını belirler. Düzensizlik büyüdükçe entropi
  değeri de büyür. Farklı tabloları karşılaştırmak için kullanılır. Düşük
  entropi, (0.0) verilerin belirli kategorilerde toplandığını gösterir.
  Yüksek entropi; verilerin muhtemel tüm kategorilere rastlantısal
  yayıldığını gösterir.
  Gamma, iki değişkendeki verilerin tesadüfi yöntemle seçilmesi halinde
  birbirine benzeyen ve benzemeyen sıralarda gelme olasılığını ölçer.
  Bütün veriler çaprazlama bir niteliğe sahipse +1 değere sahiptir. Eğer
  veriler kontenjan tablosunda belirli bölümlerde yığılmışsa değere
  sahiptir.
  Somer’s D, regrasyon katsayısı gibi yorumlanır. 1′den büyük bir değer
  pozitif ilişki olduğunu gösterir. 0′a yakın bir değer negatif ilişki
  olduğunu, 1 ise karşılıklı bağımlılığı gösterir.
  d) Bulgular ve Değerlendirme
  da) Biyografik Özelliklerin Yüzdesel Dağılımı
  *Yaş
  Yaş Grubu Toplam (T) Üst Yönetim (Ü) Alt Yönetim (A)
  20-24 3.0 1.1 4.3
  25-29 11.1 6.3 14.1
  30-24 16.1 17.4 15.2
  35-39 23.6 21.1 25.3
  40-44 19.9 21.1 18.8
  45-49 14.3 13.7 14.8
  50-54 6.4 8.9 4.7
  55-59 2.8 4.7 1.4
  60-+ 2.8 5.3 1.1
  100.0 100.0 100.0
  Araştırmaya katılan yöneticilerin büyük bir kısmı 30-50 yaş grubu içine
  girmektedir. Verilerin çok yaşlı ve çok genç kişilerden toplanmaması
  sonuçların güvenilirliğini arttırıcı bir özelliğe sahiptir.

  * Eğitim Düzeyi
  Eğitim T Ü A
  İlkokul 11.1 0.0 18.8
  Ortaokul 8.8 3.2 12.6
  Lise 21.2 10.5 28.5
  Üniversite 50.5 73.2 35.0
  Y.Lisans/Doktora 8.4 13.2 5.1
  100.0 100.0 100.0

  Tepe yöneticilerin 0.86 sı yüksek öğrenim mezunudur. Bu oran alt
  kademe yöneticilerde 0.40 civarındadır. Öte yandan alt kademe
  yöneticilerinin yaklaşık 0.20 si ilkokul mezunu gözükmektedir. İki
  grubun eğitim özgeçmişleri açısından önemli bir farklılık gösterdiği
  söylenebilir.

  * Çalışma süresi
  T Ü A
  0-1 yıl 2.4 0.0 4.0
  1-3 yıl 2.8 1.6 3.6
  3-5 yıl 6.2 3.2 8.3
  5-10 yıl 13.1 12.6 13.4
  10-20 yıl 36.0 41.1 32.5
  20-30 yıl 30.8 30.5 31.0
  30-+ yıl 8.8 11.1 7.2
  100.0 100.0 100.0
  Üst yönetimde yer alan yöneticiler, alt yönetim düzeyinde yer alan
  yöneticilere göre nisbeten daha deneyimli gözükmektedir. Bu durum
  özellikle 5 ile 20 yıl arasındaki çalışma süreleri için geçerlidir. Öte
  yandan yöneticilerin 0.75 inin 10 yıldan fazla iş deneyimi
  bulunmaktadır.

  * Uzmanlık Alanı
  Toplam Üst Yönetim Alt Yönetim
  Mühendis 58.0 58.4 57.4
  Hukuk 0.4 0.6 0.0
  İktisat,İşletme 31.0 37.3 21.3
  Edebiyat,Sanat 0.4 0.0 0.9
  Diğer 10.2 3.6 20.4
  Örnek kütlede yer alan yöneticilerin yaklaşık 0.60 nın uzmalık alanı
  mühendislik konularıdır. İktisat, işletme alanlarında çalışan
  yöneticilerin oranı ise 0.31 dir. İşletme ve iktisatçılar oransal
  olarak daha çok üst yönetim düzeylerinde görülmektedir. Alt yönetim
  düzeyinde 0.20 lik bir kesim değişik uzmanlık alanlarında çalışmaktadır.

  * Kişilik Puanları
  Toplam Üst Yönetim Alt Yönetim
  Demokratik kişilik 36.3 46.3 29.5
  Otokratik kişilik 63.7 53.7 7.5
  Genel çerçevede, yöneticilerin 0.64 ü otokratik, 0.36 sı demokratik
  çıkmıştır. Kişilik puanlarını yönetim düzeyine göre ele aldığımızda
  yönetim grubunda, demokratik ve otoriter kişilik yapılarına sahip
  bireylerin hemen hemen başabaş geldikleri görülür. Alt yönetim grubunda
  durum tam tersidir. Alt düzey yöneticilerinin 0.70 i otokratik sadece
  0.30 u demokratik kişilik özelliklerine sahiptir.
  Bu durum alt düzey yöneticilerinin eğitim ve yaş faktörleriyle açıklanabilir.

  * Yönetim Biçimleri Puanı (Yüzde Dağılımı)
  Toplam Üst Yönetim Alt Yönetim
  31 Otokratik yönetim 8.1 5.8 9.7
  Kişilik puanlarıyla karşılaştırıldığında yönetim biçimleri puanlarının
  beklenilenin tam tersi bir görünüme sahip olduğu anlaşılır.
  Yöneticiler, uyguladıkları yönetim biçimlerinde, kendilerini
  “demokratik” veya “otokratik” değil, “esnek” yönetici olarak
  tanımlamışlardır. Burada da esneklik yüzdesinin alt yönetim
  düzeylerinde düştüğü görülmektedir.

  db) Boyutlara Göre Yönetim Biçimleri Puanı
  Boyutlar* Toplam Üst Yönetim Alt Yönetim
  1.Liderlik 3.14 3.28 3.08
  2.Bilgi ve amaç paylaşımı 3.36 3.32 3.40
  3.Kontrol 3.36 3.15 3.50
  4.Katılım 2.96 2.87 3.02
  * Yüksek ortalama değerleri, otokratik tutumlara yakınlığı gösterir. (Puanlar 5.00 ölçek değerine göre yorumlanmalıdır.)
  Yönetim biçimlerini boyutlara göre değerlendirdiğimizde, örnek kütleye
  giren yöneticilerin genel olarak otokratik tutumlara sahip olduğu
  görülür. Alt yönetimin puanları, görece üst yönetimin puanlarından daha
  yüksektir. Yukarıdaki puanları Haire, Ghiselli ve Porter’in araştırma
  sonuçlarıyla karşılaştırdığımızda aşağıdaki sonuçları elde ederiz.

  Ülkeler/Yönetim Biçimleri 1. 2. 3. 4.
  Kuzey Avrupa Ülkeleri 2.42 3.58 3.51 3.85
  Latin Avrupa Ülkeleri 2.41 3.75 3.63 3.76
  Anglo-Amerikan Ülkeleri 2.93 3.88 3.52 3.57
  Gelişmekte Olan Ülkeler 2.75 3.00 3.33 3.55
  Türkiye otokratik 3.14 3.36 3.36 2.96
  Türkiye demokratik (1.85) (1.64) (1.64) (2.04)
  Ancak bu tabloyu yorumlarken, Haire ve arkadaşlarının puanlarındaki
  yüksek rakamların demokratik, bizim araştırmamızda elde ettiğimiz
  puanların ise otokratik tutumları gösterdiğini gözden kaçırmamak
  gerekir. Bu nedenle karşılaştırmalar parantez içindeki rakamlarla
  yapılmalıdır.
  dc) Biyografik Özelliklerle Yönetim Puanlarının İlişkisi
  Bu bölümde yaş, çalışma süresi ve eğitim bağımsız değişkenler olarak
  kabul edilmiş bu bağımsız değişkenlerin yönetim uygulamaları üzerindeki
  etkileri araştırılmıştır. Sonuçlar aşağıdaki gibidir.
  Toplam Üst Yönetim Alt Yönetim
  Çoklu Det. Katsayısı 0.02 0.02 0.01
  Çoklu Kolerasyon 0.15 0.14 3.43
  St. Hata 3.42 3.39 3.43
  F 10.83 4.02 1.78
  Serbestlik Derecesi 1-466 1-188 3-274

  Basit Korelasyon Matriksi
  Toplam Üst Yönetim Alt Yönetim
  IV1 Yaş -0.02 -0.02 0.00
  IV2 Çalışma süresi 0.03 -0.00 0.07
  IV3 Eğitim 0.15 -0.14 -0.10
  Çoklu determinasyon katsayısı, yaş, çalışma süresi ve eğitimin bağımlı
  değişkende (yönetim puanında) 0.02 gibi çok önemsiz bir değişiklik
  yarattığını göstermektedir. Bağımsız değişkenlerden sadece eğitimin
  bağımlı değişkenle, düşük düzeyde tersine bir ilişki içinde olduğu
  görülmektedir.
  dd) Biyografik Özelliklerle Kişilik Puanlarının İlişkisi
  Bu bölümde yaş, çalışma süresi, eğitim düzeyi ve uzmanlık alanı
  bağımsız değişken, otoriter veya demokratik kişilik yapıları ise
  bağımlı değişken olarak incelenmiştir. Elde edilen bulgular aşağıdaki
  gibidir.
  Toplam Üst Yönetim Alt Yönetim
  Çoklu Determinasyon katsayısı 0.18 0.14 0.20
  Çoklu korelasyon katsayısı 0.43 0.37 0.45
  Standart Hata 24.22 26.83 21.91
  F 52.87 15.59 35.89
  Serbestlik Derecesi 2-465 2-187 2-275
  Basit Korelasyon Matriksi
  Toplam Üst Yönetim Alt Yönetim
  IV1 Yaş 0.17 0.23 0.21
  IV2 Çalışma Süresi 0.26 0.23 0.35
  IV3 Eğitim Düzeyi -0.39 -0.33 -0.40
  IV4 Uzmanlık Alanı - -0.05 -
  Çoklu determinasyon katsayısının 0.18 çıkması bağımsız değişkenlerin
  kişilik üzerinde oldukça etkili olduğunu göstermektedir. Dört bağımsız
  değişkenden en çok etkili olanlar ise çalışma süresi ile eğitim düzeyi
  faktörleridir. Çalışma süresi ile kişilik puanı arasındaki korelasyon
  0.26 dır. Eğitim düzeyi ile kişilik puanları arasında negatif bir
  ilişki vardır ve bu ilişki özellikle alt yönetim kademelerinde çok
  güçlüdür. Bu durum eğitim düzeyi yükseldikçe, demokrat kişilik
  puanlarının düşmesiyle açıklanabilir. Bu düşüş alt yönetim düzeyinde
  daha güçlü, üst yönetim düzeyinde ise daha yavaştır (-0.33; -0,40).
  de) Kişilik Puanlarıyla Yönetim Puanlarının İlişkisi
  Bu bölümde demokratik/otokratik kişilik yapılarının sonuçta kaçınılmaz
  olarak demokratik veya otokratik yönetim uygulamalarına yol açıp
  açmadığı test edilmiştir. Bulgular aşağıdaki gibidir.

  Testler Toplam Üst Yönetim Alt Yönetim
  X2 10.167 8.588 1.916
  S.D 2 2 2
  Cramer V 0.147 0.213 0.084
  Entropy 1.494 1.473 1.457
  Gamma .456 .63 .301
  Boş veri 0 0 0
  Semer’s D .455 (X indep) .63 (X indep) .28(Xindep) .209 (Y indep) .32
  (Y indep) .059 (Y indep) .286 (Symm) .424 (5ymm) .097 (Symm)
  Tablo Değeri
  a = (0,05) 5.991 a = (0,01) 9.210
  S.D. = 2 S.D. = 2
  sonuçları 0.05 güven aralığına göre değerlediğimizde Hı hipotezini
  kabul ederek, kişilik puanlarıyla yönetim biçimleri puanları arasında
  ilişki olduğu sonucuna varırız.
  İki değişken arasındaki ilişkinin ne ölçüde güçlü olduğunu belirleyen
  Cramer V katsayısı, üst yöneticiler için.21 alt yönetim düzeyindeki
  kişiler için ise .08 dir. Buna göre söz konusu ilişkinin üst yönetim
  grubundaki kişiler için geçerli olduğu, fakat bu ilişkinin yine de çok
  fazla belirleyicilik niteliği taşımadığı söylenebilir. Aynı sonuç
  Somers’s D katsayılarının yorumu için de geçerlidir.
  e) Sonuç
  Araştırmanın kuramsal bölümünde, Türk yöneticilerinin, tarihten
  aldıkları kalıtımsal özellikler, çocuk büyütme uygulamaları, aile
  yapısı, din, eğitim, devlet, askerlik ve kişilik gibi faktörlerin büyük
  ölçüde, etkisinde kalarak, yetkeci (otoriter) yönetim uygulamaları
  içinde oldukları vurgulanmıştır. Yönetim uygulamalarında bu etmenlerin
  her birinin oransal etkilerini hesaplamak olanaksızdır. Burada yapılmak
  istenen, diğer etkenler sabit tutulmak koşuluyla, kişiliğin yönetim
  uygulaması ve biyografik özelliklerin kişilik kristalleşmesindeki
  etkilerini saptamaya çalışmaktı.
  Araştırma bulguları, örnek kitleye giren yöneticilerin yetkeci veya
  demokratik kişilik geliştirmelerinde esas olarak eğitim değişkeninin
  etkili olduğunu göstermiştir. Bunu daha sonra çalışma süresi ve yaş
  faktörleri izlemektedir. Yöneticilerde görülen otoriter kişilik
  yansımalarını açıklamada söz konusu dört faktör (yaş, çalışma süresi,
  eğitim düzeyi ve uzmanlık alanı) sadece 0.18 lık bir paya sahip
  gözükmektedir. Bu durumu içsel faktörlerin etkisi olarak
  yorumlayabiliriz. İçsel faktörler, bireyin kendi geleceğini
  yönlendirmede söz sahibi olduğu ya da bireysel gelişimiyle ilgili olan
  faktörlerdir. Bunun dışında dışsal faktörler çevre koşulları, kültür,
  bireye yönelik beklentiler ve kontrol altına alınamayan diğer
  etkenlerdir. Örnek kütleye giren yöneticilerin otoriter kişilik
  yapılarını açıklamada dışsal faktörlerin payı 0.80 ler civarındadır.
  Biyografik özelliklerin (yaş, çalışma süresi, eğitim) uygulanan yönetim
  biçimine etkisi 0.02 olarak belirlenmiştir, Bu faktörlerden sadece
  eğitim -ki kişiliğin oluşumunda da oldukça etkili olduğu görülmüştü-
  oransal olarak daha belirgin bir etkiye sahiptir. Ancak yine de,
  yönetim biçimlerini açıklamada bağımsız değişken olarak üç değil belki
  onlarca değişkene ihtiyaç vardır. Bu bağlamda, tepe yöneticilerindeki
  eğitim düzeyi yüksekliğinin onların daha az otokratik yönetim
  uygulamaları içinde olmaları sonucunu doğurduğunu söyleyebiliriz.
  Kişilik yapılarıyla yönetim biçimleri arasındaki ilişkilerin testinde,
  böyle bir ilişki olduğu kabul edilmekle birlikte bu ilişkinin derecesi
  zayıf çıkmıştır. Diğer bir deyişle otoriter yönetim uygulamalarında
  kişiliğin etkisi 0.20 civarındadır ve bu etki üst yönetimde daha güçlü
  alt yönetimde ise daha zayıftır. Alt yönetim düzeyindeki bireylerde
  görülen katı yönetim uygulamalarını kişilik faktörünün dışındaki
  etkenlerle açıklamak gerekmektedir.
  Sonuç olarak, örnek kütleye giren yöneticilerde otoriter/demokratik
  kişilik gelişimi ve otokratik/demokratik yönetim uygulaması
  geliştirmelerinde biyografik özelliklerin (içsel faktörlerin) sınırlı
  bir etkiye sahip olduğu söylenebilir. Tek başına kişiliğin yönetim
  uygulamaları üzerindeki etkisi ise yüzde yirmi civarındadır. Ancak bu
  konuda araştırmanın kısıtlılıklarının da göz önünde bulundurulması
  gerekir. Biyografik özelliklerin sınırlı sayıda değişkenle incelenmesi,
  kişiliğin sadece bir boyutunun, yönetim uygulaması üzerindeki etkisinin
  araştırılması, başlıca kısıtlayıcı faktörlerdir. Diğer kişilik
  boyutları da dikkate alınırsa, kişiliğin yönetim uygulamaları
  üzerindeki etkisinin daha yüksek çıkması söz konusu olabilir34.


  Kaynak: [Linkleri görebilmek için üye olun veya giriş yapın.]  Aşk bitti
  Sayfa başına dön Aşağa gitmek
  http://www.SerdarOrtac.biz
  By Emrex
  Süper Star
  Süper Star


  Kayıt tarihi Kayıt tarihi: 15/05/08
  Cinsiyet Cinsiyet: Erkek
  Zodyak Zodyak: Balık Horoz
  Mesaj Sayısı Mesaj Sayısı: 1539
  Yaş Yaş: 21
  Nerden Nerden: Adana
  Hobileri Hobileri: Forum - Müzik
  Lakap Lakap: By Emrex
  Kişisel ileti Kişisel ileti: Aklında Bulunsun Sevgilim; Sen Beni Kandırmadın, Ben Sadece İnanmayı Seçtim . .
  Ruh Hali Ruh Hali:
  Takım Takım:

  MesajKonu: Geri: Kişiliğin Anlamı ve Tanımı   10.01.10 12:38

  ooo ablam yine göktürmüşsün...tşkler bu kocaman bilgi için... Smile
  Sayfa başına dön Aşağa gitmek
  http://www.meydan.forumm.biz
   

  Kişiliğin Anlamı ve Tanımı

  Önceki başlık Sonraki başlık Sayfa başına dön 
  1 sayfadaki 2 sayfasıSayfaya git : 1, 2  Sonraki

   Similar topics

  -
  » Mc nin anlamı - açılımı
  » Alizee La isla bonita (türkçe anlamı ile)
  » Anlam veremedikleriniz.
  » MyaLL anlamı ne demek acaba ?
  » Aksırana Yerhamükellah Demek

  Bu forumun müsaadesi var:Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz
  ıllılı.ıl.lı.. Yaz Yağmuru Forum ..ıl.lı.ıllılı ::  :: -